Feil: "Serienummeret kunne ikke valideres" | CS6

Problem

Følgende feilmelding kommer opp når du starter eller installerer et Creative Cloud- eller CS6-produkt:

"Serienummeret for <produktnavn> kunne ikke valideres.  Kontakt kundestøtte."

Løsning

Merknad til Creative Cloud-medlemmer:
Creative Cloud benytter ikke serienumre, brukerne logger på med Adobe ID.

1. Finn serienummeret

Når du kjøper et Adobe Creative Suite-produkt, følger det med et serienummer. Bruk serienummeret for å bekrefte at du eier Adobe Creative Suite-produktet. Du finner serienummeret her:

 • DVD kjøpt i butikk: Serienummeret står på baksiden av DVD-coveret.
 • Elektronisk nedlasting kjøpt fra butikk: Serienummeret står i e-postkvitteringen fra Adobe Store. Adobe Store sender kvitteringen til e-postadressen du brukte som Adobe ID da du kjøpte produktet. Detaljhandelkunder kan også få serienøkkelen gjennom Adobe.com-kontoen. Ved kjøp av nedlasting fra nettbutikk registreres serienummeret automatisk i kontoen din.
 • Registrerte serienumre: Hvis du registrert serienummeret ditt med en Adobe ID, finner du det under Adobe ID-en i Adobe.com-kontoen.
 • Utdanningsinstitusjoner: Elever og studenter og lærere/forelesere finner serienummeret på Adobe-nettstedet for utdanningsinstitusjoner.  Hvis du tilhører en utdanningsinstitusjon og trenger hjelp med å finne serienummeret, kan du gå til ett av disse nettstedene: 
 • Volumlisensiering: Serienummeret står på Adobe Open Options-/ Adobe Volume Licensing-lisenssertifikatet. I enkelte tilfeller må du kontakte Adobe-forhandleren eller IT-avdelingen for å få denne informasjonen. Serienummeret står også på lisensieringsnettstedet (LWS). Hvis du skulle miste sertifikatet, kan du logge på kontoen for å finne serienummeret for bestillingen. (Merk: Du må være oppført som kontakt på konto-ID-nummeret for å kunne vise serienumrene på bestillingen.)
  Viktig: Hvis du kjøper programvare gjennom Adobe Volume Licensing, må du laste den ned fra lisensieringsnettstedet (LWS). Alternativt kan du installere programvaren ved hjelp av CD- eller DVD-platen som fulgte med Volume Licensing-bestillingen. Hvis serienummeret ikke virker, kan det være at du forsøker å bruke det til å aktivere en detaljhandel- eller prøveversjon av produktet.
 • Forhandler (OEM): Du får serienummeret fra originalutstyrsprodusenten. OEM-produkter er buntet med maskinvare eller annen programvare. (Når du kjøper datamaskin, kan f.eks. et Adobe-produkt allerede være installert på maskinen.) Kontakt selskapet som buntet produktet.

2. Legg inn serienummeret på nytt til Creative Suite-produktet du installerer.

Navnet på produktet som installeres, blir vist i tittellinjen. Følgende informasjon kan hjelpe deg å legge inn serienummeret riktig.

 • Installasjonsprogrammet er produktspesifikt. Det er opprettet et separat installasjonsprogram for hvert Adobe Creative Suite-produkt. Dette innebærer at du ikke kan legge inn f.eks. Photoshop-serienummeret for å installere et annet produkt i pakken.
 • Installasjonsprogrammet er spesifikt for plattformen. Serienummeret for Windows fungerer ikke for Mac OS.
 • Serienumrene er numeriske. Ikke legg inn bokstavtegn.
 • Ignorer bindestrekene når du legger inn serienummeret. (Arbeidsflyten for installasjon og start aksepterer serienumre med bindestreker hvis du skulle legge dem inn av vanvare.)
 • Installasjonsprogrammet virker kun på én plattform (Mac OS eller Windows), men for alt nevnt nedenfor. (Installasjonsprogrammet fungerer for programvare på alle språk.)
  • Alle språk
  • Serienumre for fullstendig installasjon eller oppgradering
  • Detaljhandel, utdanning, volumlisens eller forhandler (ikke kjøpt direkte fra Adobe)
  • Prøveversjon

3. (Start) Reinstaller produktet med serienummeret.

Produktinstallasjonsprogrammet lar deg velge om du vil installere produktet som prøveversjon eller serialisert produkt. Ved installering av prøveversjon angir du ønsket installasjonsspråk.

 • Hvis serienummeret er for et annet språksett enn det du installerer produktet på, utløses denne feilmeldingen. 
 • Med følgende språkspesifikke programvare installeres to språkpakker. Hver linje representerer en ny språkgruppe. Du kan serialisere fra begge språkene i pakken. Det vil ikke bli utløst en feilmelding om ugyldig serienummer hvis du installerer på det ene språket og serialiserer på det andre.
  • en_US (universell engelsk)\en_GB (internasjonal engelsk)
  • fr_FR (fransk)\fr_CA (fransk-kanadisk)
  • es_ES (spansk)\es_MX (latinamerikansk spansk)

Reinstaller produktet og legg inn serienummeret når du får beskjed om det.

Merk:

 Oppstår det problemer når du skal aktivere eller reinstallerer eldre Adobe-applikasjoner? Finn ut hvordan du får tilgang til eller installerer dem på nytt.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?