Installasjonsprogrammer for Adobe Creative Suite (CS6, CS5.5, CS5), Photoshop Elements og Premiere Elements registrerer sine handlinger i loggfiler. Disse loggene kan være nyttige for å avgjøre om bestemte feil oppsto under en installasjon. Loggfilen er det eneste stedet feilmeldinger føres opp under stille installasjoner.

 • For feilsøking av feil i Creative Suite, Photoshop Elements eller Premiere Elements som oppstår etter at du klikket Installer, se Analysere hovedproduktinstallasjonsloggen.
 • For feilsøking av feil i Creative Suite, Photoshop Elements, or Premiere Elements som oppstår før du klikker Installer i brukergrensesnittet til installasjonsprogrammet, se Analysere PDapp-loggen.

Har du Creative Cloud?

For informasjon om bruk av loggfiler for Creative Cloud for feilsøking kan du se Feilsøke installasjonsproblemer med loggfiler | CC.

Analysere hovedproduktinstallasjonsloggen

Hvis du feilsøker installasjonsfeil for som oppstod etter at du klikket på Installer-knappen, analyserer du hovedinstallasjonsloggen.

En analyse av hovedinstallasjonsloggen består av tre hovedtrinn. Gå gjennom hvert trinn til du har funnet installasjonsfeilene.

Analysere loggoppsummeringen

 1. Naviger til loggfilene i en av disse mappene:

  • Windows 32-biters: \Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
  • Windows 64-biters: \Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers\
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers/

  Navnet på loggfilen består av produktnavnet og installasjonsdatoen, etterfulgt av .log.gz. Filtypen GZ indikerer et komprimert format.

 2. Bruk et utpakkingsprogram som WinRAR eller StuffIt til å pakke ut .gz-filen. Når loggfilen er pakket ut, er den en vanlig tekstfil.

 3. Åpne loggfilen med WordPad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Merk:

  Loggfiler åpner som standard i Console i Mac OS. Trykk Kommando+A for å velge hele teksten, og kopier og lim den deretter inn i et tekstredigeringsprogram før du fortsetter.

 4. Rull ned til slutten av loggen. Se etter linjer som begynner med ERROR: eller FATAL under --- Summary--- Disse indikerer feil i installasjonsprosessen.

  Viktig: Ikke alle oppføringer som begynner med ERROR eller FATAL, er feilmeldinger du kan gjøre noe med. Enkelte meldinger som begynner med ERROR eller FATAL, viser bare at komponenten mislyktes, ikke årsaken til dette. Se «Informative ERROR- og FATAL-oppføringer» under «Analyser avanserte feil» nedenfor.

  Det kan ha oppstått flere feil. Feilmeldinger ser slik ut:

  ERROR: 1 Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand

  ERROR: 2 Unable to create directory "E:\ProgramFilesAdobe\Adobe Contribute CS5

 5. Søk i Adobes kundestøtte etter løsning for feilmeldingene. Når du søker, må du utelate bane- og maskinspesifikk informasjon fra søkestrengene. For feilene ovenfor søker du for eksempel etter «Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand» og «Unable to create directory».

  Hvis du vil se en liste over mulige feil som kan oppstå i installasjons- eller oppstartsloggene, se Installasjons- og oppstartsfeil | CS6, CS5.5, CS5.

Analyser MSI-feil (kun Windows)

Creative Suite, Photoshop Elements, Premiere Elements og Acrobat kan bruke Windows’ installasjonstjeneste. Feilkoder som genereres av denne tjenesten vises ikke i oppsummeringen i loggfilen.

Merk:

Feilen vises før søkeordet i følgende format: Feil 1234.

 1. Bruk WordPad og søk i loggfilen etter Returverdi 3.

 2. Søk i Adobe kundestøtte etter mulige løsninger på eventuelle feil du finner. Utelat fil- og registerbaner fra søket.

 3. Gjenta søket til du når slutten av loggfilen.
 4. Rull til oppsummeringsdelen av loggen, og se etter én av følgende oppføringer. Hvis du finner en av følgende oppføringer, se Microsoft Visual Studio runtimes installeres ikke i CS5, CS5.5 for Windows for å finne en løsning.

  • FEIL: – Microsoft_VC80_ATL_x86: Installasjonen mislyktes
  • FEIL: – Microsoft_VC80_CRT_x86: Installasjonen mislyktes
  • FEIL: – Microsoft_VC80_MFC_x86: Installasjonen mislyktes
  • FEIL: – Microsoft_VC80_MFCLOC_x86: Installasjonen mislyktes
  • FEIL: – Microsoft_VC90_ATL_x86: Installasjonen mislyktes
  • FEIL: – Microsoft_VC90_CRT_x86: Installasjonen mislyktes
  • FEIL: – Microsoft_VC90_MFC_x86: Installasjonen mislyktes

Analysere avanserte problemer

Installasjonsprogrammet for Creative Suite, Photoshop Elements og Premiere Elements rapporterer de fleste feil i oppsummeringsdelen av installasjonsloggfilen. Dersom det ikke vises noen feil i sammendragsdelen, var det den siste mislykkede komponentinstallasjonen som førte til at installasjonen mislyktes. 

Feil som ikke er generert av returverdi 3-feilkoder, indikerer også at den siste mislykkede komponenten førte til at installasjonen mislyktes. Feilsøking av avanserte feil krever noen ganger at du selv finner ut hvordan du feilsøker hvis det ikke genereres en feilmelding.  

Komponentinstallasjoner starter med følgende tekst:

Installer Operation: <komponentnavn> *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*==*=*

Komponentinstallasjoner avsluttes med følgende tekst:

*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Operation complete. Setting status: # =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Følg instruksjonene nedenfor for å finne ut hvilken komponent som ikke ble installert.

Viktig: Ikke søk etter status #possibilities i loggen. Status: #-oppføringer som ikke forhindret installasjonen, oppstår fra tid til annen. Bare den siste mislykkede komponentinstallasjonen gjorde at installasjonen mislyktes.

 1. Rull ned til slutten av loggen.
 2. Rull langsomt oppover fra oppsummeringsdelen. 
 3. Finn en loggoppføring med en status: #, der pundverdi ikke er 0.  Linjen ligner på denne:

  *=*=*=*=*=*=*=*=* Operasjon fullført. Innstillingsstatus: 7 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

  Merk:
  Denne oppføringen viser slutten på en komponentinstallasjon som ble lukket med feil. 4. Når du har funnet den siste mislykkede komponenten, ruller du til toppen av komponentinstallasjonen.  

 5. Se over loggoppføringene fra begynnelsen til slutten av komponentinstallasjonen, og se etter eventuelle feilmeldinger.

 6. Søk i Adobe kundestøtte etter mulige løsninger på feil i denne delen av loggen.

  Merk:

  Hvis ingen feilmeldinger er oppført, kan du feilsøke komponenten. Se på hvilke handlinger komponentinstallasjonen utfører, og finn ut hvordan du kan feilsøke dette ved hjelp av loggen. Se AIR-komponent mislykkes når du installerer Creative Suite 5-produkter.

Når du feilsøker den mislykkede installasjonskomponenten, må du først finne ut hva komponenten prøvde å installere, og deretter utføre feilsøking tilpasset den komponenten. Hvis installasjonsprogrammet f.eks. prøvde å installere en pakke med skrifttyper, men du ikke finner noen feil mellom begynnelsen og slutten av loggoppføringene for installasjonen, utfører du feilsøking på skrifttyper. Du kan avinstallere og installere en skrifttype på nytt, kontroller tillatelsene på skrifttypemappen og deaktiver verktøy for skrifttypehåndtering.

Informative ERROR- og FATAL-oppføringer

Følgende oppføringer for Windows-brukere viser at 64-biters komponenter ikke kunne installeres, og kan ignoreres på 32-biters systemer:

 • ERROR: The payload with AdobeCode: {1E0B4F40-6DC4-4C09-B889-F595D34B4B86} has required dependency on:
 • ERROR: Family: CoreTech 
 • ERROR: ProductName: Adobe Player for Embedding x64 
 • ERROR: MinVersion: 0.0.0.0 
 • ERROR: This dependency is not satisfied, because this payload is x64 and is not supported on this machine. 

Følgende oppføringer viser at en installasjonskomponent har mislyktes, men viser ikke årsaken til feilen. Du kan ignorere oppføringer som ligner disse:

 • ERROR: Removing this dependency from list. Product may function improperly. 
 • ERROR: - AdobeColorJA CS5: Install failed 
 • ERROR: - Adobe ReviewPanel CS5: Install failed 
 • ERROR: - Photoshop Camera Raw (64 bit): Install failed 
 • ERROR: - Adobe Photoshop CS5 Core_x64: Failed due to Language Pack installation failure

Analysere PDapp-loggen

Hvis du feilsøker installasjonsfeil for som oppstod før du har klikket på Installer-knappen, analyserer du PDapp-loggfilen.

 1. Naviger til PDapp.log-filen i en av disse mappene:

  Merk: Følgende mapper er som standard skjult. Bruk Mappealternativer (Windows) eller Valg-nøkkel > Gå (Mac OS) for å vise skjulte mapper. For mer informasjon, se Vis skjulte filer og mapper i Windows 10 og tidligere eller Kan ikke se brukerens bibliotekfiler i Mac OS X 10.7 og nyere.

  • Windows XP: \Documents and Settings\[user name]\Local Settings\Temp
  • Windows 10/8.1/Vista/7: \Users\[user name]\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: Users/[user name]/Library/Logs
 2. Åpne PDapp.log-filen i et tekstredigeringsprogram som WordPad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  PDapp.log fører opp installasjonsforsøk sekvensielt. Hver linje i loggfilen starter med dato og tidsstempel, som viser når installasjonen ble forsøkt, og hvert forsøk starter med et build-versjonsnummer.

  Analyser bare det siste forsøket. Hvis du ikke finner ut hvilket forsøk som er det nyeste, kan du slette PDapp.log og kjøre installasjonsprogrammet igjen.
   

 3. Se etter linjer som inneholder [ERROR] (feil) eller [FATAL] (kritisk) i det aller siste installasjonsforsøket. Eksempel:


  5/1/2010 13:49:48.847 [ERROR] DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload - Adobe Media Encoder CS5 PCI WRAPPER
  5/1/2010 13:49:20 [FATAL] PIM - Error could not create PIM Common Folder Path... F:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\

 4. Søk i Adobes kundestøtte etter løsning for feilmeldingene. Utelat filbaner og maskinspesifikk informasjon i søkestrengene. For feilene ovenfor søker du for eksempel etter «DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload» og «PIM - Error could not create PIM Common Folder Path».

Trenger du fortsatt hjelp?

Hvis du ikke finner en løsning for feilen din etter du har søkt på siden for Adobe-støtte, ta kontakt med Adobe kundestøtte.

Du kan også besøke Adobes produktfora.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet