SendSAMLLogoutResponse

Description

This function sends the response back to the IDP. 

Syntax

SendSAMLLogoutResponse(sessionIndex, idp, sp)​

Parameters

sessionIndex

Uniquely identify the session being closed. 

idp

Name of the Identity Provider.

sp

Name of the Service provider.

Example

<cfif isSamlLogoutRequest()> 
       <!--- dumping logout request---> 
       <cfset LogReq = "#ProcessSAMLLogoutRequest("idp1", "sp1")#"> 
<cfdump var="#LogReq#"> 
       <cfset SendSAMLLogoutResponse(#LogReq.SESSIONINDEX#,"idp1", "sp1")> 
</cfif>

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet