Feil under installering eller fjerning av et CS4-produkt

Når du installerer eller fjerner et Adobe Creative Suite 4-produkt, mottar du en Windows-feilmelding angående utsatt, ufullstendig eller avbrutt installasjon. De følgende er mulige feilmeldinger:

  • «Feil 1704. En installasjon av [Adobe Creative Suite 4 product] er nylig avbrutt.»
  • «Feil 1500. En annen installasjon er allerede i gang. Fullfør den før du går videre med denne installasjonen.»

Prøv én eller flere av disse løsningene for å løse disse problemene.

Løsning 1: Fjern pågående installasjoner

Fraskrivelse: Denne prosedyren involverer redigering av Windows registry. Adobe gir ikke støtte på redigering av registeret, som inneholder kritisk system- og applikasjonsinformasjon. Husk å ta sikkerhetskopi av registeret før du redigerer. Se dokumentasjon for Windows eller kontakt Microsoft for mer informasjon om registeret.

  1. Start Windows Registerredigering.

Windows XP: Velg Start > Kjør, skriv regedit i Åpne-tekstboksen, og klikk på OK.

Windows Vista: Velg Start, skriv regedit i søkeboksen, og trykk på Enter.

  1. Gå til en av de følgende registernøklene:

32-biters versjoner av Windows: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Inprogress

64-biters versjoner av Windows: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Inprogress

  1. Slett Inprogress-nøkkelen hvis den finnes.

  2. Prøv å installere Creative Suite 4-produktet igjen.

Løsning 2: Avregistrer og registrer deretter Windows Installer Service på nytt

  1. Avregistrer Windows Installer Service.

Windows XP: Velg Start > Kjør. Skriv msiexec /unreg i søkeboksen og trykk Enter.

Windows Vista: Velg Start, skriv msiexec /unreg i søkeboksen og trykk på Enter.

  1. Registrer Windows Installer Service.

Windows XP: Velg Start > Kjør.Skriv msiexec /regserver, og klikk OK.

Windows Vista: Velg Start, skriv msiexec /regserver i søkeboksen og trykk Enter.

  1. Prøv å installere Creative Suite 4-produktet igjen.

Tilleggsinformasjon

Installasjonsprogrammet for Microsoft Windows kan avbrytes grunnet strømbrudd, for tidlig avslutning eller systemproblemer. Av og til må du fjerne enkelte registernøkler for å kunne fortsette med installasjonen av Adobe Creative Suite 4.

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet