Creative Cloud Libraries i InDesign

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legge til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Objektmaler
   3. Initialer og kjedede maler
   4. Arbeide med maler
   5. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling med andre
  1. Dele og samarbeide        
  2. Dele for gjennomgang
  3. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  4. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publisere
  1. Eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Eksportere innhold for EPUB
   3. Adobe PDF-valg
   4. Eksportere innhold til HTML
   5. Eksportere til Adobe PDF
   6. Eksportere til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversikt over DPS og AEM Mobile
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Skript

Om Creative Cloud Libraries

Et Creative Cloud-bibliotek er en samling designressurser. Flere typer designressurser kan legges til i et Creative Cloud-bibliotek. CC Libraries i InDesign støtter følgende ressurser: Farger, fargetemaer, avsnittsstiler, tegnstiler og grafikk

Merk:

Ressurser for penselstiler og lagstiler støttes ikke i InDesign.

Hvordan kan et Creative Cloud-bibliotek være til hjelp?

Creative Cloud Libraries hjelper deg å organisere, bla gjennom og få tilgang til kreative ressurser. Du kan for eksempel opprette et Creative Cloud-bibliotek som inneholder alle komponentene som brukes mest i et bestemt prosjekt.

 • Samle. Samle sammen komponenter fra en rekke dokumenter og prosjekter.
 • Organiser. Kategoriser komponenter i biblioteker som er fornuftige med tanke på arbeidsflyt og prosjekter.
 • Samarbeid. Del ressurser og komponenter fra bibliotekene dine med andre brukere. La andre arbeide med elementer i de delte bibliotekene, eller del dem med flere brukere.
 • Administrasjon/visning/tilgang. Bruk komponentene på tvers av datamaskiner og verktøy. For eksempel mellom InDesign og Photoshop eller Illustrator.
 • Gjenbruk. Bruk komponentene flere ganger når og hvor du vil.

Oversikt over Biblioteker-panelet

Panelet CC Libraries

A. Rullegardinmenyen Creative Cloud-bibliotek B. Vise elementer som ikoner C. Vise elementer i en liste D. Legg til ressurser E. Status for fremdrifts/synkronisering F. Slett ressurs G. Ressurser 

Creative Cloud Libraries vises i CC Libraries-panelet i InDesign. Hvis du oppretter biblioteker på forskjellige datamaskiner mens du bruker den samme Adobe ID-en, er alle objektene og bibliotekene synlige i CC Libraries-panelet på alle datamaskinene du bruker.

Bruk panelet CC Libraries til å:

 • Opprette, vise, endre navn på og bruke et Creative Cloud-bibliotek
 • Legge til, fjerne, redigere og endre navn på ressurser i et Creative Cloud-bibliotek
 • Sortere og vise ressurser i et Creative Cloud-bibliotek

Arbeid med et Creative Cloud-bibliotek

Åpne Biblioteker-panelet

Slik åpner du CC Libraries-panelet:

 • Klikk på Vindu > CC Libraries.

Opprette et Creative Cloud-bibliotek

 1. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på rullegardinmenyen i Biblioteker-panelet, og velg deretter Opprett nytt bibliotek.
  • Klikk øverst til høyre i Biblioteker-panelet for å utvide utstikkermenyen, og velg deretter Opprett nytt bibliotek.
 2. Skriv inn et navn, og klikk deretter på Opprett.

Slette et Creative Cloud-bibliotek

 1. Velg et bibliotek ved hjelp av rullegardinmenyen på panelet Biblioteker.

 2. Utvid utstikkermenyen, og velg deretter Slett.

Gi et nytt navn til et Creative Cloud-bibliotek

 1. Velg et bibliotek ved hjelp av rullegardinmenyen på panelet Biblioteker.

 2. Utvid utstikkermenyen, og velg deretter Slett.

Merk:

Du kan migrere ressurser fra InDesign-objektbiblioteker til nye eller eksisterende Create Cloud-biblioteker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Migrere objektbibliotekressurser til CC Libraries.

