Objektivkorrigeringer

Kameralinser kan ha forskjellige typer feil ved bestemte brennvidder, blenderåpninger og fokusavstander. Du kan korrigere disse åpenbare forvrengningene og avvikene via fanen Objektivkorrigeringer i dialogboksen Camera Raw.

Vignettering fører til at kantene, spesielt hjørnene, i et bilde blir mørkere enn midten. Bruk kontrollene under Objektivvignettering i fanen Objektivkorrigeringer til å kompensere for vignettering.

Barrel (tønne)-forvrengning fører til at rette linjer blir bøyd utover.

Pincushion (pute)-forvrengning fører til at rette linjer blir bøyd innover.

Kromatisk avvik skyldes at objektivet ikke kan fokusere forskjellige farger i samme punkt. I én type kromatisk avvik er bildet fra hver lysfarge i fokus, men alle bildene har litt forskjellig størrelse. En annen type kromatisk artefakt påvirker kantene på spektriske høylys, for eksempel kantene som vises når lys reflekteres fra vann eller blankpusset metall. Dette resulterer vanligvis i en fiolett ytterkant rundt det spektriske høylyset.

Bildet før og etter korrigering av kromatisk avvik
Originalbildet (øverst), og bildet etter korrigering av kromatisk avvik (nederst)

Videoveiledning: Bruk Camera Raw til bildekorrigering

Videoveiledning: Bruk Camera Raw til bildekorrigering
lynda.com

Korrigere bildeperspektiv og objektivfeil automatisk

Alternativene i den nestede Profil-fanen under Objektivkorrigeringer-fanen i dialogboksen Camera Raw korrigerer forvrengninger i vanlige kameralinser. Profilene er basert på Exif-metadata som identifiserer kameraet og objektivet bildet ble tatt med, og profilene kompenserer i henhold til dette.

 1. Velg Aktiver korrigering av objektivprofil i den nestede Profil-fanen under Objektivkorrigeringer-fanen.

  Merk:

  Hvis du vil at Lightroom automatisk skal fjerne sidelengs kromatisk avvik og korrigere fargeytterkanter, merker du av for Fjern kromatisk aberrasjon i den nestede Profil-fanen under Objektivkorrigeringer-fanen.

  Du kan også korrigere lilla og grønne fargeytterkanter manuelt ved å bruke kontrollene for kantrensing i den nestede Manuell-fanen. Du finner mer informasjon under Korriger bildeperspektiv og objektivfeil manuelt.

 2. Hvis Camera Raw ikke finner en egnet profil automatisk, velger du en modell eller profil.

  Merk:

  Enkelte kameraer har bare ett objektiv, og enkelte objektiver har bare én profil. Hvilke linser som er tilgjengelige, avhenger av om du justerer en RAW-fil eller en annen type fil. Du finner tips om å arbeide med objektivprofiler og en liste over støttede objektiver i støtteartikkelen Objektivprofiler som støttes. Hvis du vil opprette egendefinerte profiler, bruker du Adobe Lens Profile Creator.

 3. Tilpass om ønskelig korrigeringen som brukes av profilen. Det gjør du med Mengde-glidebryterne:

  Forvrengning

  Standardverdien 100 bruker 100 % av korrigeringen av forvrengning i profilen. Verdier over 100 bruker større korrigering av forvrengningen. Verdier under 100 bruker mindre korrigering av forvrengningen.

  Vignettering

  Standardverdien 100 bruker 100 % av vignetteringskorrigeringen i profilen. Verdier over 100 bruker større korrigering av vignettering. Verdier under 100 bruker mindre korrigering av vignettering.

 4. (Valgfritt) Hvis du vil bruke endringene i standardprofilen, velger du Oppsett  > Lagre nye standarder for objektivprofil.

Korrigere bildeperspektiv og objektivfeil manuelt

Transformerings- og vignetteringskorrigeringer kan brukes på opprinnelige og beskårede bilder. Objektivvignetteringer justerer eksponeringsverdier for å gjøre hjørnene lysere.

 1. Klikk på den nestede fanen Manuell under Objektivkorrigeringer-fanen i dialogboksen Camera Raw.

 2. Under Forvrengning kan du justere følgende:

  Mengde

  Dra mot høyre for å korrigere tønneforvrengning og rette opp linjer som bøyer bort fra midten. Dra mot venstre for korrigere puteforvrengning og rette opp linjer som bøyer mot midten.

 3. Under Rens kant kan du justere følgende:

  Fjern lilla og grønne ytterkanter globalt med pipetteverktøyet

  Hvis du vil korrigere fargeytterkanter med pipetteverktøyet, gjør du følgende:

  1. (Valgfritt) Zoom inn på ytterkantene slik at du kan velge riktig farge.
  2. Trykk og hold nede Command (Mac) eller CTRL (Win) for å vise pipetteverktøyet på bildet.
  3. Klikk på lilla/grønne ytterkantfarger. 

