Vanlige spørsmål om den nye startprosessen for Creative Cloud-applikasjoner

November 2015-utgaven av Photoshop, InDesign, Illustrator- Premiere Pro og After Effects introduserer en ny startprosess for å hjelpe deg å komme i gang med vanlige oppgaver, som å opprette eller åpne en fil. Finn svar på vanlige spørsmål om den nye startprosessen her.

Det du ser, er det nye arbeidsområdet eller Start-skjermen, som hjelper deg å komme raskt i gang med et nytt eller nylig brukt dokument. Når du åpner et dokument, vil du se ditt velkjente, sist brukte arbeidsområde.


Du kan skjule arbeidsområdet eller Start-skjermen slik at den ikke vises når du starter applikasjonen.

Gjør følgende:

 1. Åpne applikasjonsinnstillingene. Du kan for eksempel gjøre følgende for å åpne innstillinger i Photoshop:
 • (Windows) Velg Rediger > Innstillinger > Generelt.
 • (Mac OS) Velg Photoshop > Innstillinger > Generelt.
 1. Avhengig av hvilken applikasjon du bruker, gjør du følgende:
 • (Photoshop, Illustrator eller InDesign) Fjern merkingen for Vis arbeidsområdet "Start" når ingen dokumenter er åpne.
 • (Premiere Pro) Velg At Startup (Ved oppstart) > Open Most Recent (Åpne siste).
 • (After Effects) Fjern merket for Show Welcome Screen On Startup (Vis velkomstskjerm ved oppstart).

Du kan velge å vise filer du nylig har åpnet, i stedet for Start-skjermen i Premiere Pro og After Effects.

Premiere Pro

Gå til Innstillinger > Generelt, og velg Open Most Recent (Åpne siste) fra rullegardinlisten ved oppstart.

After Effects

Gå til Innstillinger > Generelt, og fjern merket for Show Start Screen At Startup (Vis Start-skjermen ved oppstart).

Følgende antall filnavn vises i listen over nylig åpnede filer som standard:

 • Photoshop: 10
 • InDesign: 10
 • Illustrator: 20

Ja, du kan endre antallet filnavn som skal vises i listen over nylig åpnede filer.  

 • Photoshop: Gå til Innstillinger > Filbehandling og angi et tall i feltet Recent File List Contains (Liste over nylig brukte filer inneholder).
 • InDesign: Gå til Innstillinger > Filbehandling og angi et tall i feltet Number of Recent Items To Display (Antall nylige objekter som vises).
 • Illustrator: Gå til Innstillinger > File Handling & Clipboard (Filbehandling og utklippstavle), og angi et tall i feltet Number of Recent Items To Display (Antall nylige objekter som vises).

Maksimalt antall nylig brukte filer som kan vises i arbeidsområdet, er følgende:

 • Photoshop: 100
 • InDesign: 30
 • Illustrator: 30

Når du søker etter et bilde eller en video i Adobe Stock fra arbeidsområdene Start eller Nylig åpnede filer, blir du sendt videre til Adobe Stock-webområdet hvor du kan kjøpe ressurser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke Adobe Stock.

Ja, du kan synkronisere innstillinger fra en annen konto i Premiere Pro og After Effects. Velg Synkroniser innstillinger fra en annen konto fra fanen Synkronisere innstillinger på Start-skjermen. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Synkronisere innstillinger i Premiere Pro og Synkronisere innstillinger i After Effects.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?