Merk:

Hvis du vil se en fullstendig liste over artikler om sikkerhet, kan du se Oversikt over sikkerhet i Acrobat DC og PDF-innhold.

Acrobat DC og Acrobat Reader DC lar deg justere programatferden slik at JavaScript kjøres innen ønsket sikkerhetsnivå. Dette bidrar til å begrense programtilgang til JavaScript API-er og isolerer arbeidsflyter som ikke krever JavaScript API-er.

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Acrobat DC / Acrobat Reader DC > Innstillinger (Mac OS).

 2. Velg JavaScript fra kategoriene til venstre.

 3. I sikkerhetspanelet for JavaScript angir du alternativene for å håndtere JavaScript: etter behov.

  Aktiver JavaScript for Acrobat

  Fjern avmerkingen for å slå JavaScript helt av, eller begrens JavaScript via API-er.

  Aktiver JavaScript-kjørerettigheter for menyelementer

  Aktiverer kjøring av JavaScript ved å klikke på menyelementer. Når dette er deaktivert, kan privilegerte JavaScript-samtaler utføres via menyen. Utføring av ikke-privilegerte JavaScript-samtaler via menyelementer er ikke blokkert, enten denne boksen er merket eller ikke.

  Aktiver global sikkerhetspolicy for objekter

  Tillater JavaScript globalt via API-er, eller klarerer spesifikke dokumenter som inneholder JavaScript.

Eventuelt kan du modifisere systemregisterinnstillingene dine til å håndtere JavaScript-kjøring.

Hvis du vil ha flere opplysninger, kan du se veiledningen for programsikkerhetwww.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_no.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet