Installer Creative Suite-produkter fra skrivebordet | CS5, CS5.5, CS6

Du må opprette et skrivebordsinstallasjonssted for å kunne utføre en skrivebordsinstallasjon. Installasjonsstedet opprettes fra det opprinnelige installasjonsprogrammet, og fungerer som en kildeavbildning for en skrivebords- eller bakgrunnsinstallasjon.

Opprette et skrivebordsinstallasjonssted fra en installasjons-DVD

 1. Opprett en mappe på skrivebordet: Høyreklikk og velg Ny mappe (Windows) eller Control-klikk og velg Ny > Mappe (Mac OS). Gi mappen navnet "Adobe CS5", "Adobe CS5.5" eller "Adobe CS6."

 2. Sett inn den første installasjonsdisken for Adobe Creative Suite -produktet i datamaskinens DVD-stasjon. Hvis et installasjons- eller oppsettvindu vises, lukker du det.

 3. I Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS) velger du mappen CS5, CS5.5 eller Adobe CS6 på installasjonsplaten. Kopier den til mappen du opprettet på skrivebordet:

  • Velg Adobe CS5-, CD5.5- eller CS6-mappen på installasjonsdisken og trykk på Ctrl+C (Windows) eller Command+C (Mac OS).
  • Naviger til korresponderende Adobe CS5-, Adobe CS5.5- eller Adobe CS6-mappe du opprettet på skrivebordet.
  • Trykk på Ctrl+V (Windows) eller Command+V (Mac OS).
   Viktig: Hvis du blir spurt om det, velger du alternativet for å overskrive alle filer.
 4. Sett inn den andre installasjonsdisken for Adobe Creative Suite -produktet i datamaskinens DVD-stasjon.

 5. I Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS) blar du deg fram til mappen Payloads i CS5- CS5.5- eller Adobe CS6-mappen på installasjonsplaten. Kopier Payloads-mappen til den korresponderende Adobe CS5-, CS5.5- eller Adobe CS6-mappen på skrivebordet.

Installere Adobe Creative Suite 5, CS5.5 eller CS6 fra et skrivebordsinstallasjonssted

 1. Åpne Adobe CS5-, Adobe C5.5- eller Adobe CS6-mappen på skrivebordet og dobbeltklikk produktets Setup-fil.

 2. Følg veiledningen på skjermen.

Viktig: Hvis du blir bedt om å sette inn medier under installasjonen, ble noen elementer ikke kopiert slik de skulle når du opprettet installasjonsstedet. Forsikre deg om at du bare har én Payloads-mappe og at alle payload-filer befinner seg i Payloads-mappen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Send direktemeldinger med en kundeservicespesialist hvis en Chatte nå-knapp vises øverst til høyre eller prøv Adobes andre støtteressurser. Hold serienummeret ditt klart. Hvis du ikke kan finne serienummeret, se Finne et produkts serienummer (tn_15290).

Adobe-logoen

Logg på kontoen din