Feil 1401, 1402, 1404 eller 1406 | Installere | CS4, CS5 | Windows

Problem

Når du installerer Adobe CS4 eller CS5 Suite eller et tilhørende produkt, viser dialogboksen Mer informasjon eller installeringsloggen en av de følgende feilkodene:

 • Feil 1401: Kan ikke opprette nøkkelen \Software\Classes\.tif\OpenWithList\Illustrator.exe. Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til nøkkelen, eller kontakt støttepersonell.
 • Feil 1402: Kan ikke åpne nøkkelen \Classes\.pdf\PersistentHandler. Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til nøkkelen, eller kontakt støttepersonell.
 • Feil 1404.Kan ikke slette nøkkelen \Software\Classes\CLSID\{DF9A1DA0-23C0-101B-B02E-FDFDFDFDFDFD}. Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til nøkkelen, eller kontakt støttepersonell.
 • Feil 1406: Kan ikke skrive verdien Folders til nøkkelen \Software\Classes\CLSID\{B801CA65-A1FC-11D0-85AD-444553540000}\PersistentHandler. Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til nøkkelen, eller kontakt støttepersonell.

Noen ganger viser CS4-produkter linjene med tekst på skjermen, som vises når du klikker på Show More Info i skjermbildet med installasjonsstatus. CS5-produkter viser avslutningskode 6 eller 7 i skjermbildet med installasjonsstatus, eller når du klikker på koblingen for feilsøking. Du kan åpne installasjonsloggfilen for å finne detaljerte opplysninger om hvilke registernøkler som er påvirket. Du kan søke etter "return value 3" og deretter se like over denne teksten for å se etter feil 1401, 1402 og så videre.

Dette eksempelet viser resultatet av et søk etter "return value 3" i en installasjonsloggfil fra et forsøk på å installere Master Collection CS5:

Feil 1402.Kan ikke åpne nøkkelen: UNKNOWN\Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8\68AB67CA7DA73301B7449A0100000010. Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til nøkkelen, eller kontakt støttepersonell.

Action ended 14:54:46: InstallFinalize. Return value 3.

MSI-feilen 1402 vises like over oppføringen med Return value 3. 

Løsninger

Gjør det følgende i angitt rekkefølge:

Løsning 1: Prøv den følgende løsningen fra Microsoft for problemer med skadet registrering av MSI-oppdateringer:

Løsning 2: Innstill tillatelser til standarder i registeret.

Viktig: Registernøkkelen vises i feilmeldingen like etter teksten "Kan ikke opprette nøkkelen", "Kan ikke åpne nøkkelen", "Kan ikke slette nøkkelen" eller "Kan ikke skrive verdien Folders til nøkkelen." Hovedregisternøkkelen er nøkkelen umiddelbart før den siste nøkkelreferansen i feilen. I feilmeldingene over er den overliggende katalogen til 1402-feilen "Components". Det kan hende du må angi tillatelser ikke bare for elementet som vises, men også for det overordnede elementet. Det kan hende at mer enn ett eller alle de underordnede elementene til det aktuelle overordnede elementet må kunne endres av installasjonsprogrammet.

Administratorer-gruppen i listen nedenfor er den administrative gruppen som er standard for Windows XP og Vista.

Fraskrivelse: Denne prosedyren involverer redigering av Windows registry. Adobe gir ikke støtte på redigering av registeret, som inneholder kritisk system- og applikasjonsinformasjon. Husk å ta sikkerhetskopi av registeret før du redigerer. Se dokumentasjon for Windows eller kontakt Microsoft for mer informasjon om registeret.

Windows XP

 1. Skriv ned banen til nøkkelen som det henvises til i feilmeldingen. Noen ganger henvises det til flere registernøkler i loggfilen. Skriv ned alle banene som er oppført i dialogen Mer informasjon.
  • For eksempel: "Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8"
 2. Velg Start > Kjør, skriv regedit i tekstfeltet Åpne i Kjør-dialogboksen og klikk OK.
 3. Sikkerhetskopier din nåværende registerfil:
  1. I dialogboksen for Rediger register, velger du Fil > Eksport.
  2. Skriv inn navnet på filen og velg plassering.
  3. For eksportrekkevidde, velg Alle.
  4. Klikk Lagre.
 4. Gå til hovednøkkelen i feilmeldingen. Når det gjelder eksempelet over, søker du etter strengen "Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8"  Merk: Disse trinnene kan variere litt, avhengig av banen som er gitt i feilmeldingen. Alle registernøklene som er oppført, begynner i strukturen HKEY_LOCAL_MACHINE.

   

 5. Høyreklikk den overordnede nøkkelen "Components" og velg Tillatelser.
 6. Kontroller at brukerne Administratorer og SYSTEM finnes i listen, og at det er merket av for Alle tillatelser i kolonnen Tillat.
 7. Klikk Avansert i dialogboksen Tillatelser.

 8. Merk gruppen Administratorer (1), merk av for "Erstatt eier av underbeholdere og -objekter" (2), klikk Bruk (3) og velg kategorien Tillatelser (4).  Merk: Velg gjeldende administratorkonto hvis Administrator-gruppen ikke er tilgjengelig.


 9. Merk av for "Erstatt tillatelsesoppføringer på alle underobjekter med oppføringer som vises her, og som gjelder for underobjekter" (1) og klikk på OK (2).
  VIKTIG! Hvis det vises en melding om at noen av objektene ikke kunne endres når du utfører trinn 8 eller 9, klikker du OK til alle dialogboksene er lukket. Deretter går du gjennom de to trinnene en gang til.

   
 10. Klikk på OK i dialogboksen "Avanserte sikkerhetsinnstillinger". Windows tilbakestiller tillatelsene for hvert underobjekt til å korrespondere med sitt overordnede objekt.
 11. Gjenta trinn 1-10 på eventuelt ekstra registernøkler.
 12. Når alle nøklene er reparert, kjører du installasjonsprogrammet for Adobe Creative Suite-produktet på nytt.

Windows 7, Vista

Viktig: Du må velge Godta eller Fortsett i eventuelle Brukerkontokontroll-dialogbokser som vises i løpet av prosessen.

 1. Skriv ned banen til nøkkelen som det henvises til i feilmeldingen. Noen ganger henvises det til flere registernøkler i loggfilen. Skriv ned alle banene som er oppført i filen.
  • For eksempel: "Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8».
 2. Velg Start, skriv regedit i tekstfeltet Søk og trykk Enter.
 3. Sikkerhetskopier din nåværende registerfil:

  1. I dialogboksen for Rediger register, velger du Fil > Eksport.
  2. Skriv inn navnet på filen og velg plassering.
  3. For eksportrekkevidde, velg Alle.
  4. Klikk Lagre.
  5. Klikk på Regedit.
 4. Gå til hovednøkkelen i feilmeldingen. Når det gjelder eksempelet over, søker du etter strengen "Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8"  Merk: Disse trinnene kan variere litt, avhengig av banen som er gitt i feilmeldingen. Alle registernøklene som er oppført, begynner i strukturen HKEY_LOCAL_MACHINE.

   

 5. Høyreklikk den overordnede nøkkelen "Components" og velg Tillatelser.
 6. Kontroller at brukerne Administratorer og SYSTEM finnes i listen, og at det er merket av for Alle tillatelser i kolonnen Tillat.
 7. Klikk Avansert i dialogboksen Tillatelser.

 8. Merk gruppen Administratorer (1), merk av for "Erstatt eier av underbeholdere og -objekter" (2), klikk Bruk (3) og velg kategorien Tillatelser (4).  Merk: Velg gjeldende administratorkonto hvis Administrator-gruppen ikke er tilgjengelig.


 9. Merk av for "Erstatt alle eksisterende, arvbare tillatelser til alle etterkommere med arvbare tillatelser fra dette objektet" (1) og klikk OK (2) i kategorien Tillatelser.
  VIKTIG!Hvis det vises en melding om at noen av objektene ikke kunne endres når du utfører trinn 8 eller 9, klikker du OK til alle dialogboksene er lukket. Deretter går du gjennom de to trinnene en gang til.

   
 10. Klikk på OK i dialogboksen "Avanserte sikkerhetsinnstillinger". Windows tilbakestiller tillatelsene for hvert underobjekt til å korrespondere med sitt overordnede objekt.
 11. Gjenta trinn 1-10 på eventuelt ekstra registernøkler.
 12. Når alle nøklene er reparert, kjører du installasjonsprogrammet for Adobe-produktet på nytt.

Hvis det fortsatt vises en feilmelding i dialogboksen Mer informasjon eller installasjonsstatusvinduet når du forsøker å installere Adobe Creative Suite-produktet, må du undersøke tillatelsene for registernøkkelen dette gjelder. Noen ganger kan det hjelpe å endre navn på nøkkelen, slik at installasjonsprogrammet kan gjenopprette nøkkelen og tilbakestille tillatelsene hvis nøkkelen er ødelagt. Hvis du ikke kan endre tillatelser, eller endre navn på nøkkelen, kontakter du Microsoft eller din maskinvareleverandør for hjelp.

Løsning 3: Fjern spionvare.

Merk: Adobe gir denne informasjonen kun som hjelp. Adobe Teknisk støtte støtter ikke programmer fra tredjeparter. Brukere oppmuntres til å lese utgivelsespapirene for disse programmene før installasjonen.

Noen programmer kan installere programvare som kan skade operativsystemet ditt. Let etter disse programmene med et antispionvareverktøy som Ad-Aware eller med antispionprogramvare fra Microsoft.

Løsning 4: Kontroller systemet ditt for virus.

Systemvirus kan føre til feilaktig atferd og forhindre at produktet blir installert. Bruk gangbar anti-virus programvare, så som McAfee VirusScan, for å sjekke systemet for virus. Forviss deg om at du har de siste virusdefinisjonene for det anti-virus programmet du bruker. Selv om virusinfeksjoner er sjeldne, kan de forårsake merkelig systematferd, inkludert systemfeil. Kjøring av virussjekk regelmessig, forhindrer at virusene ødelegger programvare på ditt system. For ytterligere informasjon, se dokumentasjonen for anti-virus programvaren.

Løsning 5: Deaktiver Webroot Spy Sweeper.

For mer informasjon eller hjelp med å deaktivere Spy Sweeper, kontakt Webroot Corporation. Adobe Teknisk støtte støtter ikke programmer fra tredjeparter.

Løsning 6: Fjern alle tidligere versjoner av Adobe-produkter, og installer på nytt.

 1. Velg Start > Kontrollpanel.
 2. Dobbelklikk på Legg til eller fjern programmer.
 3. Merk Adobe-produktet og klikk på Fjern.
 4. Når du blir bedt om det må du bekrefte at du vil fjerne.
 5. Gjenta prosedyren ovenfor for alle tidligere installerte versjoner av Adobe-produkter.
 6. Start datamaskinen på nytt og prøv å installere igjen.

Tilleggsinformasjon

Feil av denne typen oppstår når installasjonsprogrammet ikke kan lage, lese eller skrive registeroppføringene som kreves.

Installasjonsloggen for Adobe Creative Suite

Installasjonsloggen for Adobe Creative Suite inneholder detaljerte meldinger som viser hvorfor installasjonen mislyktes (eller lyktes). Ved hjelp av loggfilen kan du finne årsaken til problemet raskere. Hvert installasjonsforsøk legger til informasjon i installasjonsloggen som allerede finnes. Hvis du sletter installasjonsloggen som allerede ligger der og prøver å installere på nytt, kan du gjøre feilsøkingen enklere. Loggfilen opprettes både i Windows og Macintosh. Feilmeldingene vil ha forskjellig format på grunn av forskjeller i operativsystemet.

 1. Gå til katalogen som inneholder loggfilen for Adobe Creative Suite:

  \Program Files\Common Files\Adobe\Installers-mappen.
 2. Pakk ut loggfilen for Adobe Creative Suite.  Viktig: Loggfilen er i et arkiv som er pakket ved hjelp av et komprimeringsverktøy kalt gzip, og må pakkes ut med et utpakkingsverktøy som Winzip eller WinRAR.

  Merknad om loggfilnavn:

  • Loggfilen for Creative Suite 5 Design Premium kalles for eksempel "Adobe Creative Suite 5 Design Premium [datostempel].log.gz"
 3. Søk i loggfilene etter Error 1401, Error 1402, Error 1404 og Error 1406.
 4. Noter banene det vises til i nærheten av feilmeldingen.

Viktig: Registernøkkelen vises i feilmeldingen like etter teksten "Kan ikke opprette nøkkelen", "Kan ikke åpne nøkkelen", "Kan ikke slette nøkkelen" eller "Kan ikke skrive verdien Folders til nøkkelen." Hovedregisternøkkelen er nøkkelen umiddelbart før den siste nøkkelreferansen i feilen. I feilmeldingene over er den overliggende katalogen til 1401-feilen "OpenWithList".

Eksempel på feil i dialogboksen Mer informasjon for et Adobe Creative Suite 4-produkt:

Adobe Illustrator CS4: Feil: Feil 1401. Kan ikke opprette nøkkelen \Software\Classes\.tif\OpenWithList\Illustrator.exe. Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til nøkkelen, eller kontakt støttepersonell. Action ended 25:52:19: InstallFinalize. Return value 3.

Eksempel på feil i installasjonsloggen for et Adobe Creative Suite 5-produkt:

Action 14:54:46: InstallFiles. Kopierer nye filer Feil 1402. Kan ikke åpne nøkkelen: UNKNOWN\Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8\68AB67CA7DA73301B7449A0100000010.   Kontroller at du har tilstrekkelig tilgang til nøkkelen, eller kontakt støttepersonell. Action ended 14:54:46: InstallFinalize. Return value 3.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din