Feilsøke Camera Raw | Photoshop, Photoshop Elements

 Problem

Filnavnet til et Camera Raw-bilde er utilgjengelig (nedtonet) i dialogboksen Åpne i Adobe Photoshop eller Photoshop Elements. Eller, når du prøver å åpne bildet får du én av følgende feilmeldinger:

 • "Kunne ikke fullføre forespørselen din ettersom det ikke er riktig type dokument."
 • "Kunne ikke fullføre forespørselen din ettersom Photoshop ikke gjenkjenner denne filtypen."
 • "Kan ikke åpne [filnavn] fordi den har feil filtype."
 • "Filen er skadet eller er i et format som ikke kan inkluderes."

Hva dette dekker

Instruksjoner

Følg instruksjonene under i rekkefølge. Hvis instruksjonen er å gå til en bestemt løsning, følger du koblingen til den aktuelle løsningen.

1. Finn ut hvilken versjon av Camera Raw-utvidelsen som er installert med Photoshop eller Photoshop Elements.

Med Photoshop-utvidelsen Camera Raw kan du åpne raw-bilder og redigere dem uten å slette originalbildene. Når du installerer Photoshop eller Photoshop Elements, installeres en versjon av Camera Raw-utvidelsen automatisk.

Adobe frigir periodisk nye versjoner av Camera Raw-utvidelsen som støtter nye digitalkameramodeller. Den siste versjonen av Camera Raw-utvidelsen er 8.1.

Begynn med å avgjøre hvilken versjon av Camera Raw-utvidelsen som er installert for Photoshop eller Photoshop Elements på din datamaskin. Åpne Photoshop eller Photoshop Elements og gjør ett av følgende:

 • Photoshop på Mac OS:Velg Photoshop > Om plugin.
 • Photoshop på Windows: Velg Hjelp > Om plugin.
 • Photoshop Elements på Mac OS: Velg Photoshop Elements > Om plugin.
 • Photoshop Elements på Windows: Åpne Photoshop Elements Editor og velg Hjelp > Om plugin.

Let etter Camera Raw i undermenyen Om Plugin. (Programtilleggene er listet alfabetisk.) Gjør deretter ett av følgende:

 • Dersom Camera Raw ikke er oppført på undermenyen Om plugin, går du til løsning 1.
 • Dersom Camera Raw er oppført flere ganger, går du til løsning 2.
 • Dersom Camera Raw er oppført én gang, velger du denne oppføringen. Versjonnummeret finner du i informasjonsvinduet som åpnes. Klikk hvor som helst i informasjonsvinduet for å lukke det, og gå deretter videre til trinn 2.

2. Finn ut hvilken versjon av programtillegget Camera Raw du må ha for å få støtte for kameraet ditt.

Se etter kameraet ditt under Camera Raw-plugin-modul | Støttede kameraer.

 • Hvis kameraet ditt ikke står i listen over støttede kameraer, går du til løsning 5.
 • Hvis kameraet er oppført i Støttede kameraer, noterer du deg hvilken versjon av Camera Raw-programtillegget som kameraet trenger. Gjør deretter ett av følgende:
  • Hvis det installerte programtillegget har samme eller et nyere versjonsnummer enn det du trenger, går du til løsning 2.
  • Hvis det installerte Camera Raw-programtillegget har tidligere versjonsnummer enn det du trenger, går du til trinn 3.

3. Se om Adobe-programmet er kompatibelt med den versjonen av programtillegget du trenger.

Sørg for at Adobe-programmet er kompatibelt med den versjonen du trenger. Se Camera Raw-kompatible Adobe-programmer for mer informasjon.

 • Hvis Adobe-programmet er kompatibelt med Camera Raw-versjonen, går du til løsning 1.
 • Hvis Adobe-programmet ikke er kompatibelt med Camera Raw-versjonen, går du til løsning 3.

Løsninger

Løsning 1: Installer den siste versjonen av Camera Raw-tillegget som er kompatibel med Adobe-programvaren.

Installer den siste versjonen av Camera Raw-tillegget som din versjon av Photoshop eller Photoshop Elements er kompatibel med. (Se Camera Raw-kompatible Adobe-programmer ved behov.) Hvis din versjon av Photoshop er kompatibel med Camera Raw-versjon 4.6 og nyere, installerer du versjon 4.6. Du bør installere den nyeste versjonen selv om du bare trenger versjon 4.3 for å få støtte for kameraet ditt.

Merk: Vanligvis bygger hver ny versjon av Camera Raw-tillegget på kameraer som den forrige versjonen støtter. Camera Raw versjon 4.4 støtter for eksempel alle kameraene som versjon 4.3 støtter, pluss ekstra kameraer. Versjon 4.3 støtter alle kameraene som versjon 4.2 støtter, pluss ekstra kameraer og så videre.

Du finner installasjonsinstruksjoner på nedlastingssiden for Camera Raw: http://www.adobe.com/downloads/updates/.

Med gjeldende produkter kan du oppdatere til nyeste versjon av Camera Raw automatisk gjennom Adobe Update Manager eller Adobe Application Manager (CS5 og nyere). Velg Hjelp > Oppdateringer i Photoshop eller Photoshop Elements.

Hvis du fortsatt ikke kan åpne bilder fra kameraet, går du videre til løsning 2.

Løsning 2: Fjern og installer Photoshop eller Photoshop Elements på nytt.

Hvis Photoshop eller Photoshop Elements laster flere forekomster av Camera Raw-plug-in, vil disse programtilleggene forstyrre hverandre. For å løse dette problemet, kan du fjerne og deretter installere Photoshop eller Photoshop Elements på nytt.

Viktig: Før du avinstallerer programvaren, må du sørge for at du har installasjonsmediet slik at du kan installere den på nytt. Erstatningsmedia er ikke tilgjengelig for tidligere versjoner av Adobe-programvare.

Slik fjerner du Photoshop eller Photoshop Elements på Mac OS:

 1. Avslutt alle Adobe-programmer.
 2. Ta sikkerhetskopier av personlige filer, inkludert tredjeparts programtillegg, som du vil lagre i mappen Applications/Adobe Photoshop [versjon] eller Applications/Adobe Photoshop Elements [versjon]
 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du har Photoshop CS3 eller nyere eller Photoshop Elements 6, dobbeltklikker du på avinstaller for ditt program eller for din utgave av Adobe Creative Suite i /Applications/Utilities/Adobe Installers. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fjerne Photoshop eller Photoshop Elements.
  • Hvis du har en eldre versjon av Photoshop eller Photoshop Elements, drar du mappen Adobe Photoshop [versjon] eller Adobe Photoshop Elements [versjon] til papirkurven. (Disse mappene er i programmappen.)
 4. Naviger til /Library/Application Support/Adobe i Finder.

  Merk: Denne filbanen peker til bibliotekmappen ved roten av oppstartsdiskvolumet. Den peker ikke til bibliotekmappen i brukerens Hjem-mappe.

 5. Hvis du ser en mappe kalt Plug-Ins i Adobe-mappen, drar du den til søppelkurven.
 6. Start datamaskinen på nytt.
 7. Velg Finder > Tøm papirkurv. Hvis Papirkurven ikke tømmes helt på grunn av at den inneholder låste filer, trykker du Tilvalgstasten og velger Finder > Tøm Papirkurven.

Fjern Photoshop eller Photoshop Elements på Windows.

 1. Lukk alle Adobe-programmer.
 2. Ta sikkerhetskopier av personlige filer, inkludert tredjeparts programtillegg, som du vil lagre i mappen Program Files/Adobe Photoshop [versjon] eller Program Files/Adobe Photoshop Elements [versjon]
 3. Velg Start > Kontrollpanel (eller Start > Instillinger > Kontrollpanel), og gjør deretter ett av følgende:

  • Windows XP: Åpne Legg til eller fjern programmer.
  • Windows Vista, Windows 7: Velg Avinstaller et program fra Programmer-delen av kontrollpanelet. Eller, hvis du er i Klassisk visning åpner du Programmer og funksjoner.
 4. Velg din versjon av Photoshop eller Photoshop Elements fra listen over installerte programmer, og klikk deretter Endre/fjern (Windows XP) eller Avinstallerl (Windows Vista, Windows 7).

  Merk: Hvis du har installert Photoshop som en del av en pakke med programmer (Suite), velger du din utgave av Adobe Creative Suite fra listen med installerte programmer.

 5. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fjerne Photoshop eller Photoshop Elements.

 6. Naviger til Program Files\Common Files\Adobe i Windows Explorer.
 7. Hvis du ser en mappe kalt Plug-Ins i Adobe-mappen, sletter du den.

Etter at du har fjernet Photoshop eller Photoshop Elements, installerer du programmet på nytt ved bruk av din originale installasjonsmedia. Prøv deretter å åpne det primitive bildet ditt. Hvis du ikke får til å åpne et raw-bilde, gjentar du instruksjonene ovenfor.

Løsning 3: Oppgrader til den nyeste versjonen av Photoshop eller Photoshop Elements.

Hvis din versjon av Photoshop eller Photoshop Elements ikke er kompatibel med den Camera Raw plugin-versjonen som du trenger, bør du vurdere å oppgradere til den siste versjonen. Den siste versjonen av disse programmene støtter alltid den siste versjonen av Camera Raw og det største utvalget kameraer.

Hvis du ikke vil oppgradere, kan du se løsning 4 for instruksjoner om å bruke Adobe DNG Converter med din versjon av Photoshop eller Photoshop Elements.

Du kan kjøpe en oppgradering fra en Adobe-godkjent forhandler eller direkte fra Adobe. Se Slik kjøper du Adobe-produkter for mer informasjon.

Løsning 4: Bruk Adobe DNG Converter til å konvertere kameraets raw-filer til DNG-filer.

Hvis din versjon av Photoshop eller Photoshop Elements ikke er kompatibel med den versjonen av Camera Raw du trenger for kameraet ditt, kan du bruke Adobe DNG Converter . Adobe DNG Converter er et gratisverktøy som konverterer raw-bilder fra kameraet til DNG-filer (Digital Negative) uten tap av bildedata. Adobe utviklet DNG som et universalformat for ubehandlede bildefiler fra digitale kamera.

Adobe DNG Converter kan konvertere raw-bildefilene fra de samme kameraene som den samme versjonen av programtillegget Camera Raw støtter. Du trenger Camera Raw 2.3 eller nyere for å kunne åpne de konverterte DNG-filene i Camera Raw i Photoshop eller Photoshop Elements.

Du installerer DNG Converter på Mac OS ved å dobbeltklikke på DMG-filen du lastet ned. Deretter dobbeltklikker du på filen Adobe DNG converter.pkg, og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

Du installerer Adobe DNG Converter på Windows ved å dobbeltklikke på den nedlastede filen DNGConverter_[version].exe og deretter følge instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

Konverter Camera Raw-bilder til DNG:

 1. Opprett en mappe på harddisken din og flytt deretter eller kopier Camera Raw-filer som du ønsker å konvertere til denne mappen. Hvis du ønsker å konvertere alle Camera Raw-filer i en eksisterende mappe, trenger du ikke å opprett en mappe først.
 2. Gjør ett av følgende:

  • I Mac OS åpner du Adobe DNG Converter fra Programmappen.
  • I en 32-biters utgave av Windows åpner du Adobe DNG Converter-programmet fra C:\Program Files\Adobe\ folder.
  • I en 64-biters utgave av Windows åpner du Adobe DNG Converter-programmet fra C:\Program Files\Adobe\ folder. Hvis du vil bruke Adobe DNG Converter fra 32-biters versjon av Windows, åpner du Adobe DNG Converter-programmet fra C:\Program Files (x86)\Adobe\-mappen. 
 3. Velg mappen med bildene du ønsker å konvertere.
 4. (Valgfritt) For å konvertere filene i undermapper i mappen du valgte i forrige trinn, merker du av for Inkluder bilder i undermapper.
 5. Velg Lagre på ny plassering og velg deretter en mappeplassering for å lagre konverterte bilder. Eller du kan velge Lagre på samme plassering.
 6. (Valgfritt) Hvis du valgte Inkluder bilder i undermapper i trinn 4, velger du Bevar undermapper hvis du vil at de konverterte filene skal være i mapper med den opprinnelige mappestrukturen.
 7. (Valgfritt) Velg navn for de konverterte bildene. Hvis du ikke endrer navn vil de konverterte bildene ha samme navn som de opprinnelige filene, men ha filnavntypen for DNG.
 8. (Valgfritt) For å endre konverteringsinnstillingene velger du Endre innstillinger, velg det du ønsker fra Innstillingsdialogen og klikk deretter OK.
 9. Klikk Konverter. Et statusvindu for konverteringen viser konverteringsfremdriften. Når konverteringen er fullført, klikker du på OK for å gå tilbake til Adobe DNG Converter og behandle flere bilder. Alternativt kan du klikke på Exit (Avslutt) for å lukke programmet.

Løsning 5: Se etter Camera Raw-oppdateringer som støtter ditt kamera.

Hvis kameraet ditt ikke er listet i Camera Raw plug-in | Støttede kameraer, så støtter ikke Camera Raw-programtillegget kameraet ditt. Besøk siden (eller siden Digital Camera Raw-støtte) regelmessig. Du kan finne ut om det har blitt utgitt en ny versjon av Camera Raw-tillegget og om det støtter ditt kamera.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?