Kan ikke aktivere CS6-programmer med en Enterprise ID eller en Federated ID

Problem

Når du starter et CS6-program, som er installert gjennom en installasjonspakke opprettet i Creative Cloud Packager (CCP), ser du en melding som ber deg om å angi en Adobe ID. Det finnes ingen alternativer for å angi en Enterprise ID eller en Federated ID.

Årsak

CS6-programmer kan bare aktiveres med Enterprise ID eller Federated ID via Creative Cloud-skrivebordsappen. For at Creative Cloud-skrivebordsappen skal gjenkjenne installerte CS6-programmer, må språkversjonen av det installerte programmet samsvare med språket som er valgt i innstillingene for Creative Cloud-skrivebordsappen.

Løsning

For å sikre at du kan aktivere CS6-programmer med en Enterprise ID eller en Federated ID når du installerer dem fra en installasjonspakke:

  1. Velg språket som skal brukes på sluttbrukersystemet, når du oppretter installasjonspakken i CCP. Alternativet Match operativsystemspråk i CCP fungerer ikke for CS6-programmer.
  2. Du må kontrollere at språket som er angitt i Creative Cloud-skrivebordsappen på sluttbrukermaskinen, samsvarer med språket som er valgt når du komprimerer installasjonsprogrammene til programvaren. Språket som er angitt i skrivebordsappen for Creative Cloud, tilsvarer språkinnstillingen på operativsystemnivået, men denne atferden kan endres. Du finner mer informasjon om språkinnstillinger for Creative Cloud, i Endre språkinnstillingene i Creative Cloud-appene.
Merk:

Programmer som er lastet ned og installert via skrivebordsappen for Creative Cloud, bruker automatisk språket som er valgt i innstillingene for Creative Cloud-appen. Hvis du endrer denne innstillingen etter at du har installert programvaren, deaktiveres programvaren, og du blir bedt om å angi en Adobe ID når du starter programvaren.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din