Legge til og feilsøke JavaScript

Acrobat JavaScript-feilsøking

JavaScript-feilsøkingen i Acrobat lar deg gjennomgå koden linje for line, sette stoppunkt og kontrollere variabler med dialogboksen for feilsøking.

Hvis du vil aktivere JavaScript-feilsøking, går du til Rediger > Innstillinger > JavaScript, og deretter velger du alternativet Aktiver JavaScript-feilsøking når Acrobat er startet på nytt.

Hvis du vil starte feilsøkingen, velger du Verktøy > JavaScript > Feilsøking.

Behandle JavaScript-dokument

Du kan bruke dialogboksen JavaScript-dokument for å legge til, redigere eller slette skript i gjeldende dokument.  

Hvis du vil åpne dialogboksen, velger du Verktøy > JavaScript > JavaScript-dokument.

JavaScript-redigering

Du kan bruke JavaScript-redigering for å opprette og redigere skript.

Hvis du vil åpne redigeringsprogrammet, velger du Verktøy > JavaScript > Alle JavaScript.

Dokumenthandlinger og JavaScript

Du kan knytte et bestem JavaScript til en spesifikk dokumenthandling. Når handlingen utløses, kjøres skriptet.

Hvis du vil åpne dialogboksen Dokumenthandlinger, velger du Verktøy > JavaScript > Dokumenthandlinger.

Velg en handling, og klikk deretter Rediger for å legge til skriptet i handlingen.

Tilpasse PDF-filer med JavaScript

En av de enkleste og kraftigste metodene for å tilpasse PDF-filer er å bruke JavaScript. JavaScript i Adobe Acrobat-programvare er basert på JavaScript versjon 1.5 av ISO-16262 (tidligere kalt ECMAScript) og implementerer objekter, metoder og egenskaper som lar deg manipulere PDF-filer, produsere databasedrevne PDF-filer, endre utseendet på PDF-filer og mye mer. Du kan binde Acrobat JavaScript-kode til et spesifikt PDF-dokument, en side, et felt eller en knapp i dokumentet, et felt eller en knapp i PDF-filen eller til og med en brukerhandling.

JavaScript er nyttige for XML-skjema. JavaScript gjør det mulig å automatisere behandling av skjemaer, Internett- og databasekommunikasjon og funksjoner for brukergrensesnittet. PDF-filer som er opprettet med Acrobat- og Adobe LiveCycle-verktøyene, gjør det mulig å trekke ut data som XML i egendefinerte XML-skjemaer. Programmer som er skrevet i Java og andre språk, integreres enkelt i Acrobat med webtjenester ved hjelp av SOAP (Simple Object Access Protocol).

Du finner mer informasjon i Utvikle Acrobat-applikasjoner ved bruk av JavaScript.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din