Feil: «Problemer oppstod under installasjon" | CS3

Problem

Når du installerer Adobe Creative Suite 3 eller enkelte Creative Suite 3-programmer, får du en av følgende feilmeldinger:

 • «Noen problemer oppstod under installasjon.»
 • «Komponentinstallering mislyktes.»
 • «Delte komponenter ble ikke installert.»

Løsninger

Løsning 1: Kjør CS5 Cleaner-verktøyet.

Adobe CS5 Cleaner Tool løser installasjonsproblemer for Adobe , Creative Suite 5, Adobe Creative Suite 4 og Adobe Creative Suite 3. For instruksjoner om hvordan du laster ned og kjører CS5 Cleaner Tool, se Løs installasjonsproblemer med CS5 Cleaner Tool (cpsid_82947).


Løsning 2: Se etter feilnumre i Hendelsesvisning.

Klikk på Windows hendelsesvisning for msiInstaller-feil. For mer informasjon om å sjekke hendelsesvisning, se Windows hendelsesvisning i Tilleggsinformasjon-delen av dette dokumentet.

Se tabellen nedenfor for vanlige MSI-feilnumre og løsninger. Selv om noe av dokumentasjonen det refereres til viser til et spesifikt produkt, kan den anvendes på ressursen det refereres til i hendelsesvisning.

Feilnummer

Program

Løsning

1406 eller 1402

Acrobat

TechNote 329137

1603

Hele pakken

1309, 1321

Hele pakken

1704 eller 1500

Hele pakken

TechNote 332507

Løsning 3: Deaktiver programvare for virusbeskyttelse og alle brannmurprogrammer før du installerer Creative Suite 3 eller noen av dets punktprodukter.

Programvare for virusbeskyttelse brukes til å forhindre at villfarende programmer installeres på systemet ditt. Hvis programvaren din for antivirus mener at Adobe-programmet ditt er et virus, installeres ikke produktet riktig. Hvis programvaren for virusskanning skanner en fil eller en registerinntasting for oppdatering, nekter den tilgang. Fjern ditt Adobe Creative Suite 3-produkt hvis du ikke slo av din programvare for antivirus før du installerte. Deaktiver også programvare for virusbeskyttelse og brannmur. Installer programvaren på nytt etter at begge er deaktiverte.

Adobe Creative Suite 3 inkluderer et program kalt Version Cue. Det installerer en tjeneste kalt Bonjour som søker i nettverket etter andre Bonjour-aktiverte maskiner. Installeringen av Version Cue kan mislykkes hvis brannmuren din ikke er klar over denne protokollen og blokkerer den. Slå av brannmuren mens du installerer for å forhindre at denne feilen inntreffer.

Løsning 4: Bekreft at du har nok diskplass. Hvis ikke, frigjør diskplass på målstasjonen eller installer til en stasjon med tilstrekkelig diskplass.

Se systemkrav-informasjonen for Adobe Creative Suite 3-produktet du installerer. Sørg for at du installerer til et volum som oppfyller minimumskravene. Systemkravinformasjon er ført opp på produktsidene til Adobe.com http://www.adobe.com/products.

Løsning 5: Fjern forhåndsinnstilt Adobe-programvare.

Se Fjern forpublikasjoner av CS3 (kb401574) for å fjerne eventuelle forpublikasjoner av Adobe- eller betaprogramvare fra datamaskinen.

Løsning 6: Fjern Google Desktop.

Google Desktop kan forhindre installering av Adobe Creative Suite 3-produkter. Se i systemdokumentasjonen for å fjerne Google Desktop før du installerer Adobe Creative Suite 3-produktet.

Løsning 7: Sjekk installasjonsmediene.

Creative Suite 3-installasjonsprogrammet kan mislykkes hvis Creative Suite 3-disken er dårlig eller skadet eller hvis datamaskinens harddisk er defekt.

Gjør følgende trinn for å fastslå om installasjonsmediene er skadet:

 1. Kontroll DVD-en for støv eller skade. Rengjør DVD-en med en myk, lofri klut. Sjekk baksiden av DVD for vridning, flekker, rammer eller misfarging.
 2. Kopier innholdet på DVD-en til harddisken.

 3. Forsøk å installere Adobe Creative Suite 3 på en annen datamaskin. Hvis forsøket er vellykket, kan problemet ligge hos filsystemet eller harddiskplassen på din originale datamaskin. For mer informasjon, se Harddisk sjekk verktøy i delen Tilleggsinformasjon.

 4. Prøv en skrivebordsinstallering. For mer informasjon om å opprette skrivebordsinnstallasjoner, se ett av følgende dokumenter for instruksjoner:
 1. Hvis programvaren som ble kjøpt var en elektronisk programvarenedlasting (ESD), last ned programvaren igjen. En fil som ble skadet under nedlastingsprosessen fører til feil under installasjon.

Løsning 8: Fjern tidligere versjoner av Flash Player.

Hvis feilen i installasjonsloggen inkluderer følgende, fjern tidligere versjoner av Flash Player:

1: 0 2: Installer Flash Player 8 Plugin.msi 3: {91057632-CA70-413C-B628-2D3CDBBB906B} 4: {91057632-CA70-413C-B628-2D3CDBBB906B}; 5: 0 6: 1 7: 1 8: 0 Feil 1714. Den eldre versjonen av Adobe Flash Player 9 Plugin kan ikke fjernes. Ta kontakt med din lokale støttegruppe.

For å fjerne Flash Player:

 1. Fjern loggfiler i mappen \Program Files\Common Files\Adobe\Installers . Disse filene inneholder eller slutter på "log" eller "gz." Slett filene med mindre du for øyeblikket bruker dem til å finne feilmeldinger. Hvis du for øyeblikket bruker dem, flytt dem ut av denne mappen og over i en ny mappe på skrivebordet der de er tilgjengelig.
 2. Reparer eller installer Creative Suite 3.

Løsning 9: Oppdater brukertilgang til filer.

Hvis du mottok feilen, "Windows installasjonsfeil 1321 "Installasjonsprogrammet har ikke tilgangsrettigheter til å endre filen C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg, oppdater brukertilgangen til de spesifikke mappene.(Feilen vises i installasjonsloggen til Hendelsesvisning eller Adobe Creative Suite.) 

Følgende er et utvalg fra Installasjonsloggen for Installasjonsloggen for Adobe Creative Suite eller Hendelsesvisning:

Prosedyre 11:21:48: InstallValidate. Bekrefter installering Prosedyrestart 11:21:48: InstallValidate. Feil 1321. Installasjonsprogrammet har ikke tilgangsrettigheter til å endre filen C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. Prosedyre avsluttet 11:21:48: InstallValidate. Return value 3.

Se installasjonsloggen for å fastslå hvilken mappe eller fil som krever endring i brukertilgang. Trinnene nedenfor viser til mappen som ofte har blitt møtt. Se Installasjonsloggen for Adobe Creative Suite for informasjon om å finne og lese installasjonsloggen.

Windows XP Professional:

 1. Velg Start > Min datamaskin.
 2. Velg Verktøy > Mappevalg.
 3. Klikk på Vis-fanen.
 4. Fjern markeringen for alternativet Bruk delingsveiviser på bunnen av inndelingen Avanserte innstillinger.
 5. Klikk OK.
 6. Velg Start > Kjør.
 7. Skriv inn %SYSTEMROOT%\system32 og klikk OK.
 8. Høyreklikk på Macromed-mappen og velg Egenskaper.
 9. Velg kategorien Sikkerhet.
 10. Sørg Undersøk at Administrator og SYSTEM er oppført, og at sikkerhetstillatelse er satt til Alle tillatelser.
 11. Klikk Avansert.
 12. Klikk kategorien Eier.
 13. Velg Administratorer.
 14. Velg alternativet Erstatt eier av underbeholdere og -objekter og klikk Bruk.
 15. Klikk kategorien Tillatelser.
 16. Velg alternativet Erstatt tillatelsesoppføringer på alle underobjekter med oppføringer som vises her, og som gjelder for underobjekter.
 17. Klikk OK og deretter Ja i dialogruten Sikkerhet.
 18. Høyreklikk på Macromed-mappen og velg Slett.
 19. Installer Creative Suite på nytt.

