Start av serienummervalideringsskjerm | CS6

Problem

Skjermen for serienummervalidering vises når du starter et Creative Suite 6-produkt. 

Løsninger

Løsning 1: Koble til Internett.

Du må ha Internett-tilgang for å aktivere Creative Suite 6-produkter. Skjermen serienummervalidering vises etter utløp av respittperioden og bonusoppstarten når du fortsatt ikke har koblet produktet til Internett. Forsikre deg om følgende:

 

 

Løsning 2: Benytt aktivering når datamaskinen er frakoblet.

På datamaskiner som aldri har Internett-tilkobling, må aktiveringen skje ved hjelp av prosessen Aktivering når datamaskinen er frakoblet.  Butikkunder og kunder som har volumlisens, kan benytte denne fremgangsmåten.Kunder med volumlisens kan også få hjelpe med arbeidsflyten ved å benytte Adobe Application Manager Enterprise Edition

Fullfør denne prosessen for alle frakoblede datamaskiner du ønsker å aktivere produktet på.  Kontroller at du har tilgang til en datamaskin med Internett-tilgang slik at du kan fullføre trinnene nedenfor.  Fullfør denne prosessen i løpet av 72 timer.Hvis du ikke kan fullføre prosessen i løpet av 72 timer, må du kontakte Adobes kundestøtte for å få ytterligere hjelp.

 1. Start produktet.
 2. Ved skjermen for serienummervalidering klikker du på Har du problemer med å koble til Internett?
 3. Klikk på Aktivering når datamaskinen er frakoblet, og klikk på Generer en svarkode.
 4. Skriv opp forespørselskoden.
 5. Bytt til en datamaskin som er koblet til Internett, og naviger til www.adobe.com/go/getactivated.
 6. Klikk på Aktivering når datamaskinen er frakoblet.
 7. Logg på med en Adobe-ID.
 8. Skriv inn forespørselskoden og klikk på Generer.
 9. Skriv opp svarkoden.
 10. Bytt tilbake til datamaskinen som er frakoblet.
 11. Skriv inn svarkoden, og klikk på Aktiver.

Løsning 3: Kontakt Adobes støtteavdeling.

Adobes kundestøtte kan hjelpe deg med å løse aktiveringsproblemer eller gjennomføre aktivering når datamaskinen er frakoblet. 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?