Installer Acrobat | Creative Cloud for teams-enkeltapplikasjon

Denne artikkelen forklarer hvordan du installerer Adobe Acrobat hvis du bruker Adobe Creative Cloud for teams-enkeltapplikasjon. Den gjelder for både Acrobat Pro og Acrobat Standard.

Merk:

Hvis du har et abonnement på Creative Cloud Alle Applikasjoner, bruker du Creative Cloud Packager til å installere Acrobat. Se denne siden for detaljerte instruksjoner.

Oppsummering av distribusjonen

1. Last ned Acrobat-installasjonsprogrambiter

Før du laster ned Acrobat, sørg for at systemet ditt oppfyller kravene:

 

Windows

Mac

Acrobat Pro (kontinuerlig)

Acrobat Standard (kontinuerlig)

i/t

Merknader:

 • Acrobat har to moduser – kontinuerlig og klassisk. Last ned programvare for kontinuerlig modus. For mer informasjon om spor, se http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AdminGuide/whatsnewdc.html.
 • Dette installasjonsprogrammet har flere språk; det kan installere Acrobat på et hvilket som helst språk som Acrobat støtter. Se avsnittet om installasjon nedenfor for mer informasjon.
 • Windows-installasjonsprogrammer er selvutpakkende .exe-filer. Kjør den nedlastede .exe-filen én gang for å pakke ut installasjonsprogrammet i "Acrobat"-mappen på skrivebordet ditt.

2. (Valgfritt trinn) Bruk Adobes tilpasningsveiviser

Du kan bruke Adobe Customization Wizard til å tilpasse installasjonen av Adobe ytterligere. For mer informasjon, se dokumentasjonen for Adobe Customization Wizard (Windows / Mac). Du kan laste ned veiviseren herfra: Windows / Mac.

2.1 Bruke tilpasningsveiviseren i Windows

Etter at du har installert tilpasningsveiviseren, kjører du veiviseren for Acrobat og følger denne fremgangsmåten:

 1. Gå til Fil > Åpne pakke, og velg deretter Acrobat MSI i mappen med Acrobat-installasjonsprogrammet – AcroPro.msi.
 2. Utfør ønsket tilpasning (du kan for eksempel akseptere EULA på vegne av dine brukere her).
 3. Gå deretter til Transformer > Klikk Lagre transformering. Nå er installasjonsprogrammet klart til å installeres på brukerens maskiner.

Gjør følgende for å endre installasjonspakken:

 1. Finn tilpasningsveiviserens DMG-fil.
 2. Kopier «Acrobat Customization wizard DC.app» fra denne DMG-filen til en skrivbar mappe, la oss si på skrivebordet. (Kjøring av veiviseren krever et skrivbart område; kjør den derfor ikke fra et DMG diskbilde. Kopier den til en mappe og kjør den derfra.)
 3. Kjør programmet Acrobat Customization wizard DC.app.
 4. I feltet Finn installasjonsprogram skriver du inn banen til Acrobats installasjonspakke (.pkg file).
 5. Utfør nødvendig tilpasning, (for eksempel godta EULA på vegne av brukeren). Merk: Feltet for serienummeret er valgfritt.
 6. Klikk på OK.
 7. En dialogboks om å lagre vises. Skriv inn navnet på den endelige tilpassede installasjonspakken med filtypen .pkg og lagre den i en mappe på maskinen din.
 8. Deretter kan du installere den endelige pakken på brukernes maskiner.
Merk:

Acrobat er konfigurert til å automatisk pinge Adobe-servere for å finne ut om det er en ny patch/oppdatering tilgjengelig. Hvis du vil endre dette for installasjonen din, kan du gjøre dette i tilpasningsveiviseren.

3. Installere Acrobat i Windows

Windows installasjonsfiler erselvutpakkende exe-filer. Kjør den nedlastedeexeén gang for å pakke ut installasjonsfilene. Som standard pakkes filene ut i en «Acrobat»-mappe på skrivebordet.For å installere Acrobat i Windows kan du gjøre et av følgende:

 1. Installer i kommandolinjemodus på brukerens maskin
 2. Installer i GUI-modus på brukerens maskin.
 3. Installer ved bruk av standard installasjonsmetoder, som SCCM.