Jobbe med biblioteksressurser

Farger

Merk:

Hold pekeren på en tilgjengelig fargeressurs for å vise navnet og den heksadesimale koden til fargen.

Legge til farger fra objekter i et dokument

 1. Merk tekst eller et objekt i det aktuelle dokumentet.

 2. Hvis du vil legge til strekfargen i CC-biblioteket, klikker du på ikonet Legg til strekfarge i CC Libraries-panelet.

  Merk:

  Ikonet Legg til strekfarge er bare aktivert hvis det er brukt et strøk på objektet eller teksten som er markert.

 3. Hvis du vil legge til fyllfargen i CC-biblioteket, klikker du på ikonet Legg til fyllfarge i CC Libraries-panelet.

Fargene legges til som fargekart i Farger-kategorien i CC Libraries-panelet.

Legge til fargekart fra Fargekart-panelet

 1. Åpne Fargekart-panelet (Vindu > Farge > Fargekart).

 2. Velg ett eller flere fargekart fra panelet.

  Hvis du vil legge til alle fargekartene av følgende typer i en gruppe i det aktuelle CC-biblioteket, velger du gruppetittelen i panelet Fargekart:

  • Prosess (CMYK, RGB, Lab)
  • Spot (CMYK, RGB, Lab)
  • PANTONE, ANPA osv.
 3. Klikk Legg til det valgte fargekartet i CC-biblioteket mitt  .

  Merk:

  Hvis du har valgt å legge til fargekartene i en gruppe, aktiveres knappen Legg til det valgte fargekartet i CC-biblioteket mitt bare hvis gruppen inneholder minst ett av de støttede fargekartene:

  • Prosess (CMYK, RGB, Lab)
  • Spot (CMYK, RGB, Lab)
  • PANTONE, ANPA osv.

Fargekartene legges til i kategorien Farger i CC Libraries-panelet.

Hvis du har valgt en gruppe, blir alle de støttede fargekartene i gruppen lagt til i det aktuelle biblioteket.

Legge til fargetemaer i et CC-bibliotek

 1. Generer et fargetema basert på et bilde i det aktive dokumentet ved hjelp av fargetemaverktøyet.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du genererer fargetemaer basert på bilder i InDesign-dokumenter, kan du se Generere fargetemaer ved hjelp av fargetemaverktøyet.

 2. Klikk Legg til dette temaet i CC-biblioteket mitt i fargetemaverktøyet.

Bildetemaet legges til i kategorien Fargetemaer i det aktuelle CC Libraries-panelet.

Legge til farge eller fargetemaer for et CC-bibliotek i panelet Fargekart

 1. Høyreklikk på én eller flere farger eller et fargetema i CC Biblioteker-panelet.

 2. Velg Legg til i fargekart eller Legg til tema i fargekart på hurtigmenyen.

Bruke farger på objekter og tekst i et dokument

 1. Velg et objekt eller noe tekst i det aktive InDesign‑dokumentet.

 2. Klikk på en farge i et bibliotek i CC Libraries-panelet (fargen tas i bruk i den aktive forhåndsvisningen [fyll eller strek]).

 3. Hvis du vil bruke et fargefyll, høyreklikker du fargen og velger Angi farge.

Merk:

Bruk forhåndsvisningen til å bestemme hva fargen skal brukes på – fyll- eller strekegenskapene for objektet eller teksten.

Redigere farger i et CC-bibliotek

 1. Høyreklikk en farge i CC Libraries-panelet og velg Rediger.

 2. Velg en farge ved hjelp av dialogboksen Fargevelger, og klikk på OK.

Avsnitts- og tegnstiler

Du kan legge til avsnitts- eller tegnmaler for InDesign i CC Libraries, og deretter dele disse på tvers av dokumenter, enheter eller brukere. Du kan legge til avsnitts- eller tegnmaler fra tekst i et dokument, fra Avsnitt- eller Tegn-panelene eller fra dialogboksene Ny tegnmal eller Ny avsnittsmal. 

Merk:

Tekstmaler har fått nytt navn og objektene som var kategorisert under Tekstmaler, er tilgjengelige i Tegnmal-kategorien.

Legge til avsnitts- eller tegnmaler fra tekst i et dokument

 1. Marker teksten (i det aktive dokumentet) som har den tegn- eller avsnittsstilen du vil legge til i det aktuelle CC-biblioteket.

 2. Klikk på Legg til avsnittsmal  eller Legg til tegnmal   i CC Libraries-panelet.

Avsnitts- eller tegnmalen legges til i kategorien Avsnittsmaler eller Tegnmaler i CC Libraries-panelet.

Legge til avsnitts- eller tegnmaler fra panelet Avsnittsmaler eller Tegnmaler

 1. Åpne Tegnmaler- eller Avsnittsmaler-panelet:

  • Vindu > Maler > Tegnmaler
  • Vindu > Maler > Avsnittsmaler
 2. Velg én eller flere maler fra panelet.

  Hvis du vil legge til alle malene i en gruppe i det aktuelle CC-biblioteket, velger du gruppetittelen i panelet Avsnitts- eller Tegnmaler.

 3. Klikk på Legg til den valgte malen i CC-biblioteket mitt .

De valgte avsnitts- eller tegnmalene legges til i kategorien Tegnmaler eller Avsnittsmaler i CC Libraries-panelet.

Hvis du har valgt en gruppe, blir alle avsnitts- eller tegnmalene deretter lagt til i det aktuelle biblioteket.

Legge til avsnitts- eller tegnmaler fra dialogboksen Ny avsnittsmal eller Ny tegnmal

 1. Åpne Tegnmaler- eller Avsnittsmaler-panelet:

  • Vindu > Maler > Tegnmaler
  • Vindu > Maler > Avsnittsmaler
 2. Velg Ny tegnmal eller Ny avsnittsmal på utstikkermenyen.

 3. Angi ønskede alternativer for å opprette en ny mal i dialogboksen Ny tegnmal eller Ny avsnittsmal.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til tegn- og avsnittsmaler.

 4. Merk av for Legg til i CC-biblioteket, og velg ønsket CC-bibliotek fra rullegardinlisten eller valget Opprett nytt bibliotek.

 5. Klikk på OK for å opprette den nye malen og samtidig legge den til i valgt CC-bibliotek.

Avsnitts- eller tegnmalen du nettopp opprettet, legges til i kategorien Avsnittsmaler eller Tegnmaler i CC Libraries-panelet.

Bruke én avsnitts- eller tegnmal for CC-biblioteket for tekst i et dokument

 1. Velg et tekstobjekt i det aktive InDesign‑dokumentet.

 2. Høyreklikk på malen i CC-biblioteket som er valgt, og velg Bruk avsnittsstil eller Bruk tegnstil.

Tegnmalene og avsnittsmalene som brukes fra CC Libraries-panelet, legges til som maler i de respektive panelene i InDesign.

I tillegg beholdes alle malhierarkiene. La oss for eksempel si at Avsnittsmal 2 var basert på Avsnittsmal 1 og hadde en kjedet Tegnmal 1. I dette tilfellet blir både Avsnittsmal 1 og Tegnmal 1 lagt til i de respektive panelene. Og Avsnittsmal 2 legges til i Avsnittsmal-panelet.

Merk:

Hvis en tegn- eller avsnittsmal ikke har skriften som er tilknyttet den på den lokale datamaskinen, vises et varselsikon nederst i høyre hjørne av malminiatyren i CC Libraries-panelet.

Legge til CC-bibliotekmaler i avsnitts- eller tegnpanelene

 1. Velg én eller flere avsnitts- eller tegnstiler i CC Libraries-panelet.

 2. Høyreklikk de valgte stilene og velg Legg til i avsnittsstiler eller Legg til i tegnstiler.

Grafikk

Legge til grafikk fra et dokument

 1. Dra og slipp InDesign-ressursen fra dokumentet til CC Libraries-panelet.

  Eller klikk et InDesign-objekt i dokumentet, og klikk Legg til grafikk  i CC Libraries-panelet.

Objektet legges til som en InDesign-snippet i Grafikk-kategorien i CC Libraries-panelet.

