Metadatakonflikt for Zeiss Milvus- og SIGMA 50mm f1.4-objektiver

Gjeldende versjoner

Lightroom CC 2015.5/6.5 og Adobe Camera Raw 9.5

SIGMA 50mm f/1.4 ART-objektiv bilder feilaktig identifiserte som Zeiss Milvus

I Adobe Camera Raw 9.3 og Lightroom 2015.3/6.3 førte et problem til at importerte bilder tatt med SIGMA 50mm f/1.4 ART-objektivet ble feilaktig identifiserte som tatt av Zeiss Milvus 50mm f/1.4-objektivet på Canon EOS-kameraer. Dette problemet berørte panelet Objektivkorrigering og EXIF-metadata for Objektivnavn.

Dette problemet ble korrigert i Adobe Camera Raw 9.4 og Lightroom 2015.4/6.4. Etter denne rettingen oppstår ikke lenger denne navnekonflikten for nyimporterte bilder.

For importerte bilder berørt av det opprinnelige problemet var fortsatt EXIF-metadata for Objektivnavn feil, spesielt når bildene inneholdt lagrede justeringer. Dette relaterte problemet er løst i Adobe Camera Raw 9.5 og Lightroom 2015.5/6.5. I Adobe Camera Raw 9.5 korrigerer rettingen EXIF-metadata Objektivnavn automatisk.

Grunnet forskjeller i implementering er løsningen som dokumenteres nedenfor nødvendig for å løse problemet helt i Lightroom 2015.5/6.5.

Løsning: Korrigere berørte metadata

Følg disse trinnene i Lightroom 2015.5/6.5:

1. Velg alle bilder som berøres av feilen i modulen Bibliotek. Det vil si at du velger bilder tatt med SIGMA-objektivet som er identifisert som bilder tatt med Zeiss-objektivet.

                          2. Velg Metadata> Lagre metadata til fil.

                          3. Velg Metadata> Les metadata fra fil.

Denne løsningen utløser en synkronisering av bildemetadata som erstatter Zeiss Milvus 50mm f/1.4 med 50mm f/1.4 i feltet EXIF Objektivnavn.

Merk:

Nyimporterte bilder berøres ikke av problemene som diskuteres i dette dokumentet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?