Windows XP Home:

 1. Start på nytt i sikkermodus.
 2. Start Windows på nytt.

  1. Trykk F8 før Windows starter (når du ser en melding slik som for Avanserte oppstartsalternativer).
  2. Velg Sikkermodus fra listen over oppstartalternativer.
  3. Når Windows er i sikkermodus, vil "Sikkermodus" vises i hvert hjørne av skrivebordet.
   • Hvis Sikkermodus ikke vises i hvert hjørne av skrivebordet gjentar du trinn a til c.
   • Hvis Sikkermodus vises i hvert hjørne av skrivebordet, logger du deretter inn som lokal administrator på maskinen.
  4. Hvis en dialogboks indikerer at Windows kjører i Sikkermodus, klikker du OK.
 3. Velg Start > Min datamaskin.
 4. Velg Verktøy > Mappevalg.
 5. Klikk på Vis-fanen.
 6. Fjern markeringen for alternativet Bruk delingsveiviser på bunnen av inndelingen Avanserte innstillinger.
 7. Klikk OK.
 8. Velg Start > Kjør.
 9. Skriv inn %SYSTEMROOT%\system32 og klikk OK.
 10. Høyreklikk på Macromed-mappen og velg Egenskaper.
 11. Velg kategorien Sikkerhet.
 12. Sørg Undersøk at Administrator og SYSTEM er oppført, og at sikkerhetstillatelse er satt til Alle tillatelser.
 13. Klikk Avansert.
 14. Klikk kategorien Eier.
 15. Velg Administratorer.
 16. Velg alternativet Erstatt eier av underbeholdere og -objekter og klikk Bruk.
 17. Klikk kategorien Tillatelser.
 18. Velg alternativet Erstatt tillatelsesoppføringer på alle underobjekter med oppføringer som vises her, og som gjelder for underobjekter.
 19. Klikk OK og deretter Ja i dialogruten Sikkerhet.
 20. Høyreklikk på Macromed-mappen og velg Slett.
 21. Installer Creative Suite på nytt.

Windows Vista:

 1. Velg Start > Kjør.
 2. Skriv inn %SYSTEMROOT%\system32 og klikk OK.
 3. Høyreklikk på Macromed-mappen og velg Egenskaper.
 4. Velg kategorien Sikkerhet.
 5. Sørg Undersøk at Administrator og SYSTEM er oppført, og at sikkerhetstillatelse er satt til Alle tillatelser.
 6. Hvis Administratorer og SYSTEM ikke er satt til fullstendig kontroll:
  1. Klikk Rediger.
  2. Følg navigasjonen på skjermen gjennom UAC-eleveringsprompt.
  3. Gjør de nødvendige endringene.
 7. Klikk Avansert.
 8. Klikk Rediger og klikk gjennom UAC rettighetsutvidelsespørsmålet.
 9. Klikk kategorien Eier.
 10. Velg Administratorer.
 11. Velg alternativet Erstatt eier av underbeholdere og -objekter og klikk Bruk.
 12. Klikk kategorien Tillatelser.
 13. Velg alternativet Erstatt tillatelsesoppføringer på alle underobjekter med oppføringer som vises her, og som gjelder for underobjekter.
 14. Klikk OK og deretter Ja i dialogruten Sikkerhet.
 15. Høyreklikk på Macromed-mappen og velg Slett.
 16. Klikk på Fortsett og følg navigasjonen på skjermen gjennom eleveringsprompten.
 17. Installer Creative Suite på nytt.

Kommandolinje:

Du kan bruke metode på alle versjoner av Windows, men det krever bruk av kommandoledetekstfunksjonen.