3.1 Installer i kommandolinjemodus på en brukers maskin

Gå til Acrobat-mappen i kommandolinjen og kjør følgende kommando:

Eksempel på syntaks:

Setup.exe /sl "[LangCode]" /sALL  

I kommandoen ovenfor:

 • [LangCode] er den numeriske koden til installasjonsspråket til Acrobat, basert på følgende data:

2052=Forenklet kinesisk

1028=Tradisjonell kinesisk

1029=Tsjekkisk

1030=Dansk

1043=Nederlandsk

1033=Engelsk (USA)

1035=Finsk

1036=Fransk (Frankrike)

1031=Tysk (Tyskland)

1038=Ungarsk

1040=Italiensk (Italia)

1041=Japansk

1042=Koreansk

1044=Norsk (Bokmål)

1045=Polsk

1046=Portugisisk (Brasil)

1049=Russisk

1051=Slovakisk

1060=Slovensk

1034=Spansk (Tradisjonelt)

1053=Svensk

1055=Tyrkisk

1058=Ukrainsk

1025=Engelsk med støtte for Arabisk

1037=Engelsk med støtte for hebraisk

6156=Fransk (Marokko)

For eksempel starter Acrobat på engelsk hvis du angir «1033» som [LangCode].

3.2 Installere i GUI-modus på en brukers maskin

I denne metoden kan du ganske enkelt kopiere installasjonsmappen “Acrobat” som du pakket ut fra den nedlastede .exe-filen (og tilpasset etter eget ønske) til en brukers maskin og kjøre Setup.exe for å starte installasjonen.

3.3 Installasjon via standard installasjonsmetoder

Du kan også følge vanlig distribusjonspraksis for Acrobat som nevnt i Acrobat ETK - http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Det følgende eksempelet forklarer hvordan man distribuerer Acrobat via SCCM:

Kjør den nedlastede .exe-filen for å pakke ut installasjonsprogrammet i mappen “Acrobat”. Som standard, pakkes filene ut på skrivebordet ditt. Når utpakkingen er fullført, skal du ikke fortsette med installasjonen ennå. Du vil ha de utpakkede installasjonsfilene, som skal brukes til å starte Acrobat ved å bruke SCCM. Følg de vanlige prosedyrene for å opprette en pakke for distribusjon i SCCM Configuration-administratoren. Oppgi banen til Setup.exe i veiviseren for oppretting av program i SCCM (se nedenfor).

Bruk det til å distribuere Acrobat ved bruke av SCCM. Følg de vanlige prosedyrene for å opprette en pakke for distribusjon i SCCM Configuration-administratoren. Oppgi stien til Setup.exe i «Create Program wizard» i SCCM (se nedenfor).

Opprette Program-wizard i SCCM

3.4 Avinstaller Acrobat

Når du har deployert Acrobat kan du avinstallere det via de vanlige prosessene for å avinstallere msi-pakker. Dette kan gjøres individuelt ved å bruke “Legg til og fjern programmer” i Windows kontrollpanel. Dette kan også gjøres ved å bruke kommandolinjen. Denne kommandolinjesyntaksen brukes til å avinstallere Adobe Acrobat:

Eksempel på syntaks:

msiexec.exe /x <banen til Acrobats msi-fil> /qn

For å installere Acrobat på macOS installerer du den nedlastede installasjonspakken (eller den tilpassede pakken dersom du har brukt tilpasningsveiviseren).

Installasjonsprogrammer for macOS er programmer av typen .pkg, som gir deg nødvendige instruksjoner for å kjøre og fullføre installasjonsprogrammet.

Du kan bruke vanlige distribusjonspraksiser på macOS som ARD til å distribuere den sammenkoblede pakken. Mer informasjon er tilgjengelig i Acrobat ETK: http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Acrobat-oppdateringer

Du kan installere Acrobat-oppdateringer ved å bruke din organisasjon sin standard installasjonspraksis. For mer informasjon om oppdateringer, se Patch-versjonsmerknader.

Distribuer Adobe Acrobat kjøpt med Adobe Value Incentive Plan (VIP) i et virtualisert miljø

For informasjon til å starte Acrobat i et virtualisert miljø, kan du se Virtualiserte Distribusjoner

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?