Det offentlige arkivformatet for rådata fra digitale kameraer

Råfilformater er veldig populære i arbeidsflyter for digitale fotografer, fordi de tilbyr fagfolk større kreativ kontroll. Kameraer kan imidlertid bruker flere forskjellige råformater – hvor spesifikasjonene ikke er offentlig tilgjengelig – som betyr at ikke alle råfiler kan leses i forskjellige typer programvare. Dette fører til risiko ved bruk av proprietære råfiler som en langsiktig arkiveringsløsning, og deling av disse filene på tvers av komplekse arbeidsflyter er enda mer utfordrende.

Løsningen på dette er Digital Negative (DNG), et offentlig tilgjengelig arkivformat for råfilene som opprettes av digitale kameraer. Ved å utbedre mangelen på en åpen standard for råfiler som opprettes av de forskjellige digitale kameramodellene, bidrar DNG til å sikre at fotografer vil ha tilgang til filene sine i fremtiden.

Hundrevis av programvareprodusenter, f.eks. Apple og Google, har utviklet støtte for DNG. Og anerkjente kameraprodusenter som Leica, Casio, Ricoh, Samsung og Pentax, har introdusert kameraer som gir direkte støtte for DNG. Lær mer ›

I tillegg til Digital Negative-spesifikasjonen, leverer Adobe også gratisverktøyet Adobe DNG Converter (Windows | Mac OS), som enkelt konverterer råfiler fra mange populære kameraer. Programvareutviklere og produsenter kan laste ned de fullstendige DNG-spesifikasjonene (PDF, 486 kB) fil. DNG støttes av følgende programvareversjoner: Photoshop CS til Photoshop CC, Photoshop Elements 3 til Photoshop Elements 12 samt alle versjoner av Lightroom.

Gå til:

Hovedfordeler

For fotografer:

 • DNG-formatet bidrar til å fremme tillit til arkivering, ettersom programvareløsninger for digitale bilder vil kunne åpne råfiler enklere i fremtiden.
 • Én råbehandlingsløsning sikrer mer effektiv arbeidsflyt ved håndtering av råfiler fra forskjellige kameramodeller og produsenter.
 • En offentlig dokumentert og lett tilgjengelig spesifikasjon kan enkelt tas i bruk av kameraprodusenter og oppdateres for å imøtekomme teknologiendringer.

For maskin- og programvareprodusenter:

 • DNG bryter en potensiell barriere ved å ta i bruk et nytt kamera, ettersom råfilene fra nye modeller øyeblikkelig vil støttes av Photoshop og andre programmer.
 • DNG-formatet bidrar til besparelser innen forskning og utvikling, ved å redusere behovet for å utvikle nye formater og ved å forenkle kameratesting.
 • Et felles format bidrar til større kontroll over kvalitet ved konvertering med tredjepartsprogrammer.
 • Spesifikasjonen gjør det mulig å legge til private metadata i DNG-filer, for å sikre differensiering.

Ressurser

DNG 1.4.0.0 – spesifikasjon (oktober 2012)

Last ned spesifikasjonen som beskriver et ikke-proprietært filformat for lagring av Camera Raw-filer, som kan brukes av en lang rekke maskin- og programvareleverandører.

Les mer (PDF, 486k) fil

DNG SDK

DNG SDK gir støtte for lesing og skriving av DNG-filer, samt konvertering av DNG-data til et format som enkelt kan vises eller behandles ved hjelp av bildebehandlingsprogrammer. SDK-en kan brukes som utgangspunkt for å legge til støtte for DNG i eksisterende programmer som bruker og manipulerer bilder, eller som et hjelpemiddel for å inkludere DNG-støtte i kameraer.  Last ned: MacWin

DNG Profile Editor (september 2012)

DNG Profile Editor er et gratis programvareverktøy for oppretting og redigering av kameraprofiler.
Les mer (PDF, 3,93 MB) fil
Last ned:  MacWindows

Kommandolinjegrensesnitt for DNG – spesifikasjon

(Gjelder for Adobe DNG Converter 5.4 og nyere)

Les mer (PDF, 71 kB) fil)

DNG-kodek for Windows

DNG-kodeken gjør det mulig for kunder med Windows 7 å vise DNG-filer i Windows Utforsker og Fotogalleri. Lær mer ›

Adobe Lens Profile Creator

Adobe® Lens Profile Creator er et gratisverktøy som gjør det enkelt å opprette objektivprofiler til bruk i Photoshop-produkter, f.eks. Photoshop CC, plugin-modulen Camera Raw og Lightroom. En objektivprofil beskriver typene optiske avvik som finnes i bestemte objektiver, og angir hvordan man korrigerer objektivavvik i bilder som er tatt med samme type objektiv. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen (PDF, 1,64 MB) fil.  Last ned: MacWindows

Adobe Lens Profile Downloader

Adobe Lens Profile Downloader er et gratis følgeprogram for Photoshop, Lightroom og plugin-modulen Camera Raw. Det gjør det mulig for kunder å søke etter, laste ned, rangere og kommentere objektivkorrigeringsprofiler på Internett, som er opprettet og delt av brukerfellesskapet.  Les mer (PDF, 1,64 MB) fil. Last ned: MacWindows

Dette er spesifikasjonen for Digital Negative: Informasjon for produsenter

Informasjon for produsenter

Høylys

Adobe Photoshop Lightroom CC/Lightroom 6

Programvaren Adobe Photoshop Lightroom CC/Lightroom 6 er viktig for dagens arbeidsflyt for digital fotografering. Nå kan du raskt importere, behandle og vise frem opptil flere bilder. Korrigeringsverktøy i verdensklasse, kraftige funksjoner for organisering og fleksible alternativer for utskrift gjør det raskere å jobbe. Med Lightroom bruker du mindre tid foran datamaskinen, og mer tid bak kameraet.

Den komplette løsningen for digital fotografering

Rediger, håndter og vis frem bildene dine med Lightroom, og gå tilbake til Photoshop når du skal redigere på bildepunktnivå og lage sammensetninger. Sammen utgjør Lightroom og Photoshop den mest komplette løsningen for digital fotografering.

Nedlastinger

Adobe DNG Converter er et gratisverktøy som konverterer filer fra mer enn 600 kameraer til DNG, og gjør det enkelt å konvertere kameraspesifikke råfiler til en mer anvendelig DNG-råfil.

Adobe DNG Converter for Mac OS
Adobe DNG Converter for Windows

DNG – spesifikasjonspatentlisens

Digital Negative (DNG) – spesifikasjonspatentlisens

Adobe er utgiver av DNG-spesifikasjonen (Digital Negative) som beskriver et bildefilformat for lagring av Camera Raw-informasjonen som brukes av mange typer maskin- og programvare. Adobe gjør DNG-spesifikasjonen tilgjengelig for offentligheten for det formål å oppfordre til implementering av filformatet på en kompatibel måte. Dette dokumentet er en patentlisens som gis av Adobe til enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å utvikle, markedsføre og/eller distribuere maskin- og programvare som leser og/eller skriver bildefiler som er kompatible med DNG-spesifikasjonen.

Tildeling av rettigheter

I henhold til vilkårene nedenfor, og utelukkende for å tillate lesing og skriving av bildefiler som overholder DNG-spesifikasjonen, gir Adobe alle enkeltpersoner og organisasjoner herved en verdensomspennende, royalty-fri, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv rett i henhold til alle vesentlige krav, til å skape, ha skapt, bruke, selge, importere og distribuere tilpassede implementeringer.

"Tilpasset implementering" betyr en del av et programvare- eller maskinvareprodukt som leser eller skriver datafiler som er kompatible med DNG-spesifikasjonen.

"DNG-spesifikasjon" betyr alle versjoner av Adobe DNG Specification som er gjort offentlig tilgjengelig av Adobe (f.eks. versjon 1.0.0.0, datert september 2004).

"Vesentlig krav" betyr et krav i et patent, når som helst og hvor som helst det fremsettes, at Adobe har rett til å lisensiere uten betaling, royalty eller andre avgifter, som er uunngåelig krenket ved implementering av DNG-spesifikasjonen. Et krav er bare uunngåelig krenket av DNG-spesifikasjonen når det ikke er mulig å unngå i samsvar med spesifikasjonen, fordi det ikke finnes noe teknisk mulig ikke-krenkende alternativ for å oppnå overensstemmelse. Vesentlig krav inkluderer ikke krav som er krenket ved implementering av (a) slik teknologi som kan være nødvendig for å skape eller bruke et produkt eller deler av et produkt som overholder DNG-spesifikasjonen, men som ikke i seg selv er uttrykkelig angitt i DNG-spesifikasjonen (f.eks. kompilatorteknologi og grunnleggende operativsystemteknologi), (b) teknologi som er utviklet et annet sted og bare er tatt med som referanse i DNG-spesifikasjonen, eller (c) implementering av andre filformater enn DNG.

Inndragelse

Adobe kan inndra rettighetene gitt ovenfor til individuelle eller organisatoriske lisensinnehavere, dersom lisensinnehaveren eller dens partnere fører noen som helst patentsak mot Adobe eller dets tilknyttede selskaper, angående lesing eller skriving av filer som overholder DNG-spesifikasjonen.

Enhver tilpasset implementering som distribueres under denne lisensen, må inkludere følgende merknad vist på en fremtredende måte i kildekoden og dokumentasjonen: "This product includes DNG technology under license by Adobe Systems Incorporated."

Ingen garanti

Rettighetene som her tildeles, er gitt på en "som de er"-basis, uten noen som helst garanti, herunder garanti for tittel eller ukrenkelighet. Ingenting i denne lisensen skal kunne oppfattes som (a) krav om opprettholdelse av et hvilket som helst patent, (b) en garanti eller fremstilling angående gyldigheten eller omfanget av eventuelle patenter, (c) en garanti eller fremstilling som tilsier at ethvert produkt eller enhver tjeneste vil være uten krenkelse av patenter, (d) en avtale om å bringe eller straffeforfølge handlinger mot eventuell krenking av patenter, eller (e) overdragelse av rettighet eller lisens under andre patentkrav enn vesentlige krav.

Rettighetsforbehold

Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her, er forbehold.

Det offentlige arkivformatet for rådata fra digitale kameraer

Råfilformater er veldig populære i arbeidsflyter for digitale fotografer, fordi de tilbyr fagfolk større kreativ kontroll. Kameraer kan imidlertid bruker flere forskjellige råformater – hvor spesifikasjonene ikke er offentlig tilgjengelig – som betyr at ikke alle råfiler kan leses i forskjellige typer programvare. Dette fører til risiko ved bruk av proprietære råfiler som en langsiktig arkiveringsløsning, og deling av disse filene på tvers av komplekse arbeidsflyter er enda mer utfordrende.

Løsningen på dette er Digital Negative (DNG), et offentlig tilgjengelig arkivformat for råfilene som opprettes av digitale kameraer. Ved å utbedre mangelen på en åpen standard for råfiler som opprettes av de forskjellige digitale kameramodellene, bidrar DNG til å sikre at fotografer vil ha tilgang til filene sine i fremtiden.

Hundrevis av programvareprodusenter, f.eks. Apple og Google, har utviklet støtte for DNG. Og anerkjente kameraprodusenter som Leica, Casio, Ricoh, Samsung og Pentax, har introdusert kameraer som gir direkte støtte for DNG. Lær mer ›

I tillegg til Digital Negative-spesifikasjonen, leverer Adobe også gratisverktøyet Adobe DNG Converter (Windows | Mac OS), som enkelt konverterer råfiler fra mange populære kameraer. Programvareutviklere og produsenter kan laste ned de fullstendige DNG-spesifikasjonene (PDF, 486 kB) fil. DNG støttes av følgende programvareversjoner: Photoshop CS til Photoshop CC, Photoshop Elements 3 til Photoshop Elements 12 samt alle versjoner av Lightroom.

Gå til:

Hovedfordeler

For fotografer:

 • DNG-formatet bidrar til å fremme tillit til arkivering, ettersom programvareløsninger for digitale bilder vil kunne åpne råfiler enklere i fremtiden.
 • Én råbehandlingsløsning sikrer mer effektiv arbeidsflyt ved håndtering av råfiler fra forskjellige kameramodeller og produsenter.
 • En offentlig dokumentert og lett tilgjengelig spesifikasjon kan enkelt tas i bruk av kameraprodusenter og oppdateres for å imøtekomme teknologiendringer.

For maskin- og programvareprodusenter:

 • DNG bryter en potensiell barriere ved å ta i bruk et nytt kamera, ettersom råfilene fra nye modeller øyeblikkelig vil støttes av Photoshop og andre programmer.
 • DNG-formatet bidrar til besparelser innen forskning og utvikling, ved å redusere behovet for å utvikle nye formater og ved å forenkle kameratesting.
 • Et felles format bidrar til større kontroll over kvalitet ved konvertering med tredjepartsprogrammer.
 • Spesifikasjonen gjør det mulig å legge til private metadata i DNG-filer, for å sikre differensiering.

Ressurser

DNG 1.4.0.0 – spesifikasjon (oktober 2012)

Last ned spesifikasjonen som beskriver et ikke-proprietært filformat for lagring av Camera Raw-filer, som kan brukes av en lang rekke maskin- og programvareleverandører.

Les mer (PDF, 486k) fil

DNG SDK

DNG SDK gir støtte for lesing og skriving av DNG-filer, samt konvertering av DNG-data til et format som enkelt kan vises eller behandles ved hjelp av bildebehandlingsprogrammer. SDK-en kan brukes som utgangspunkt for å legge til støtte for DNG i eksisterende programmer som bruker og manipulerer bilder, eller som et hjelpemiddel for å inkludere DNG-støtte i kameraer.  Last ned: MacWin

DNG Profile Editor (september 2012)

DNG Profile Editor er et gratis programvareverktøy for oppretting og redigering av kameraprofiler.
Les mer (PDF, 3,93 MB) fil
Last ned:  MacWindows

Kommandolinjegrensesnitt for DNG – spesifikasjon

(Gjelder for Adobe DNG Converter 5.4 og nyere)

Les mer (PDF, 71 kB) fil)

DNG-kodek for Windows

DNG-kodeken gjør det mulig for kunder med Windows 7 å vise DNG-filer i Windows Utforsker og Fotogalleri. Lær mer ›

Adobe Lens Profile Creator

Adobe® Lens Profile Creator er et gratisverktøy som gjør det enkelt å opprette objektivprofiler til bruk i Photoshop-produkter, f.eks. Photoshop CC, plugin-modulen Camera Raw og Lightroom. En objektivprofil beskriver typene optiske avvik som finnes i bestemte objektiver, og angir hvordan man korrigerer objektivavvik i bilder som er tatt med samme type objektiv. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen (PDF, 1,64 MB) fil.  Last ned: MacWindows

Adobe Lens Profile Downloader

Adobe Lens Profile Downloader er et gratis følgeprogram for Photoshop, Lightroom og plugin-modulen Camera Raw. Det gjør det mulig for kunder å søke etter, laste ned, rangere og kommentere objektivkorrigeringsprofiler på Internett, som er opprettet og delt av brukerfellesskapet.  Les mer (PDF, 1,64 MB) fil. Last ned: MacWindows

Dette er spesifikasjonen for Digital Negative: Informasjon for produsenter

Informasjon for produsenter

Høylys

Adobe Photoshop Lightroom CC/Lightroom 6

Programvaren Adobe Photoshop Lightroom CC/Lightroom 6 er viktig for dagens arbeidsflyt for digital fotografering. Nå kan du raskt importere, behandle og vise frem opptil flere bilder. Korrigeringsverktøy i verdensklasse, kraftige funksjoner for organisering og fleksible alternativer for utskrift gjør det raskere å jobbe. Med Lightroom bruker du mindre tid foran datamaskinen, og mer tid bak kameraet.

Den komplette løsningen for digital fotografering

Rediger, håndter og vis frem bildene dine med Lightroom, og gå tilbake til Photoshop når du skal redigere på bildepunktnivå og lage sammensetninger. Sammen utgjør Lightroom og Photoshop den mest komplette løsningen for digital fotografering.

Nedlastinger

Adobe DNG Converter er et gratisverktøy som konverterer filer fra mer enn 600 kameraer til DNG, og gjør det enkelt å konvertere kameraspesifikke råfiler til en mer anvendelig DNG-råfil.

Adobe DNG Converter for Mac OS
Adobe DNG Converter for Windows

DNG – spesifikasjonspatentlisens

Digital Negative (DNG) – spesifikasjonspatentlisens

Adobe er utgiver av DNG-spesifikasjonen (Digital Negative) som beskriver et bildefilformat for lagring av Camera Raw-informasjonen som brukes av mange typer maskin- og programvare. Adobe gjør DNG-spesifikasjonen tilgjengelig for offentligheten for det formål å oppfordre til implementering av filformatet på en kompatibel måte. Dette dokumentet er en patentlisens som gis av Adobe til enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å utvikle, markedsføre og/eller distribuere maskin- og programvare som leser og/eller skriver bildefiler som er kompatible med DNG-spesifikasjonen.

Tildeling av rettigheter

I henhold til vilkårene nedenfor, og utelukkende for å tillate lesing og skriving av bildefiler som overholder DNG-spesifikasjonen, gir Adobe alle enkeltpersoner og organisasjoner herved en verdensomspennende, royalty-fri, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv rett i henhold til alle vesentlige krav, til å skape, ha skapt, bruke, selge, importere og distribuere tilpassede implementeringer.

"Tilpasset implementering" betyr en del av et programvare- eller maskinvareprodukt som leser eller skriver datafiler som er kompatible med DNG-spesifikasjonen.

"DNG-spesifikasjon" betyr alle versjoner av Adobe DNG Specification som er gjort offentlig tilgjengelig av Adobe (f.eks. versjon 1.0.0.0, datert september 2004).

"Vesentlig krav" betyr et krav i et patent, når som helst og hvor som helst det fremsettes, at Adobe har rett til å lisensiere uten betaling, royalty eller andre avgifter, som er uunngåelig krenket ved implementering av DNG-spesifikasjonen. Et krav er bare uunngåelig krenket av DNG-spesifikasjonen når det ikke er mulig å unngå i samsvar med spesifikasjonen, fordi det ikke finnes noe teknisk mulig ikke-krenkende alternativ for å oppnå overensstemmelse. Vesentlig krav inkluderer ikke krav som er krenket ved implementering av (a) slik teknologi som kan være nødvendig for å skape eller bruke et produkt eller deler av et produkt som overholder DNG-spesifikasjonen, men som ikke i seg selv er uttrykkelig angitt i DNG-spesifikasjonen (f.eks. kompilatorteknologi og grunnleggende operativsystemteknologi), (b) teknologi som er utviklet et annet sted og bare er tatt med som referanse i DNG-spesifikasjonen, eller (c) implementering av andre filformater enn DNG.

Inndragelse

Adobe kan inndra rettighetene gitt ovenfor til individuelle eller organisatoriske lisensinnehavere, dersom lisensinnehaveren eller dens partnere fører noen som helst patentsak mot Adobe eller dets tilknyttede selskaper, angående lesing eller skriving av filer som overholder DNG-spesifikasjonen.

Enhver tilpasset implementering som distribueres under denne lisensen, må inkludere følgende merknad vist på en fremtredende måte i kildekoden og dokumentasjonen: "This product includes DNG technology under license by Adobe Systems Incorporated."

Ingen garanti

Rettighetene som her tildeles, er gitt på en "som de er"-basis, uten noen som helst garanti, herunder garanti for tittel eller ukrenkelighet. Ingenting i denne lisensen skal kunne oppfattes som (a) krav om opprettholdelse av et hvilket som helst patent, (b) en garanti eller fremstilling angående gyldigheten eller omfanget av eventuelle patenter, (c) en garanti eller fremstilling som tilsier at ethvert produkt eller enhver tjeneste vil være uten krenkelse av patenter, (d) en avtale om å bringe eller straffeforfølge handlinger mot eventuell krenking av patenter, eller (e) overdragelse av rettighet eller lisens under andre patentkrav enn vesentlige krav.

Rettighetsforbehold

Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her, er forbehold.