Velkommen til Adobe Creative Suite 4 Web Standard. Dette dokumentet inneholder ny produktinformasjon, oppdateringer og feilsøkingstips som ikke dekkes av dokumentasjonen for Creative Suite 4 Web Standard.

Creative Suite 4 Web Standard-apper

 • Adobe Flash CS4 Professional
 • Adobe Dreamweaver CS4
 • Adobe Fireworks CS4
 • Adobe Contribute CS4
 • Adobe Bridge CS4 (gir direkte tilgang til Version Cue og Adobe Device Central)
 • Adobe Media Player

Minimumskrav til systemet

Windows

 • Prosessor på 1 GHz eller mer
 • Microsoft Windows XP med Service Pack 2 (Service Pack 3 anbefales) eller Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise med Service Pack 1 (sertifisert for 32-biters Windows XP og Windows Vista)
 • 1 GB RAM eller mer anbefales
 • 3.1 GB ledig plass på harddisken til installasjonen, ytterligere ledig plass kreves under installering (kan ikke installeres på Flash-baserte lagringsenheter)
 • Skjerm med oppløsning på 1024 x 768 (1280 x 800 anbefales) og 16-biters skjermkort
 • DVD-ROM-stasjon
 • QuickTime 7.4.5 kreves for multimediefunksjoner
 • Bredbåndstilkobling til Internett kreves for enkelte elektroniske tjenester

Mac OS

 • PowerPC G5 eller Intel-prosessor med flere kjerner
 • Mac OS X versjon 10.4.1110.5.4
 • Java Runtime Environment 1.5 kreves for Adobe Version Cue Server
 • 1 GB RAM eller mer anbefales
 • 6,1 GB tilgjengelig plass på harddisken for installasjonen. Ytterligere plass kreves under installeringen (kan ikke installeres på et volum som bruker et filsystem som skiller mellom små og store bokstaver, eller på flyttbare, flashbaserte lagringsenheter)
 • Skjerm med oppløsning på 1024 x 768 (1280 x 800 anbefales) og 16-biters skjermkort
 • DVD-ROM-stasjon
 • QuickTime 7.4.5 kreves for multimediefunksjoner
 • Bredbåndstilkobling til Internett kreves for enkelte elektroniske tjenester

Besøk www.adobe.com/go/webstandard_systemreqs for informasjon om oppdaterte systemkrav.

Det kan hende produktet lar deg benytte visse nettbaserte funksjoner ("Internett-tjenester"), såfremt du har en Internett-forbindelse med høy hastighet. Internett-tjenester og enkelte tilhørende funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige i alle land, på alle språk og/eller i alle valutaer, og de kan avvikles eller endres helt eller delvis uten varsel. Bruken av Internett-tjenestene er underlagt egne bruksvilkår samt Adobes personvernerklæring for Internett, og tilgangen til noen av tjenestene kan kreve at du registrerer deg. Det kan påløpe ekstraavgifter for noen Internett-tjenester, også for tjenester som er gratis til å begynne med. Hvis du vil ha mer informasjon og lese bruksvilkårene og personvernerklæringen for Internett, går du til www.adobe.com.

Installere programvaren

 1. Før du fortsetter med installeringen, må du avslutte alle kjørende programmer på systemet. Dette gjelder også andre Adobe-programmer, Microsoft Office-programmer og nettleservinduer. Det anbefales også å slå av eventuelle antivirusprogrammer midlertidig under installasjonen.
 2. Du må ha administratortilgang eller kunne identifisere deg som administrator.
 3. Gjør ett av følgende:

Windows:

 • Sett inn DVD-en, og følg instruksjonene på skjermen. Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, går du til Adobe CS4-mappen på rotnivået på disken og dobbeltklikker Set-up.exe for å starte installasjonsprosessen.
 • Hvis du lastet ned programvaren fra Internett, åpner du mappen, går til mappen til Adobe CS4, dobbeltklikker på Setup.exe og følger deretter instruksjonene på skjermen.