 1. Velg Start > Kjør, og skriv cmd i Åpne-boksen. Klikk OK.

  Merk:
  Hev tillatelsesnivået for Windows Vista med UAC aktivert.

  1. Velg Start > Tilbehør.
  2. Høyreklikk på kommandolinjen og velg Kjør som administrator.
 2. Bruk følgende kommandoer; inkludert anførselstegn og trykk på Gå tilbake på slutten av hver linje. Sørg også for å skrive inn mellomrom mellom /T, /E, /C og /G i den tredje linjen:

  c: cd "%SYSTEMROOT%\system32" cacls "Macromed" /T /E /C /G Administrators:F cacls "Macromed" /T /E /C /G SYSTEM:F exit

Løsning 10: Oppdater registernøklene i feilloggen.

Hvis du får feilmeldingen for Windows-installasjonsprogram, «1402 Kunne ikke lese verdi til nøkkel» eller «1406 Kunne ikke skrive verdi til nøkkel,» oppdater tillatelsene til registernøklene.(Feilen vises i installasjonsloggen til Hendelsesvisning eller Adobe Creative Suite.)

Se installasjonsloggen for å fastslå hvilken registernøkkel som krever endring i brukertilgang. Se Installasjonsloggen for Adobe Creative Suite for informasjon om å finne og lese installasjonsloggen.

Følgende er et utvalg fra Installasjonsloggen for Installasjonsloggen for Adobe Creative Suite eller Hendelsesvisning:

[6240] Fri Apr 27 18:02:12 2007 INFO Feil 1406. Kunne ikke skrive verdi til nøkkel \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}. Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til nøkkelen, eller kontakt støttepersonell. [6240] Fri Apr 27 18:02:12 2007 INFO Prosedyre avsluttet 18:02:12: InstallFinalize. Return value 3.

[6321] Mon May 01 13:04:06 2007 INFO Feil 1402. Kunne ikke skrive verdi til nøkkel \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}. Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til nøkkelen, eller kontakt støttepersonell. [6321] Fri May 01 13:04:06 2007 INFO Prosedyre avsluttet 18:02:12: InstallFinalize. Return value 3.

Merk: Gjennomfør trinnene i denne løsningen etter du fullfører Adobe Creative Suite 3-installasjonen.

Administratorer-gruppen i listen nedenfor er den administrative gruppen som er standard for Windows XP og Vista.

Fraskrivelse: Denne prosedyren involverer redigering av Windows registry. Adobe gir ikke støtte på redigering av registeret, som inneholder kritisk system- og applikasjonsinformasjon. Husk å ta sikkerhetskopi av registeret før du redigerer. Se dokumentasjon for Windows eller kontakt Microsoft for mer informasjon om registeret.

Det er to oppgaver du kan utføre før du utfører disse trinnene for å sikkerhetskopiere ditt gjeldende system og register:

 • Opprett en gjenopprettelsespunkt på datamaskinen ved å velge Start > Programmer > Tilbehør > Systemverktøy > Systemgjenoppretting.
 • Ta en sikkerhetskopi av registeret umiddelbart etter at du går inn i Registerredigerer ved å velge Fil > Eksport. Eksporter en sikkerhetskopi av registeret med et navn du husker til et sted du kan huske.

Windows XP:

 1. Skriv ned banen til nøkkelen som det refereres til i feilmeldingen, og la installeringen kjøre. Det hender at det henvises det til flere registernøkler i loggfilen. Skriv ned alle banene som er oppført i filen. For eksempel: \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}.
 2. Velg Start > Kjør, skriv regedit i tekstfeltet Åpne i Kjør-dialogboksen og klikk OK.
 3. Sikkerhetskopier din nåværende registerfil:
  1. I dialogboksen for Rediger register, velger du Fil > Eksport.
  2. Skriv inn navnet på filen og velg plassering.
  3. For eksportrekkevidde, velg Alle.
  4. Klikk Lagre.
 4. Gå til hovednøkkelen i feilmeldingen. For eksempel for nøkkelen \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}, åpne (dobbeltklikk) HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Software > Classes > CLSID.

  Merk: Disse trinnene kan variere litt, avhengig av banen som er gitt i feilmeldingen. Alle registernøklene som er oppført, begynner i strukturen HKEY_LOCAL_MACHINE.
 5. Høyreklikk på hovednøkkelen og velg Tillatelser (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Software\Classes\CLSID).
 6. Kontroller at brukerne Administratorer og SYSTEM finnes i listen, og at det er merket av for Alle tillatelser i kolonnen Tillat.
 7. Klikk Avansert i dialogboksen Tillatelser.
 8. Merk gruppen Administratorer (1), merk av for "Erstatt eier av underbeholdere og -objekter" (2), klikk Bruk (3) og velg kategorien Tillatelser (4).

  Merk: Velg gjeldende administratorkonto hvis Administrator-gruppen ikke er tilgjengelig.

 9. Merk av for "Erstatt tillatelsesoppføringer på alle underobjekter med oppføringer som vises her, og som gjelder for underobjekter" (1) og klikk på OK (2).
 10. Klikk på OK i dialogboksen "Avanserte sikkerhetsinnstillinger". Windows tilbakestiller tillatelsene for hvert underobjekt til å korrespondere med sitt overordnede objekt.
 11. Gjenta trinn 1-10 på eventuelt ekstra registernøkler.

Windows Vista:

 1. Skriv ned banen til nøkkelen som det henvises til i feilmeldingen. Det hender at det henvises det til flere registernøkler i loggfilen. Skriv ned alle banene som er oppført i filen. For eksempel: \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}.
 2. Velg Start, skriv regedit i tekstfeltet Søk og trykk Enter.
 3. Sikkerhetskopier din nåværende registerfil:

  1. I dialogboksen for Rediger register, velger du Fil > Eksport.
  2. Skriv inn navnet på filen og velg plassering.
  3. For eksportrekkevidde, velg Alle.
  4. Klikk Lagre.
  5. Klikk på Regedit.
 4. Gå til hovednøkkelen i feilmeldingen. For eksempel for nøkkelen \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}, åpne (dobbeltklikk) HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Software > Classes > CLSID.

  Merk: Disse trinnene kan variere litt, avhengig av banen som er gitt i feilmeldingen. Alle registernøklene som er oppført, begynner i strukturen HKEY_LOCAL_MACHINE.
 5. Høyreklikk på hovednøkkelen og velg Tillatelser (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID).
 6. Kontroller at brukerne Administratorer og SYSTEM finnes i listen, og at det er merket av for Alle tillatelser i kolonnen Tillat.
 7. Klikk Avansert i dialogboksen Tillatelser.
 8. Velg gruppen Administratorer, og «Erstatt eier av underbeholdere og -objekter» i Eier-fanen.

  Merk: Velg gjeldende administratorkonto hvis Administrator-gruppen ikke er tilgjengelig.
 9. Velg «Tillat arvelige tillatelser fra foreldre for å spre til dette objektet» i Tillatelser-fanen. Velg også «Tilbakestill tillatelser på alle barneobjekter og aktiver spredning av arvelige tillatelser."
 10. Klikk på OK i dialogboksen "Avanserte sikkerhetsinnstillinger". Windows tilbakestiller tillatelsene for hvert underobjekt til å korrespondere med sitt overordnede objekt.
 11. Gjenta trinn 1-10 på eventuelt ekstra registernøkler.

Hvis Adobe Creative Suite 3 fortsatt viser en feilmelding, bør du undersøke tillatelsene for den registernøkkelen som forårsaker problemet. Noen ganger kan det hjelpe å endre navn på nøkkelen, slik at installasjonsprogrammet kan gjenopprette nøkkelen og tilbakestille tillatelsene hvis nøkkelen er ødelagt. Hvis du ikke kan endre tillatelser, eller endre navn på nøkkelen, kontakter du Microsoft eller din maskinvareleverandør for hjelp.

Løsning 11: Fjern gjeldende Adobe-fargeprofiler og oppdater registerinnstillinger.

Hvis du får feilmeldingen fra Windows-installasjonsprogrammet, «Oppdaterer komponentregistrering Meldingstype: 2, Argument: 1 Meldingstype: 2, Argument: 1,» fjern gjeldende Adobe-fargeprofiler og oppdater tillatelsene til registernøklene.(Feilen vises i installasjonsloggen til Hendelsesvisning eller Adobe Creative Suite.)

For å bekrefte feilen søk i installasjonsloggen for returverdi 3 og bekreft feilen fanget opp i loggfilen. Se Installasjonsloggen for Adobe Creative Suite for informasjon om å finne og lese installasjonsloggen.

Følgende er et utvalg fra Installasjonsloggen for Installasjonsloggen for Adobe Creative Suite eller Hendelsesvisning:

UninstallColorProfilesRollback.E35C3ECB_5FDA_49E1_AB1F_D472B7CB9017 (Adobe) -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- BEGIN - Adobe_UninstallColorProfiles -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- (Adobe) UninstallColorProfiles - MSIRUNMODE_ROLLBACK (Adobe) Requesting property: CustomActionData (Adobe) Property cannot be retrieved (Adobe) No Color Profiles to manipulate (Adobe) -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- END - Adobe_UninstallColorProfiles -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Removing ODBC components Updating component registration Message type: 2, Argument: 1 Message type: 2, Argument: 1 Action ended 13:52:26: INSTALL. Return value 3.

Administratorer-gruppen i listen nedenfor er den administrative gruppen som er standard for Windows XP og Vista.

Fraskrivelse: Denne prosedyren involverer redigering av Windows registry. Adobe gir ikke støtte på redigering av registeret, som inneholder kritisk system- og applikasjonsinformasjon. Husk å ta sikkerhetskopi av registeret før du redigerer. Se dokumentasjon for Windows eller kontakt Microsoft for mer informasjon om registeret.

Det er to oppgaver du kan utføre før du utfører disse trinnene for å sikkerhetskopiere ditt gjeldende system og register:

 • Opprett en gjenopprettelsespunkt på datamaskinen ved å velge Start > Programmer > Tilbehør > Systemverktøy > Systemgjenoppretting.
 • Ta en sikkerhetskopi av registeret umiddelbart etter at du går inn i Registerredigerer ved å velge Fil > Eksporter. Eksporter en sikkerhetskopi av registereret med et navn du husker til et sted du kan huske.

Fjern de gamle ICC-profilene

 1. Gå til \WINDOWS\system32\spool\drivers\color i Windows Utforsker.
 2. Slett følgende ICC-profiler:
  • AdobeRGB1998.icc
  • AppleRGB.icc
  • ColorMatchRGB.icc
  • EuropeISOCoatedFOGRA27.icc
  • EuroscaleUncoated.icc
  • JapanColor2001Coated.icc
  • JapanColor2001Uncoated.icc
  • JapanColor2002Newspaper.icc
  • JapanWebCoated.icc
  • USSheetfedCoated.icc
  • USSheetfedUncoated.icc
  • USWebCoatedSWOP.icc
  • USWebUncoated.icc   Merk: Det er mulig at ikke alle filene som er ført opp befinner seg i katalogene. Fjern så mange av filene som er til stede. Hvis du ikke kan fjerne en ICC-profil, prøv å korrigere tillatelser til mappen. Bruk trinnene i Løsning 9: Oppdater brukertilgang til filer
   som en veiledning. 3. Gjenta trinn 1-2 ved å bruke \Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles som mappeplassering.

Oppdater registernøkkelen

På Windows XP:

 1. Velg Start > Kjør, skriv regedit i tekstfeltet Åpne i Kjør-dialogboksen og klikk OK.
 2. Sikkerhetskopier din nåværende registerfil:
  1. I dialogboksen for Rediger register, velger du Fil > Eksport.
  2. Skriv inn navnet på filen og velg plassering.
  3. For eksportrekkevidde, velg Alle.
  4. Klikk Lagre.
 3. Gå til HKLM\SOFTWARE\Adobe\.
 4. Høyreklikk PDF admininnstillinger og velg Tillatelser.
 5. Kontroller at brukerne Administratorer og SYSTEM finnes i listen, og at det er merket av for Alle tillatelser i kolonnen Tillat.
 6. Klikk Avansert i dialogboksen Tillatelser.
 7. Merk gruppen Administratorer (1), merk av for "Erstatt eier av underbeholdere og -objekter" (2), klikk Bruk (3) og velg kategorien Tillatelser (4).

  Merk: Velg gjeldende administratorkonto hvis Administrator-gruppen ikke er tilgjengelig.

 8. Merk av for "Erstatt tillatelsesoppføringer på alle underobjekter med oppføringer som vises her, og som gjelder for underobjekter" (1) og klikk på OK (2).
 9. Klikk OK (3) i dialogboksen Avanserte sikkerhetsinnstillinger. Windows tilbakestiller tillatelsene for hvert underobjekt til å korrespondere med sitt overordnede objekt.

På Windows Vista:

 1. Velg Start, skriv regedit i tekstfeltet Søk og trykk Enter.
 2. Sikkerhetskopier din nåværende registerfil:

  1. I dialogboksen for Rediger register, velger du Fil > Eksport.
  2. Skriv inn navnet på filen og velg plassering.
  3. For eksportrekkevidde, velg Alle.
  4. Klikk Lagre.
  5. Klikk på Regedit.
 3. Gå til HKLM\SOFTWARE\Adobe\
 4. Høyreklikk PDF admininnstillinger.
 5. Kontroller at brukerne Administratorer og SYSTEM finnes i listen, og at det er merket av for Alle tillatelser i kolonnen Tillat.
 6. Klikk Avansert i dialogboksen Tillatelser.
 7. Velg gruppen Administratorer, og «Erstatt eier av underbeholdere og -objekter» i Eier-fanen.

  Merk: Velg gjeldende administratorkonto hvis Administrator-gruppen ikke er tilgjengelig.
 8. Velg «Tillat arvelige tillatelser fra foreldre for å spre til dette objektet» i Tillatelser-fanen. Velg også «Tilbakestill tillatelser på alle barneobjekter og aktiver spredning av arvelige tillatelser."
 9. Klikk på OK i dialogboksen "Avanserte sikkerhetsinnstillinger". Windows tilbakestiller tillatelsene for hvert underobjekt til å korrespondere med sitt overordnede objekt.

Hvis du ikke kan endre tillatelser, eller endre navn på nøkkelen, kontakter du Microsoft eller din maskinvareleverandør for hjelp.

Løsning 12: Kontakt Adobes tekniske støtteavdeling.

Kontakt Adobes tekniske støtteavdeling hvis ingen av løsningene gjør at du kan installere Creative Suite 3. Ha klar installasjonsprogrammets loggfil og hendelsesvisningsinformasjon i tilfelle du blir spurt om å sende det til støtte. Se Installasjonsloggen for Adobe Creative Suite eller Windows hendelsesvisning for mer informasjon om å innhente denne informasjonen.

Tilleggsinformasjon

Windows hendelsesvisning og Adobe Creative Suite installasjonslogg er to verktøy som kan hjelpe deg med å fastslå årsaken til problemet.

Windows hendelsesvisning

Hendelsesvisning er et Microsoft-verktøy som samler inn data om feil som skjer når du kjører Windows. Adobe Creative Suite 3-installasjonsprogrammet bruker en rekke Windows-installasjonsprogrammer under installasjonen av produkter. Du kan bruke Windows hendelsesvisning for å diagnostisere problemer med Windows-installasjonsprogrammet.

 1. Start Hendelsesvisning.
  • Windows XP
   1. Velg Start > Kjør og skriv eventvwr
   2. Klikk OK.
  • Windows Vista
   1. Klikk på Start.
   2. Skriv inn regedit i søkevinduet og trykk enter.
 2. Velg Bruk.
 3. Se etter gule advarsler og røde feil i typekolonnen som også inneholder MSI-installasjonsprogram i Kilde-kolonnen.

  Merk: Noen ganger peker slike data mot et program eller en tjeneste som er i konflikt med installasjonsprogrammet og som fører til installasjonssvikt. Adobe kundestøtte trenger noen ganger denne informasjonen hvis du kontakter Adobes tekniske avdeling.

Installasjonsloggen for Adobe Creative Suite

Installasjonsloggen for Adobe Creative Suite 3 inneholder detaljerte meldinger som viser hvorfor installasjonen mislyktes (eller lyktes). Loggfilen kan hjelpe deg med å diagnostisere problemet raskere. Hvert installasjonsforsøk legger til informasjon i installasjonsloggen som allerede finnes. Hvis du sletter installasjonsloggen som allerede ligger der og prøver å installere på nytt, kan du gjøre feilsøkingen enklere. Loggfilen opprettes både i Windows og Mac OS. Feilmeldingene har forskjellig format på grunn av forskjeller i operativsystemet.

 1. Gå til katalogen som inneholder loggfilen for Adobe Creative Suite 3.

  \Program Files\Common Files\Adobe\Installers
 2. Pakk ut loggfilen for Adobe Creative Suite 3.

  Viktig: Loggfilen er i et arkiv som er pakket ved hjelp av et komprimeringsverktøy kalt gzip, og må pakkes ut med et utpakkingsverktøy som Winzip eller WinRAR.

  Merknad om loggfilnavn:
  • Loggfilen for Creative Suite 3 Design Premium kalles for eksempel "Adobe Creative Suite 3 Design Premium 1.0.log.gz.
 3. Søk i loggfilene for følgende bokstavsensitive nøkkelord: FATAL, DEBUG, ERROR og Return value 3 (kun Windows).
  Hvis loggen inneholder 1 eller flere av følgende feilmeldinger, prøv Løsninger 1-5, og deretter løsningen ved siden av feilmeldingen:

Harddisk sjekk verktøy

Du kan kjøre diskverktøy for å bekrefte integriteten til harddiskstasjonen. Skadete sektorer, krysskoblede filer eller andre filskader kan føre til installasjonssvikt. Kjør disse verktøyene for å korrigere problemer med harddisken eller identifisere problemer.

Diskdefragmentering

Diskdefragmentering for Windows er designet for å øke tilgangshastighet (og noen øke mengden plass som kan brukes). Diskdefragmentering omorganiserer filer lagret på en disk for å okkupere tilstøtende lagringsplasser.

For å starte diskdefragmentering:

 1. Klikk Start > Alle programmer > Tilbehør > Systemverktøy > Diskdefragmenterer.
 2. Velg primær harddiskstasjon og klikk på Defragmenter.

Chkdsk

Chdsk er et kommandolinjeverktøy som kan undersøke om harddisken din har feil og dårlige sektorer. "f«-bryteren er laget for å skanne og prøve å fikse feilene man finner.

Start Chkdsk

 • Windows XP
  1. Velg Start > Kjør.
  2. Skriv inn cmd og klikk OK.
  3. Skriv inn chkdsk /f og trykk Enter.
  4. Når skanningen er fullført, skriv inn exit og trykk Enter.
 • Windows Vista
  1. Velg Start > Programmer > Tilbehør.
  2. Høyreklikk på kommandoledeteksten og velg Kjør som administrator.   Merk: Følg dialogene på UAC-skjermen, hvis det er noen, for å la prosessen gå sin gang. Oppgi en administratorkonto og et passord hvis du blir spurt.  3. Skriv inn cmd og klikk OK.
  4. Skriv inn chkdsk /f og trykk Enter.
  5. Når skanningen er fullført, skriv inn exit og trykk Enter.


Adobe-logoen

Logg på kontoen din