Feil "Lisensen for dette produktet har gått ut"| CS5, CS4

Problem

Én av følgende feil oppstår når du forsøker å starte et CS5 eller CS4-produkt:

 • "Licensing for this product has expired"
 • "The serial number you used to activate this product has expired"
 • "Invalid serial number. The serial number appears to be invalid"

Disse feilene kan oppstå etter at programmet har kjørt feilfritt en stund, eller de kan oppstå første gang du starter det. 

Løsninger

Løsning 1 (CS5): Skriv inn et nytt serienummer når du blir bedt om dette.

Dersom lisensieringen har utløpt for et CS5-program, ber programmet deg om å oppgi et nytt serienummer. Når du blir bedt om serienummeret, må du skrive inn nummeret fra det kjøpte produktet ditt. 

Løsning 2: Still systemklokken tilbake, start programmet, og slett det lagrede, utgåtte serienummeret.

 1. Still datamaskinklokken tilbake til 1. januar 2006.

 2. Start det påvirkede programmet, eller et annet program i den påvirkede Creative Suite-pakken.
 3. Velg Hjelp > Deaktiver, og velg alternativet for å slette dette serienummeret (CS4) eller Deaktiver permanent (CS5).
 4. Avslutt programmet.
 5. Still datamaskinklokken til riktig dato igjen.
 6. Start programmet.
 7. Når du blir bedt om serienummer, skriver du inn serienummer for det kjøpte produktet.

Løsning 3: Slett PCD- og caps-databasefilene og installer på nytt.

 1. Avinstaller programmet eller hele Creative Suite-pakken. For å avinstallere Windows, bruker du Legg til eller Fjern Programmer-funksjonen i Windows. Du avinstallerer fra Mac OS ved å gå til en programmappe, f.eks. /Applications/Adobe Photoshop CS4. Deretter dobbeltklikker du på avinstalleringssnarveien (f.eks. Avinstaller Adobe Photoshop CS4).

  Viktig: Før du avinstallerer programvaren må du sørge for at du har installasjonsmedia slik at du kan installere den på nytt. Erstatningsmedia er ikke tilgjengelig for tidligere versjoner av Adobe-programvare.
 2. Slett følgende mapper: 

  Windows: 

  /Program Files/Common Files/Adobe/Adobe PCD

  /Program Files/Common Files/Adobe/caps

  /Program Files/Common Files/Adobe/backup

  Mac OS: 

  [startup drive]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD

  [startup drive]/Library/Application Support/Adobe/caps

  [startup drive]/Library/Application Support/Adobe/backup

  Merk: Du finner disse mappene i Bibliotekmappen ved roten av oppstartdisken, ikke Bibliotekmappen i brukerhjemmappen!
 3. Installer programmet eller Creative Suite-pakken på nytt, og skriv inn serienummeret på det kjøpte produktet ditt.

Tilleggsinformasjon

Tre situasjoner kan forårsake denne feilen:

 • Du deltok i et forhåndsutgivelsesprogram, og serienummeret til forhåndsutgivelsen er fortsatt lagret på datamaskinen. Serienumrene til forhåndsutgivelser utløper når forhåndsutgivelsesprogrammet avsluttes.
 • Du har startet en prøveversjon av programmet på datamaskinen, som har utgått.
 • Adobe kundeservice har deaktivert serienummeret. Dette problemet kan oppstå når du ber om et nytt serienummer fra Adobe kundeservice. 

Feilen "Lisensen for dette produktet har utløpt" er ikke relatert til feilen "Lisensiering for dette produktet har sluttet å fungere." En utgått lisens betyr at et serienummer, som ikke lenger er gyldig, fortsatt er lagret i pcd.db-databasefilen. Det gyldige serienummeret du mottok sammen med ditt kjøpte produkt overskrev ikke det utgåtte serienummeret i løpet av installasjonsprosessen. Ved å fjerne det utløpte serienummeret, kan du oppgi det gyldige serienummeret.

Feilen "Lisensiering for dette produktet har sluttet å fungere" er relatert til aktiveringskomponenten i Creative Suite 4-programvaren. Den er tilknyttet et problem med FlexNet Service. (Creative Suite 5-programvaren bruker en annen aktiveringskomponent.) Se disse dokumentene for hvordan man løser denne spesielle feilen:

Adobe-logoen

Logg på kontoen din