Digital Publishing Solution (DPS 2015) er en del av Adobe Experience Manager for mobil.

Klarerte servere som bruker til Adobe Experience Manager Mobile-funksjoner.

IT-avdelinger kan klarere serverne som er involvert i å levere funksjonaliteten for Adobe Experience Manager Mobile. Deretter vil kommunikasjonen med serverne være uhindret, og vil ikke kreve brukerautentisering. Nedenfor er serverne som Adobe Experience Manager Mobiles komponenter bruker.

Disse domene bruker dynamisk oppsett for IP-adresse. Klarering av IP-adresser basert på DNS-spørringer på et tidspunkt er derfor ikke pålitelig. IP-adresser for disse DNS-inntastingene elimieres og legges til når som helst basert på Amazons Web Services` (AWS) feilsikre metoder, ut ekspanderbare serveregenskaper.

Adobe Experience Manager Mobile-portal

Adobe Experience Manager Mobile-portal:

 • http://aemmobile.adobe.com
 • https://aemmobile.adobe.com
 • https://adobedigitalpublishingportal.d1.sc.omtrdc.net
 • https://ps*.pubnub.com (vil variere basert på lastfordeling, for eksempel, https://ps14.pubnub.com)
 • https://dpm.demdex.net
 • https://adobe.demdex.net
 • https://wwwimages2.adobe.com
Påloggings-/kontoadministreringstjeneste:
 • https://ims-na1.adobelogin.com (identitetsadministreringstjeneste)
 • https://amas.publish.adobe.io (kontoadministrerings- og autoriseringstjeneste)
Innhold/Publiseringstjenester:
 • https://pecs.publish.adobe.io (produsenttjeneste)
 • https://ings.publish.adobe.io (ingestiontjeneste)
 • https://ps.publish.adobe.io (produkttjeneste)
Migreringstjeneste
 • https://migs.publish.adobe.io
 • https://geo*.adobe.com (kan variere, for eksempel, https://geo2.adobe.com)
 • https://universal.iperceptions.com
 • https://origin.adobe-dcfs.com
Analysetjeneste:
 • http://www.adobe.com/no
 • https://www.adobe.com
 • https://mobilemarketing.adobe.com
 • https://omniture.tt.omtrdc.net
 • https://adobe.tt.omtrdc.net
 • https://my.omniture.com
 • https://www.omniture-static.com
 • https://sc-css-1.omniture.com
 • https://scripts.omniture.com
Appbyggingstjeneste:
 • https://ab.publish.adobe.io
 • https://dps-ab-prod-s3-service-*.s3.amazonaws.com (vil variere, for eksempel, https://dps-ab-prod-s3-service-1xe1vppi79wya.s3.amazonaws.com)
 • https://s3.amazonaws.com
Pushvarseltjeneste:
 • https://rps.publish.adobe.io
Skrifttyper:
 • https://fonts.adobe.com
 • https://use.typekit.net
 • https://p.typekit.net
Feilsøkingsloggføring
 • https://sstats.adobe.com
 • https://universal.iperceptions.com
Annet:
 • https://helpx.adobe.com (støtte)
 • https://api.behance.net (Behance-integrasjon)
 • https://assets.adobedtm.com
 • https://universal.iperceptions.com
 • https://*.vo.msecnd.net (vil variere, for eksempel, https://az452423.vo.msecnd.net)
 • https://*.cloudfront.net (vil variere, for eksempel, https://d13itkw33a7sus.cloudfront.net)
 

Adobe Experience Manager Mobile-apper (Inkludert Adobe Preflight)

 • http://adobepublish*.sc.omtrdc.net (analysetjeneste, vil variere basert på datasenteret brukt av en gitt applikasjon, for eksempel, http://adobepublishdallas1.sc.omtrdc.net)
 • https://edge.publish.adobe.com (innholdskilde til nedlastinger)
 • https://mobile-collector.newrelic.com (ytelses- og krasjlogger)
 • https://es.publish.adobe.com (rettighetstjeneste)
 • https://cs.publish.adobe.com (oppsettstjeneste)
 • https://rps.publish.adobe.io (rik pushtjeneste)
 • https://logs.aemmobile.adobe.com (feilsøkingsloggføring)

 

Adobe Experience Manager Mobile-nettvisning

 • https://viewer.aemmobile.adobe.com
 • https://edge.publish.adobe.com (innholdskilde)
 • https://es.publish.adobe.com (rettighetstjeneste)
 • http://adobedigitalpublishingjupiter*.sc.omtrdc.net (analysetjeneste, vil variere basert på datasenterlokasjon, for eksempel, http://adobedigitalpublishingjupitersanjose.sc.omtrdc.net)