Mac:

 • Sett inn DVD-en, og følg instruksjonene på skjermen. Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, går du til programmappen på rotnivået på disken og dobbeltklikker på Setup Mac OS for å starte installasjonsprosessen.
 • Hvis du lastet ned programvaren fra Internett, åpner du mappen, går til programmappen, dobbeltklikker Setup og følger deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis du installerer som en oppgradering, kontrollerer installasjonsprogrammet systemet ditt for å finne det gyldige produktet som kan oppgraderes. Hvis installasjonsprogrammet ikke finner dette, blir du bedt om å oppgi serienummeret til produktet som skal oppgraderes. Du kan også installere programvaren på prøvebasis og så skrive inn det nye og gamle serienummeret på serienummerskjermen som vises ved oppstart.

Du finner ytterligere installasjonshjelp for CS4 på www.adobe.com/go/cs4install_no/

Kjente problemer

 • På Mac kan systemytelsen oppleves som tregere etter installering. Dette løser du ved å starte maskinen på nytt etter installeringen. (#BG063142)
 • På Mac kan du ikke installere på roten av stasjonen. (#BG044824)
 • Når du installerer en 32-biters app på Vista64, vises en feil standard installasjonsplassering. Programmet installeres på den riktige plasseringen: c:\program files(x86). (#BG064131)
 • Den totale størrelsen som vises i alternativene i installasjonsprogrammet, inkluderer plass til komponenter som kreves for installasjonen, men som ikke vises i komponentlisten. Nummeret er derfor kanskje ikke helt likt den faktiske størrelsen på de oppførte komponentene. (#BG059229)
 • Installasjonen kan ta fra 20 minutter til over 1 time, avhengig av produktet og antallet komponenter som er valgt. (#BG050030)
 • Creative Suite 4 kan ikke installeres i en kryptert mappe. (#BG065106)
 • Du kan velge å installere en versjon av Creative Suite 4 på en sekundærpartisjon, men installasjonsprogrammet krever likevel 6 GB ledig plass på primærpartisjonen for å fortsette installasjonen. Mengden ledig plass som kreves avhenger av komponentene som skal installeres.
 • Du finner mer detaljert informasjon installering her: http://www.adobe.com/no/support/loganalyzer

Merk: Hvis du senere vil installere flere komponenter eller installere programvaren på nytt etter den opprinnelige installasjonen, må du ha tilgang til det opprinnelige installasjonsprogrammet (CD, DVD eller nedlastingen fra Internett). Reparasjon er ikke et alternativ.

Avinstallere programvaren

 1. Før du avinstallerer programvaren, må du lukke alle programmer som kjører, inkludert andre Adobe-programmer, Microsoft Office-programmer og nettleservinduer.
 2. Gjør ett av følgende:
 • I Windows XP åpner du Windows Kontrollpanel og dobbeltklikker Legg til eller fjern programmer. Velg produktet du vil avinstallere, klikk Endre/fjern og følg deretter instruksjonene på skjermen.
 • I Windows Vista åpner du Windows Kontrollpanel og dobbeltklikker Programmer og funksjoner. Velg produktet du vil avinstallere, klikk Avinstaller/endre og følg deretter instruksjonene på skjermen.

VIKTIG: Mac OS har ny funksjonalitet for avinstallering. DRA IKKE programmer til papirkurven for å avinstallere dem. Hvis du vil avinstallere fra Mac OS X på en sikker måte, dobbeltklikker du avinstallasjonsprogrammet for produktet i Programmer/Verktøy/Adobe Installers eller i mappen Programmer. Velg Godkjenn som administrator, og følg så instruksjonene på skjermen.

Kjente problemer

 • Avinstalleringsprosessen fjerner alle egendefinerte mapper som er lagt til i de installerte mappene til programmet. (#BG69109)
 • Vær oppmerksom på at noen filer blir igjen i systemet etter at Creative Suite 4-apper blir avinstallert.

Kjøpe fra en prøveversjon

Hvis du har installert en prøveversjon av Creative Suite 4 Web Standard, kan du angi et serienummer for å konvertere det fra prøveversjonen. Det er ikke nødvendig å avinstallere.

Du kan konvertere en prøveversjon ved å taste inn serienummeret du mottok da du kjøpte Web Standard. Start en av Web Standard-appene og angi serienummeret på serienummerskjermen.

Andre programmer som er installert som en del av Web Standard, vil gjenkjenne det nye serienummeret neste gang programmene starter. Bare programmer som kjører som en prøveversjon, vil gjenkjenne det nye serienummeret. Hvis noen av programmene allerede har blitt registrert med et annet serienummer, vil de fortsette å bruke det serienummeret til du fjerner det gamle serienummeret ved hjelp av Hjelp > Deaktiver > Slett serienummeret mitt. Neste gang programmet startes, vil det gjenkjenne det nye serienummeret.

Serienummeret du kjøpte, er til bruk for programvaren på et bestemt språk, og det vil bare bli godtatt av et produkt som er installert på det språket.

Volumlisens-kunder kan ikke kjøpe en volumlisens direkte fra en prøveversjon. Men man kan angi et volumlisens-serienummer i prøveversjonen uten å måtte avinstallere og installere igjen. Kontakt forhandleren din eller et autorisert Adobe-lisensieringssenter for å bestille en volumlisens. Søk etter en forhandler i ditt område på http://partners.adobe.com/resellerfinder/na/reseller.jsp.

Elektronisk lisensiering

Produktet tilbys med forbehold om at du godtar lisensavtalen som følger med mediene og vilkårene i den begrensede garantien. Les Adobes programvarelisensavtale for mer informasjon. Det kan hende at programvaren forsøker å aktivere automatisk over Internett. Det blir ikke sendt noen informasjon som kan identifisere enkeltindivider, bortsett fra at IP-adresser kan regnes som identifiserende informasjon i visse jurisdiksjoner. Besøk nettstedet til Adobe, http://www.adobe.com/go/activation, for å lære mer.

Merk: Hvis du vil installere et produkt på en annen datamaskin, må du først deaktivere serienummeret på den nåværende datamaskinen. Det gjør du ved å velge Hjelp > Deaktiver. Når et serienummer deaktiveres, påvirker dette alle komponenter som er aktivert med det serienummeret. Hvis du starter et produkt på den samme datamaskinen etter deaktivering, aktiveres det igjen.

Registreringsinformasjon

Når du installerer programvare, må du sørge for å registrere deg for å få oppdatert produktinformasjon, nyhetsbrev og invitasjoner til Adobe-arrangementer og seminarer. Hvis du ikke registrerer deg når du installerer, kan du alltids registrere deg senere via Hjelp > Registrering i ethvert CS4-program.

Skrifttypeinstallasjon

All skrifttyperelatert dokumentasjon er på Internett. Besøk http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite4.html for å finne OpenType-brukerhåndboken, OpenType-infofilen, lenker til font-spesifikke infofiler, lister over fonter som er installert i forskjellige CS4-producter og lister over fonter som er inkludert på DVD-en for hvert av CS4-produktene.

Installasjonsprogrammet for Creative Suite 4 installerer skrifter i en standardmappe for systemskrifter. Mange av disse skriftene er nyere versjoner av skrifter som er installert av Creative Suite 3. Hvis installasjonsprogrammet finner eldre versjoner av disse skriftene i standardmappen for systemskrifter, avinstalleres og lagres de eldre versjonene i en ny mappe. Standardmappen for systemskrifter er:

 • Apple Macintosh: <Systemdisk>/Bibliotek/Fonts
 • Windows: <Systemdisk>:\Windows\Fonts

De gamle skriftene blir lagret i den nye mappen:

 • Apple Macintosh: <Systemdisk>/Bibliotek/Application Support/Adobe/SavedFonts/current
 • Windows: <Systemdisk>:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe\SavedFonts\current

Den nye mappen inneholder også en fil kalt Viktig.html som er en liste over lagrede skrifter og versjonsnumrene for de nye og gamle skriftfilene.

Du kan installere de gamle skriftene på nytt ved å slette de nye skriftfilene fra standardmappen for systemskrifter og flytte de gamle filene tilbake til den mappen.

Det finnes flere fonter på installasjons-disken. Du finner informasjon om hvordan du installerer disse skriftene, på http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_no.

Kjente problemer

Gå til Adobe Support for å få oppdatert informasjon og lese mer om kjente problemer for alle programmene som inngår i Creative Suite 4.

GB18030-støtte for Windows XP

 • In order to support the display of all characters of the Chinese standard GB18030 on Windows XP systems, Adobe recommends the installation of the Microsoft GB18030 Support Package. This support package will update an XP system with, among other things, fonts and input-method-editors (IMEs) to correctly support GB18030. Støttepakken finnes som nedlasting fra nettsidene til Microsoft. (#BG061690)

Deaktivering

 • I Windows kan deaktiveringen mislykkes med feilmeldingen"Internet not found", selv når det finnes en Internett-forbindelse. Gå til Alternativer for Internett -> Avansert", fjern avkrysningen for "Kontroller om serversertifikatet er tilbakekalt" og prøv å deaktivere igjen. (#BG056982)

Adobe InContext Editing

 • Adobe InContext Editing fungerer ikke sammen med Adobe AIR. Du kan redigere nettsider med InContext Editing i en nettleser, men du kan ikke redigere dem når du bruker nettleseren i Adobe AIR. (#BG067769)

Søk etter hjelp

 • Søk etter hjelp vil starte Internet Explorer, selv om Firefox er angitt som standard nettleser. (#1677521)

Adobe Drive/Version Cue CS4

 • Hvis du velger ikke å lagre endringer i en Adobe Drive/Version Cue CS4-administrert fil når du avslutter, forårsaker dette tap av endringer som er lagret siden siste innsjekking. Se TechNote på www.adobe.com/go/kb406179 (1872992)
 • Filene på en Adobe Drive (Version Cue CS4) forsvinner eller mister versjonsloggen hvis de åpnes/lagres uten utsjekking. Se TechNote på www.adobe.com/go/kb404970 (1892658)

Kundestøtte

Kundeservice

Adobes kundeservice hjelper deg med produktinformasjon, salg, registrering og andre ikke-tekniske spørsmål. Du finner kontaktinformasjon under Kontakt på Adobe.no.

Alternativer for støtteprogrammer og tekniske ressurser

Hvis du trenger teknisk hjelp med produktet, inkludert informasjon om gratis og gebyrbaserte kundestøtteprogrammer og feilsøkingsressurser, finner du mer informasjon på http://www.adobe.com/go/support/ Utenfor Nord-Amerika går du til http://www.adobe.com/go/intlsupport/ og klikker på Endre for å velge området ditt.

Gratis feilsøkingsressurser omfatter blant annet Adobes kunnskapsbase, Adobes brukerfora og mer. Vi legger hele tiden til nye verktøy og informasjon på websidene våre for å gi deg flere muligheter til å løse problemer så raskt som mulig.

Hvis du får problemer med å installere eller avinstallere et Creative Suite 4-program, må du starte systemet på nytt før du kontakter kundeservice. Du finner ytterligere installasjonshjelp for CS4 på www.adobe.com/go/cs4install_no/

Andre ressurser

Dokumentasjon

Bestill trykt dokumentasjon på www.adobe.com/go/buy_books

Ressurser på Internett

Du finner komplett hjelp samt brukerforabaserte instruksjoner, inspirasjon og kundestøtte på www.adobe.com/go/creativesuite4_community_help

Du kan også gå til Bridge Home:

Velg Fil > Søk > Bridge i alle Creative Suite 4-apper. Når Bridge åpnes, klikker du på Bridge Home-knappen i Favoritter-panelet.

Andre ressurser

Informasjon om enkeltprodukter

Adobe Contribute CS4

Adobe Bridge CS4

Adobe Dreamweaver CS4

Adobe Device Central CS4

Adobe Flash CS4 Professional

Adobe Fireworks CS4

Adobe Version Cue CS4

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet