Feilmelding om at serienummeret ikke kan valideres | CS6

Problem

Når du starter eller installerer et Creative Cloud- eller CS6-produkt, får du følgende feil:

«Vi kan ikke validere dette serienummeret for <produktnavn>.Ta kontakt med kundestøtte."

Løsning

Merknad til Creative Cloud-medlemmer:
Creative Cloud bruker ikke serienumre, i stedet for logger brukere på med deres Adobe ID.

1. Finn fram serienummeret

Alle Adobe Creative Suite-produkter leveres med et serienummer. Bruk serienummeret til å registrere deg som eier av Adobe Creative Suite-produktet. Her finner du serienummeret:

 • Forbruker-DVD: Serienummeret befinner seg på baksiden av DVD-omslaget.
 • Elektronisk forbrukernedlasting: Serienummeret står oppført i kvitteringen du fikk på e-post fra Adobe Store. Adobe Store sender kvitteringen til e-postadressen du brukte som Adobe-ID da du kjøpte produktet. Forbrukerkunder finner også serienummeret i Adobe.com-kontoen sin. Serienummeret registreres automatisk på kontoen din når du bestiller en nedlasting fra nettbutikken.
 • Registrerte serienumre: Hvis du har registrert serienummeret med en Adobe-ID, finner du det på Adobe.com-kontoen under Adobe-ID-en.
 • Utdanningsversjoner: Lærere og studenter finner serienummeret på Adobes utdanningsområde.  Hvis du trenger hjelp med å finne serienumre til utdanningsprodukter, kan du besøke følgende nettsteder: 
 • Volumlisensiering: Serienummeret står oppført på lisenssertifikatet for Adobe Open Options / Adobe volumlisensiering. I noen tilfeller vil du måtte kontakte Adobe-forhandleren eller IT-avdelingen din for å få tak i denne informasjonen. Serienummeret står også oppført på lisensieringswebområdet. Dersom du forlegger sertifikatet, kan du logge på kontoen og få tak i serienummeret til bestillingen. (Merk: Du må stå oppført som en kontakt på konto-ID-nummeret for å kunne vise serienumrene til bestillingene.)
  Viktig: Når du kjøper programvare gjennom Adobe-volumlisensiering, må du laste den ned fra lisensieringsområdet. Du kan også installere programvaren ved hjelp av CD-en eller DVD-en som fulgte med bestillingen. Dersom serienummeret ikke fungerer, kan det hende du prøver å aktivere et forbrukerprodukt eller en prøveversjon av produktet.
 • Forhandler/distributør (OEM): Produsenten av originalutstyret har serienummeret. OEM-produkter leveres med maskinvare eller annen programvare. (Du kan f.eks. kjøpe datamaskiner som leveres med et Adobe-produkt installert på dem.) Kontakt firmaet du mottok produktet gjennom.

2. Oppgi serienummeret til Creative Suite-produktet du vil installere, på nytt.

Tittellinjen viser navnet på produktet som installeres. Følgende informasjon kan være til hjelp når du skal oppgi serienummeret.

 • Installasjonsprogrammet er produktspesifikt. Det er laget et eget installasjonsprogram for hvert Adobe Creative Suite-produkt. Du kan f.eks. ikke oppgi Photoshop-serienummeret ditt for å installere et annet produkt i serien.
 • Installasjonsprogrammet er plattformspesifikt. Serienummeret for Windows fungerer ikke med Mac OS.
 • Serienummeret er numerisk. Ikke oppgi bokstaver.
 • Ignorer bindestrekene når du oppgir serienummeret. (Installasjonsprogrammet og arbeidsflyten for oppstart godtar serienumre med bindestreker hvis du oppgir dem ved et uhell.)
 • Installasjonsprogrammet fungerer kun for én plattform (Mac OS, Windows), men fungerer for alle følgende: (Installasjonsprogrammet fungerer for programvare på alle språk.)
  • Alle språk
  • Serienumre for komplette versjoner og oppgraderinger
  • Forbrukerversjoner, utdanningsversjoner, volumlisensversjoner og distributørversjoner (ikke kjøpt direkte fra Adobe)
  • Prøveversjon

3. (Oppstart) Installer produktet på nytt med serienummeret.

Du kan installere produktet som en prøveversjon eller en serienummerert versjon med installasjonsprogrammet. Hvis du installerer en prøveversjon, må du angi installasjonsspråk ved installering.

 • Hvis serienummeret gjelder for et annet språksett enn installasjonsspråket, får du se følgende feilmelding. 
 • Følgende språkspesifikk programvare installerer to språkpakker. Hver linje representerer en ny språkgruppe. Du kan serialisere fra hvert av språkene i pakken. Du får ikke feilmelding om ugyldig serienummer dersom du installerer på ett språk og serialiserer på et annet.
  • en_US (universell engelsk)\en_GB (internasjonal engelsk)
  • fr_FR (fransk)\fr_CA (canadisk fransk)
  • es_ES (spansk)\es_MX (latinamerikansk spansk)

Installer produktet på nytt og oppgi serienummeret når du blir bedt om det.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din