Creative Cloud-varsler er vanligvis oppdateringer knyttet til applikasjoner, medlemskapsstatus, hendelser som gjelder applikasjoner og tjenester du bruker, meldinger fra andre brukere, og viktige meldinger fra Adobe. For å sikre at du varsles om disse meldingene, vises det et rødt merke ved siden av ikonet for Creative Cloud-skrivebordsprogrammet hver gang du mottar et nytt varsel. Du kan klikke på ikonet for å starte Creative Cloud-skrivebordsprogrammet og se alle varslene.

Rødt varselsmerke
Rødt merke i menulets (Mac) og systemstatusfeltet (Windows)

Varselsikon

Bjelleikonet vises ved siden av Profil-menyen. Hvis du har fått nye varsler, vises det et rødt merke ved bjelleikonet.

Varselsikon
Varselsikonet med et rødt merke som indikerer nye varsler

Varsler-panelet

Når du klikker på bjelleikonet, vises varslene i Varsler-panelet. De nye varslene er uthevet, slik at du enkelt kan finne de nye siden forrige besøk.

Hvert varsel vises som et kort og inneholder informasjonen du trenger. Forespørsler og varsler vises separat i hver sin del i Varsler-panelet. Dette er nyttig ettersom du ofte må ta stilling til forespørsler (godta, avvise eller avslå).

Forespørsler-delen

Forespørsler-delen inneholder meldinger om kontoen din, for eksempel om statusen for prøveversjoner eller abonnementer, og alle aktiviteter knyttet til samarbeid og fellesskap, for eksempel invitasjoner til samarbeid.

  • Som standard vises bare de tre siste forespørslene. Hvis du vil se flere forespørsler, klikker du på Vis flere forespørsler.
  • Klikk på Godta for å godta invitasjoner eller forespørsler.
  • Klikk på Avslå for å avslå invitasjoner eller forespørsler. Varselet fjernes fra Varsler-panelet og fra applikasjonen eller tjenesten forespørselen var knyttet til.
  • Klikk på Avvis for å fjerne en forespørsel fra Varsler-panelet. Beveg musepekeren over varselet, klikk på ikonet med tre horisontale prikker, og velg Avvis. Forespørselen vil fortsatt være tilgjengelig i applikasjonen eller tjenesten den er knyttet til. Du kan godta eller avslå forespørselen fra grensesnittet for applikasjonen eller tjenesten. 

Varsler-delen

Varsler-delen inneholder meldinger om samhandlingene dine med ulike applikasjoner og tjenester. Her kan du se hendelser og aktiviteter, for eksempel nye applikasjoner, oppdateringer og kommentarer og liker-klikk fra personer du samarbeider med.

Varsler-panelet
Ovenfra og ned: Bjelleikonet, Forespørsler-delen, alternativer for å avvise, avslå eller godta en forespørsel, muligheten til å se flere forespørsler, Varsler-delen

Lukke Varsler-panelet

Du kan lukke Varsler-panelet på en av disse måtene:

  • Klikk på x øverst til høyre i panelet.
  • Klikk på den svarte linjen øverst i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet.
  • Trykk på Esc-tasten på tastaturet.
  • Klikk på bjelleikonet.

Du kan når som helst åpne Varsler-panelet ved å klikke på bjelleikonet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet