Gjengivelse av delte tekstressurser i Illustrator og InDesign

Du kan legge til tekst fra dokumentet ditt i Creative Cloud Libraries og deretter dele innholdet med andre brukere og på tvers av programmer. Tekstressursene i et bibliotek beholder sine originale attributter, inkludert tegn- og avsnittsstiler. Du kan gjenbruke tekstressurser i biblioteker på tvers av Illustrator- eller InDesign-dokumenter. Du finner mer informasjon under Creative Cloud Libraries – samarbeid, synkroniser og del ressurser.

Når du bruker en tekstressurs fra Creative Cloud Libraries, blir den gjengitt og komponert av programmet du bruker den i. Hvis du for eksempel legger til en tekstressurs fra InDesign i Creative Cloud Libraries, og bruker den i Illustrator, vil det være Illustrator som komponerer teksten. Det kan derfor være enkelte forskjeller i komposisjonen. Det du får, er en live tekst som har de nøyaktig samme funksjonene som i InDesign. Eventuelle InDesign-funksjoner som mangler i Illustrator, hoppes over eller gjengis ikke i Illustrator.

Merk:

Du kan legge til en delt InDesign-tekstressurs som grafisk ressurs i Illustrator for å få det samme visuelle utseendet. Du legger til en tekstressurs som grafisk ressurs ved å trykke på Ctrl mens du legger til ressursen.  

InDesign-tekstressurser i Illustrator: Eksempler på forskjeller i gjengivelsen

Her er noen eksempler der funksjonene og attributtene til en tekstressurs som ble opprettet i InDesign, gjengis annerledes i InDesign og Illustrator når ressursen brukes.   

Understreking

InDesign har flere understrekingsalternativer sammenlignet med Illustrator. Alternativer som ikke er tilgjengelige i Illustrator, mistes når tekstressursen brukes i Illustrator.

White Diamonds-understreking i InDesign

White Diamonds-understreking støttes ikke i Illustrator

Punktmerking og nummerering

Ettersom punktmerking og nummerering ikke støttes i Illustrator, går disse attributtene tapt når du bruker tekstressursen i Illustrator.

InDesign

Illustrator

Tabell

Tabeller støttes ikke i Illustrator, og denne funksjonen går derfor tapt når du bruker tekstressursen i Illustrator.

InDesign

Illustrator

Fotnote

Fotnoter støttes ikke i Illustrator, og denne funksjonen går derfor tapt når du bruker tekstressursen i Illustrator.

InDesign

Illustrator

InDesign-tekstressurser i Illustrator: Eksempler på forskjeller i gjengivelsen (bare japansk)

Følgende funksjoner går tapt når du bruker InDesign-tekstressurser i Illustrator:

Funksjoner

  • Rubin
  • Kenten
  • Shatai
  • Rensuuji
Forhåndsinnstillinger (uvanlige (definisjoner av) forhåndsinnstillinger går tapt)
  • Enkelte Mojikumi-forhåndsinnstillinger
  • Enkelte Kinsoku-forhåndsinnstillinger 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?