Du kan også legge til grafikk fra Adobe Stock i InDesign-biblioteket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke Adobe Stock i InDesign.

Plassere CC-bibliotekgrafikk ved å dra og slippe eller bruke hurtigmenyen

 1. Dra og slipp grafikken fra CC Libraries-panelet til dokumentet.

  Merk:

  Hvis du drar og slipper en grafikk, monteres den som en koblet grafikk som standard. Hvis du vil plassere den som en innebygd grafikk, kan du bruke kombinasjonen Alt + dra og slipp.

  Hvis du vil passere én eller flere grafikker i et dokument, høyreklikker du grafikkene i CC Libraries-panelet og velger:

  Montere kopi

  Plasser et InDesign-objekt som en snippet, eller bygg inn en grafikk fra en annen Creative Cloud-applikasjon (for eksempel Photoshop eller Illustrator).

  Monter koblet

  Monter en grafikk fra en annen Creative Cloud-applikasjon (for eksempel Photoshop eller Illustrator) som en grafikk koblet til biblioteket.

  Merk:

  Du kan ikke montere et InDesign-objekt som en koblet grafikk i et dokument, så alternativet Monter koblet er ikke tilgjengelig hvis du høyreklikker på et InDesign-objekt.

 2. Hvis du har brukt hurtigmenyen til å plassere én eller flere grafikker, blir grafikkene lagt til i plasseringsinnskytingen.

  Bruk plasseringsinnskytingen til å legge til grafikken i dokumentet.

Montere CC-bibliotekgrafikk ved hjelp av menyalternativet Plasser fra CC Libraries

 1. Velg Fil > Plasser fra CC Libraries.

  CC Libraries-panelet filtreres slik at det bare er Grafikk-kategorien som vises.

 2. Klikk på en grafikk, og klikk Monter.

  Objektet legges til i InDesign-monteringsinnskytingen.

 3. Bruk monteringsinnskytingen til å montere grafikken i dokumentet.

Hvis du monterer en koblet grafikk i et dokument, vises grafikken i panelet InDesign-koblinger.

Ikonet til høyre for hver grafikk i Koblinger-panelet, angir om grafikken er koblet  eller bygget inn .

Hvis du vil finne koblet grafikk i CC Libraries-panelet, høyreklikker du på grafikken og velger Vis i CC Libraries.

Du kan også markere grafikken og velge Vis i CC Libraries på utstikkermenyen for Koblinger-panelet.

Redigere et InDesign-objekt i et CC-bibliotek

 1. Høyreklikk på objektet og velg Rediger, eller dobbeltklikk på objektet.

  Objektet åpnes i et dokumentvindu i InDesign.

 2. Gjør de nødvendige endringene og lagre objektet.

  Objektet legges til i InDesign-monteringsinnskytingen.

  Endringene gjenspeiles i objektet i CC-biblioteket.

Grafikk som er montert i InDesign-dokumenter, kan kobles til grafikk i et CC-bibliotek på nytt. Den monterte grafikken kan også kobles til en grafikkfil på den lokale datamaskinen på nytt.

 1. Hvis du vil koble en grafikk til en CC-bibliotekgrafikk på nytt, høyreklikker du grafikken og velger Koble til CC Libraries på nytt.

  Du kan også markere grafikken og velge Koble til CC Libraries på nytt på utstikkermenyen for Koblinger-panelet.

 2. Hvis du vil koble til en lokal grafikkfil på nytt, høyreklikker du grafikken og velger Koble på nytt.

  Du kan også markere grafikken og velge Koble på nytt på utstikkermenyen for Koblinger-panelet.

Legge til og dele tekstressurser

Du kan legge til tekstobjekter fra dokumentet til Creative Cloud Libraries, og deretter dele dem med andre brukere og på tvers av programmer. Tekstressurser i et bibliotek beholder tegn-/avsnittsstiler og andre attributter som opprinnelig ble brukt for dem. Du kan gjenbruke tekstressurser i biblioteker på tvers av InDesign- eller Illustrator-dokumenter.

Hvis et tekstobjekt har effekter og utseende brukt på det, må du legge den til i biblioteket som en grafikkressurs å beholde dem.

Legge til en tekstressurs

Gjør ett av følgende i et aktivt InDesign-dokument:

 • Marker et tekstobjekt, klikk på i CC Libraries-panelet, velg Tekst fra menyen, og klikk Legg til.
 • Dra tekstobjektet inn i CC Libraries-panelet. Som standard legges ressursen til som en tekstressurs i Creative Cloud-biblioteket.
 • Hvis du vil legge til tekstobjekt som en grafikkressurs, trykker du på CTRL (Windows) / Kommando (Mac)-tasten mens du drar markeringen til CC Libraries-panelet.
 • Marker en del av teksten i tekstrammen, klikk i CC Libraries-panelet, velg Tekst fra menyen, og klikk Legg til. Dette legger til bare den markerte teksten.
 • Plasser innsettspekeren i en tekstramme, klikk i CC Libraries-panelet, velg Tekst fra menyen, og klikk Legg til. Dette legger også til den fullstendige historien over koblede rammer.

Bruk en tekstressurs i et dokument

Gjør ett av følgende:

 • Høyreklikk på en tekstressurs i CC Libraries-panelet, og velg ett av følgende alternativer:
  • Plasser kobling: Oppretter en kobling i Koblinger-panelet, og koblingen opprettholdes i CC-biblioteksressursen. Alle oppdateringer av ressursen oppdaterer den koblede tekstressursen i dokumentet. Det holder også stilinformasjon intakt sammen med tegn-/avsnittsstiler.
  • Plasser kopi: Oppretter ikke en kobling. Alle oppdateringer av teksressursen i CC-biblioteket oppdaterer ikke tekstressursen i dokumentet. Stilinformasjon bevares intakt sammen med tegn-/avsnittsstiler.
  • Plasser uten stiler: Bare teksten tas med, uten koblings- eller stilinformasjon.
 • Plasser pekeren i en tekstramme, høyreklikk en tekstressurs i CC Libraries-panelet, og velg Plasser innebygd.
 • Dra en ressurs til dokumentet for å opprette en koblet tekstressurs.
 • Hold Alt-tasten nede og dra en ressurs for å opprette en ikke-koblet tekstressurs.

Integrering med Illustrator

Tekstressurser som er lagt til i biblioteker er også tilgjengelige fra Biblioteker-panelet i Illustrator. Du kan redigere og bruke tekstressurser på tvers av disse to programmene. I listevisningen i Biblioteker-panelet angir ikonet til høyre for tekstressursen i Biblioteker-panelet programmet som den ble opprettet i.

Du finner mer informasjon under Gjengivelse av delte tekstressurser i Illustrator og InDesign.

Redigere en teksressurs

Følg disse trinnene i CC Libraries-panelet:

 1. Dobbeltklikk på miniatyrbildet til en tekstressurs. Du kan også høyreklikke på tekstressursen og deretter velge Rediger.

 2. Rediger ressursen når den åpnes i et InDesign-dokument. 

 3. Lagre dokumentet.

Tekstressursen oppdateres i Creative Cloud-biblioteket, og miniatyren oppdateres automatisk. Ressursen oppdateres også på tvers av alle steder der den er brukt som en koblet ressurs.

Endre navn på en teksressurs

 1. Høyreklikk på teksressursen og velg Endre navn.

 2. Skriv inn et nytt navn for ressursen, og trykk på Enter.

Slette en tekstressurs

I CC Libraries-panelet høyreklikker du på en teksressurs, og velger deretter Slett.

Administrere CC-bibliotekressurser

I CC Libraries-panelet kan du endre navn, slette, duplisere, kopiere og flytte på tvers av CC Libraries-ressurser.

Duplisere objekter

 1. Høyreklikk på én eller flere ressurser i CC Libraries-panelet.

 2. Hvis du velger ett objekt, velger du Dupliser.

  Hvis du velger flere objekter, velger du Dupliser valgte elementer.

Kopiere eller flytte objekter fra et CC-bibliotek til et annet

 1. Høyreklikk på én eller flere ressurser i CC Libraries-panelet.

 2. Hvis du velger ett objekt, velger du Kopier til eller Flytt til.

  Hvis du velger flere objekter, velger du Kopier valgte elementer eller Flytt valgte elementer.

 3. I undermenyen velger du CC-bibliotek for å kopiere eller flytte objektene.

Endre navn på objekter

 1. Høyreklikk på et objekt i CC Libraries-panelet, og velg Endre navn.

 2. Skriv inn et nytt navn for ressursen, og trykk på Enter.

Slette objekter

 1. Høyreklikk på én eller flere ressurser i CC Libraries-panelet.

 2. Hvis du velger ett objekt, velger du Slett.

  Hvis du velger flere objekter, velger du Slett valgte elementer.

Søk i CC Libraries-panelet

Søk etter en CC-bibliotekressurs etter navnet i CC Libraries-panelet. Du kan søke etter ressurser på følgende steder:

 • Det aktive biblioteket (standard)
 • Adobe Stock
 • Alle biblioteker
 1. I rullegardinlisten Søk velger du stedet du vil søke.

 2. Skriv inn navnet på ressursen i søkeboksen, og trykk på Enter.

Samarbeid med Creative Cloud-brukere

Du kan dele bibliotekene dine med andre brukere, slik at de kan vise, redigere, bruke, endre navn på, flytte eller slette innholdet i det delte biblioteket. Hvis en annen Creative Cloud-abonnent har delt et bibliotek med deg, kan du dele det videre med andre Creative Cloud-brukere.

Slik deler du et bibliotek:

 1. Velg et bibliotek fra rullegardinmenyen på panelet CC Libraries.
 2. Klikk på utstikkermenyen i panelet CC Libraries, og velg Samarbeid.
 3. Skriv inn en e-postadresse og en valgfri melding til personen du vil dele biblioteket med, på weblesersiden som åpnes.

Godta en invitasjon

 1. Start Adobe Creative Cloud-skrivebordsprogrammet, og logg på med Adobe ID-legitimasjonen din.
 2. Når et bibliotek blir delt med deg, får du et varsel i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Klikk på bjelleikonet for å få tilgang til varslene dine.
 3. Klikk på Godta for hver invitasjon om biblioteksamarbeid.

Avbryte deling

 1. Velg navnet på et bibliotek du ikke vil dele lenger, fra rullegardinmenyen på panelet CC Libraries.
 2. Klikk på utstikkermenyen i panelet CC Libraries, og velg Samarbeid.
 3. Slett navnene til alle brukerne som Creative Cloud-biblioteket blir delt med, på weblesersiden som åpnes.

Forlate et delt bibliotek

 1. Velg navnet på et bibliotek du ikke vil samarbeide om lenger, fra rullegardinmenyen på panelet CC Libraries.
 2. Klikk på utstikkermenyen i panelet CC Libraries, og klikk på alternativet Forlat bibliotek.

Slette et delt bibliotek:

Viktig: Du kan bare slette et bibliotek som du selv eier.

 1. Velg navnet på biblioteket du vil slette, fra rullegardinmenyen på panelet CC Libraries.
 2. Klikk på utstikkermenyen i panelet CC Libraries, og klikk på alternativet Slett bibliotek.
 3. Klikk på Slett for å bekrefte handlingen.

Bruk InDesign-objekter i andre CC-applikasjoner

InDesign-objekter som du legger til i Grafikk-kategorien i et CC-bibliotek, kan brukes i andre CC-applikasjoner som Illustrator eller Photoshop.

Ettersom en kopi av hvert InDesign-objekt lagres i form av en PDF-fil, bruker Illustrator eller Photoshop PDF-gjengivelsen av objektet når du bruker dette objektet i disse applikasjonene.

Merk:

Hvis du bruker en InDesign-tegnstil i Illustrator eller Photoshop, prøver disse applikasjonene å tilordne egenskapene for ressursen med egenskapene for tegnattributter som er tilgjengelige i vertsapplikasjonen. Alle egenskaper som ikke blir funnet i vertsapplikasjonen, blir ignorert.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din