Feil "Adobe DRM-feil" | Aktiver tilgang til e-bøker | Digital Editions

Problem

Når du aktiverer Digital Editions eller åpner en e-bok, viser programmet meldingen "Adobe DRM Error" eller E_ADEPT_IO."

Løsninger

Gjør ett av følgende:

Løsning 1: Dersom du har stilt klokken på datamaskinen, endrer du den tilbake til riktig tidspunkt.

Merk: DRM-beskyttede bøker blir ikke tilgjengelige før klokken viser det tidspunktet den opprinnelig var satt til.

Løsning 2: Deaktiver programvare for brannmur, antivirus eller proxy.

Brannmur-, antivirus- og proxy-programvare kan avbryte aktiveringsforespørselen som sendes fra Adobe Digital Editions til aktiveringsserveren. Dersom du får se en feilmelding som begynner med "E_ADEPT_IO", betyr det at datamaskinen ikke tillater tilkoblingen til aktiveringsserveren.

Du løser dette problemet ved å redigere brannmurinnstillingene eller innstillingene for annen programvare slik maskinen kan koble til aktiveringsserveren på adressen:

 1. Velg Start > Kontrollpanel > Windows-brannmur.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Windows Vista, Windows 7: Velg alternativet Slipp et program eller en funksjon gjennom Windows-brannmuren i sidefeltet. Klikk på Tillat et annet program.
  • Windows XP: Velg kategorien Unntak. Klikk på Legg til program.
 3. Velg Adobe Digital Editions fra menyen Legg til et program.
 4. Godkjenn varslene som vises, for å fullføre prosessen.

Løsning 3: Kontakt Adobes tekniske støtteavdeling for alle andre problemer.

Du åpner en Adobe-støttesak på nettet ved å klikke på koblingen Contact Technical Support i støttesenteret for Adobe Digital Editions.

Inkluder følgende informasjon:

 • En beskrivelse av problemet, inkludert feilkode (hvis tilgjengelig)
 • Operativsystem og versjon
 • Nettleser og versjon
 • CPU-type
 • Nettverkstilkobling
 • Programvare til nedlasting av e-bøker:
  • Adobe Digital Editions 1.7.2
 • Brukertillatelser (f.eks. administrator, håndtert bruker)
 • Innholdstype
 • URL til e-boken (hvis tilgjengelig)

Tilleggsinformasjon

DRM-feil kan oppstå av flere årsaker:

 • Når du laster ned en e-bok for første gang, kobler Adobe Digital Editions til aktiveringsserveren. Dersom aktiveringsserveren er utilgjengelig, eller nettverksinnstillingene forhindrer datamaskinen fra å koble til serveren, får du se en DRM-feil.
 • Hvis du bruker Adobe Digital Editions til å åpne eller lese e-bøker på en annen datamaskin enn den du kjøpte e-bøkene på, får du se denne feilen. Du finner mer informasjon om dette problemet under Du kan kun åpne eller lese e-bøker på én datamaskin (Digital Editions).
 • DRM-feil kan oppstå dersom klokken på datamaskinen har blitt stilt. DRM-systemet sporer klokken for å forhindre brukerne i å overskrive utløpsdatoer for lånte bøker og andre elementer som er tidsbegrensede.

Gjør følgende dersom du mener du har brannmur- eller proxy-problemer:

 • Sørg for at brannmuren bruker port 80 og at Ingen hurtigbuffer er aktivert.

Adobe Digital Editions bruker følgende HTTP-hoder. Disse hodene er åpne i begge retninger. Portene er standard HTTP-porter.

x-EBX-Version
x-ABX-Client
x-EBX-Authenticate
x-EBX-Authorization
x-EBX-Authenticationinfo
x-EBX-Authinfo2
---------
SOAPAction
Accept-Language
godta
Tilkobling
Pragma
Cache-Control

 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din