  Glidebryterne for lilla/grønn kantrensing justeres automatisk etter den aktuelle fargen. Hvis du klikker på et område som er for nøytralt til å angi fargen for kantrensing, får du se en feilmelding.

  Fjern lilla og grønne ytterkanter globalt med glidebryterkontrollene for kantrensing

  Mengde lilla / mengde grønt

  Angi hvor mye kantrensing som skal brukes på den valgte lilla eller grønne nyansen. Jo høyere mengde du angir, desto mer ytterkantfarge fjerner du.

  Lilla kulør / grønn kulør

  Bruker kantrensing på det markerte kulørområdet. Dra en av endepunktkontrollene for å utvide eller redusere det berørte fargeområdet. Dra mellom endepunktkontrollene for å flytte kulørområdet. Den minste avstanden mellom endepunkter er ti enheter.

  Merk:

  Zoom inn på et område som inneholder svært mørke eller svarte detaljer mot en svært lys eller hvit bakgrunn. Se etter fargeytterkanter. Hvis du vil se fargeytterkanten bedre, trykker du Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du flytter en glidebryter for å skjule alle fargeytterkanter som ble korrigert av den andre glidebryteren for farge.

 4. Juster følgende under Vignettering:

  Mengde

  Flytt Mengde-skyvekontrollen mot høyre (positive verdier) for å gjøre hjørnene i bildet lysere. Flytt Mengde-skyvekontrollen mot venstre (negative verdier) for å gjøre hjørnene i bildet mørkere.

  Midtpunkt

  Dra Midtpunkt-skyvekontrollen mot venstre (lavere verdi) for å bruke mengdejusteringen på et større område lenger unna hjørnene. Dra skyvekontrollen mot høyre (høyere verdi) for å begrense justeringen til et område nærmere hjørnene.

Korrigere kromatisk avvik i Camera Raw 7.1

Camera Raw 7.1 har en avmerkingsboks for automatisk korrigering av blå/gule og røde/grønne ytterkanter (sidelengs kromatisk avvik). Glidebryteren brukes til å korrigere lilla/magenta og grønt avvik (aksialt kromatisk avvik). Aksialt kromatisk avvik forekommer ofte i bilder som er tatt med stor blenderåpning.

Fjerne røde/grønne og blå/gule fargeendringer

 • Velg fanen Farge i Objektivkorrigering-panelet, og merk av for Fjern kromatisk aberrasjon.

Fjerne globale lilla/magenta og grønne ytterkanter

Velg fanen Farge i Objektivkorrigering-panelet, og juster Mengde-glidebryteren for lilla og grønt. Jo høyere mengde du angir, desto mer ytterkantfarge fjerner du. Pass på at du ikke bruker en justering som påvirker lilla eller grønne objekter i bildet.

Du kan justere det berørte lilla eller grønne kulørområdet ved hjelp av glidebryterne for lilla og grønn kulør. Dra en av endepunktkontrollene for å utvide eller redusere det berørte fargeområdet. Dra mellom endepunktkontrollene for å flytte kulørområdet. Den minste avstanden mellom endepunkter er ti enheter. Standardavstanden for glidebryterne for grønt er smalt, dette for å beskytte grønne/gule bildefarger, for eksempel bladverk.

Merk:

Du kan beskytte kanter i lilla og grønne objekter ved hjelp av penselen for lokal justering.

Trykk Alt/Tilvalg mens du drar en glidebryter. Da ser du justeringen. Ytterkantfargen blir nøytral når du drar for å fjerne fargen.

Fjerne lokale fargeytterkanter

Lokale pensel- og graderingsjusteringer fjerner alle fargeytterkanter. Lokal kantrensing er bare tilgjengelig for prosessversjon 2012.

 • Velg et pensel- eller graderingsverktøy, og dra i bildet.
 • Juster glidebryteren for kantrensing. En plussverdi fjerner fargeytterkanten. Minusverdier beskytter bildeområder mot kantrensing du bruker globalt. En verdi på -100 beskytter området mot all kantrensing. Hvis du for eksempel bruker en kraftig lilla kantrensing globalt, kan metningen reduseres eller kantene endres for lilla objekter i bildet. Hvis du maler over disse områdene med Rens kant -100, beskytter du dem slik at de beholder den opprinnelige fargen.

Merk:

Resultatet blir best hvis du utfører Transformer-objektivkorrigering før du justerer rensingen av fargeytterkanter lokalt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet