Legge til og feilsøke JavaScript

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Acrobat JavaScript-feilsøking

JavaScript- feilsøkingen i Acrobat lar deg gjennomgå koden linje for line, sette stoppunkt og kontrollere variabler med dialogboksen for feilsøking.

Aktivere JavaScript-feilsøking

  1. Gå til Acrobat-innstillinger fra hamburgermenyen  eller Acrobat -menyen (macOS).

  2. Velg JavaScript og deretter Aktiver JavaScript-feilsøking når Acrobat er startet på nytt.

Starte JavaScript-feilsøking

  • Velg Alle verktøy > Bruk JavaScript > Feilsøking.

Behandle JavaScript

Du kan bruke alternativet JavaScript-dokumentstreng for å legge til, redigere eller slette skript i gjeldende dokument. Velg Alle verktøy > Bruk JavaScript > Javascript-strenger for dokument.

JavaScript-redigering

Du kan bruke JavaScript-redigering for å opprette og redigere skript. Gå til Alle verktøy > Bruk JavaScript > Alle javascript-strenger.

Dokumenthandlinger og JavaScript

Du kan knytte et bestem JavaScript til en spesifikk dokumenthandling. Når handlingen utløses, kjøres skriptet.

Fremgangsmåte for å åpne dialogboksen med Dokumenthandlinger:

  1. Velg Alle verktøy > Bruk JavaScript > Dokumenthandlinger.

  2. Velg en handling, og klikk deretter Rediger for å legge til skriptet i handlingen.

Tilpasse PDF-filer med JavaScript

En av de enkleste og kraftigste metodene for å tilpasse PDF-filer er å bruke JavaScript. JavaScript i Adobe Acrobat-programvare er basert på JavaScript versjon 1.5 av ISO-16262 (tidligere kalt ECMAScript) og implementerer objekter, metoder og egenskaper som lar deg manipulere PDF-filer, produsere databasedrevne PDF-filer, endre utseendet på PDF-filer og mye mer. Du kan binde Acrobat JavaScript-kode til et spesifikt PDF-dokument, en side, et felt eller en knapp i dokumentet, et felt eller en knapp i PDF-filen eller til og med en brukerhandling.

JavaScript er nyttige for XML-skjema. JavaScript gjør det mulig å automatisere behandling av skjemaer, Internett- og databasekommunikasjon og funksjoner for brukergrensesnittet. PDF-filer som er opprettet med Acrobat- og Adobe LiveCycle-verktøyene, gjør det mulig å trekke ut data som XML i egendefinerte XML-skjemaer. Programmer som er skrevet i Java og andre språk, integreres enkelt i Acrobat med webtjenester ved hjelp av SOAP (Simple Object Access Protocol).

Du finner mer informasjon i Utvikle Acrobat-applikasjoner ved bruk av JavaScript.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?