Hva er Publish Online?

Ved hjelp av Publish Online kan du nå bruke trykte dokumenter på nytt ved å publisere dem på Internett. Du kan publisere en digital versjon av et InDesign-dokument som fungerer på alle typer enheter, i alle moderne nettlesere, uten å måtte installere en plugin-modul.

For enda bedre dokumentvisning kan du publisere et interaktivt InDesign-dokument som inneholder knapper, lysbildefremvisninger, animasjon, lyd og video, ved hjelp av de interaktive redigeringsfunksjonene i InDesign CC.

Etter at du har publisert et dokument, kan du sende URL-adressen for det elektroniske dokumentet til hvem som helst, slik at de enkelt kan se det elektronisk på alle typer enheter og alle plattformer. Du kan til og med dele nettdokumentet på sosiale nettverk som Facebook eller Twitter eller via e-post med ett enkelt klikk. Dokumentet kan også bygges inn på alle typer nettsteder eller blogger ved hjelp av innebyggingskoden som legges inn når du klikker på innebyggingsalternativet i oppsettvisningen.

Her er to interaktive eksempeldokumenter som er publisert ved hjelp av InDesign CC 2015.

Five Days From Nowhere

En interaktive brosjyre utarbeidet av Morisawa

Oppslag med flere sider

Du kan opprette et InDesign-dokument som inneholder oppslag med mer enn to sider, og det publiserte dokumentet viser flere sider i samme oppslag på samme måte som de vises i InDesign.

Publisere dokumenter med flere sidestørrelser

Publiser dokumenter som inneholder sider i ulike størrelser. Det publiserte dokumentet beholder størrelsen på de enkelte sidene, og viser innholdet på sidene på riktig måte.

Teksthyperkoblinger

Hyperkoblinger som opprettes på tekst, støttes i publiserte dokumenter. InDesign beholder alle typer hyperkoblinger i det publiserte dokumentet:

 • URL-adresser
 • E-poster
 • Sidemål
 • Markører for innholdsfortegnelse
 • Stikkordmerker
 • Kryssreferanser

Bildeoppløsning

Bildeoppløsningen i det publiserte innholdet støtter 96 PPI, og dette er standardverdien for bedre bildekvalitet i publisert innhold.

Mobil og nettbrett Du får en omfattende mobilvisning av dine publiserte InDesign-dokumenter.

 • Jevnere sideoverganger med sveipebevegelser.
 • Deledialogboksen vises på hele skjermen.
 • Mobiloptimert oppsett av miniatyrbilder gir bedre synlighet og tilgjengelighet.

Nettbrettvisningen har en brukervennlig miniatyrbildevisning som kan rulles.

Mobil- og nettbrettvisninger
Mobil- og nettbrettvisninger


Delingsvalg

Du kan velge å dele de publiserte dokumentene dine på Twitter og i e-post. Du kan også gi brukerne muligheten til å laste ned dokumentet som en PDF.

Delingsvalg

Du kan velge å dele de publiserte dokumentene dine på Twitter og i e-post.

Gjennomsiktighetseffekt

De publiserte, nettbaserte dokumentene støtter gjennomsiktighet og andre effekter med overgangsmodi. De eneste unntakene er tekstrammer, grupper, knapper, objekter med animasjon og MSO-er som overlapper med objekter som inneholder gjennomsiktighet.

Oppdater publiserte dokumenter

Du kan oppdatere et publisert dokument ved å oppdatere kilden og publisere den på nytt.

Publisere et InDesign-dokument på Internett

 1. Hvis du vil publisere det aktive dokumentet på Internett, klikker du på Publish Online-knappen på applikasjonslinjen eller velger Fil > Publish Online.

  Dialogboksen for valg i Publish Online vises.

 2. Angi følgende informasjon i kategorien Generelt i dialogboksen Publish Online:

  Tittel

  Tittel på det elektroniske dokumentet.

  Dette navnet vises som nettlesertittelen i det publiserte innholdet.

  Tittelen vises også på menyen Nylig publisert (FilNylig publisert) og i Publish Online-panelet.

  Beskrivelse

  Beskrivelse av det elektroniske dokumentet.

  Dette vises på Publish Online-panelet og på Facebook hvis du deler dokumentet der.

  Sider

  Velg å eksportere alle eller et utvalg av sider fra det aktive dokumentet.

  Eksporter som

  Angi hvordan sider skal vises elektronisk i nettleseren.

  Enkel

  Viser én side om gangen i nettleseren.

  Oppslag

  Viser to sider om gangen i nettleseren.

  Tillat at brukerne kan laste ned dokumentet i PDF-format (utskrift)

  Velg dette valget hvis du vil at brukere skal kunne laste ned dokumentet ditt i PDF-utskriftsformat.

  Skjul alternativene Del og Bygg inn i det publiserte dokumentet

  Velg dette alternativet hvis du ikke vil at de som ser på dokumentet, skal se knappene for deling og innbygging i det publiserte dokumentet.

  Hvis du publiserer et eksisterende dokument på nytt. Klikk Oppdater et eksisterende dokument, og velg den riktige dokumenttittelen fra rullegardinlisten Velg et eksisterende dokument for oppdatering. Endre innstillingene for Publish Online etter behov.

 3. Angi følgende informasjon i kategorien Avansert:

  Velg miniatyrbilde

  Velg omslag for det publiserte dokumentet. Denne miniatyren vises i Publish Online-dialogboksen med tittelen og beskrivelsen under opplasting. Denne miniatyren vises også når du deler dokumentet på Facebook.

  Første side

  Angi at den første siden i InDesign-dokumentet skal brukes som miniatyrbilde for forsiden

  Valgt side

  Velg en side i InDesign-dokumentet som skal brukes som miniatyrbilde for forsiden

  Velg bilde

  Velg et eksternt bilde som miniatyrbilde for forsiden

  Bildeinnstillinger

  Angi hvordan bildene av dokumentene skal eksporteres

  Automatisk ** anbefales**

  InDesign bestemmer hvordan dokumentbildene skal eksporteres, ved å ta hensyn til optimalisering av ytelsen. De tilgjengelige alternativene er JPEG, GIF og PNG.

  Oppløsning

  Angi oppløsningen for bildene. De tilgjengelige alternativene er Standard (InDesign-optimalisert) og HiDPi (InDesign-optimalisert for høy oppløsning).

  Obs! HiDPi-bilder kan føre til at både sideinnlastingstiden og datamengden som må lastes ned, øker.

  JPEG-bildekvalitet

  Når bildeformatet er satt til JPEG, gir dette valget alternativer for bildekvalitet.

  GIF-valgpalett

  Når bildeformatet er satt til GIF, gir dette valget flere paletter for GIF-gjengivelse.

 4. Klikk på Publiser for å publisere dokumentet på Internett.

  Dialogboksen Publish Online vises:

  • Miniatyrbildene, tittelen og beskrivelsen vises til venstre i dialogboksen.
  • Prosessen vises til høyre.
  Dialogboksen Publish Online
  Dialogboksen Publish Online

 5. Klikk på Avbryt opplasting i dialogboksen Publish Online for å stanse og reversere opplastingsprosessen.

 6. Klikk på Lukk for å minimere denne dialogboksen til Publish Online-knappen på applikasjonslinjen.

  Merk:

  Minimering av dialogboksen Publish Online stopper ikke den elektroniske publiseringsprosessen. Du kan imidlertid fortsette å arbeide i det aktive dokumentet eller andre InDesign-dokumenter.

 7. Klikk på Publish Online på applikasjonslinjen for å åpne dialogboksen Publish Online.

 8. Etter at dokumentet er publisert på Internett, kan du gjøre følgende valg i dialogboksen Publish Online:

  Et publisert dokument
  Et publisert dokument

  Vis dokument

  Åpne det elektroniske dokumentet i standardnettleseren.

  Kopier

  Kopier URL-adressen til det elektroniske dokumentet.

  Del på Facebook

  Del URL-adressen for dokumentet på Facebook-siden din.

  Del på Twitter

  Tvitre URL-adressen for dokumentet.

  Send URL-adressen på e-post

  Del dokumentet ved å bruke standardklienten din for e-post.

Behandling av elektronisk dokument

Det publiserte, elektroniske dokumentet har en rekke visnings- og delingsvalg.

Alternativer for visning og deling
Alternativer for visning og deling for et publisert webdokument

A (Aktiver/deaktiver miniatyrbilder)

Vis/skjul miniatyrbildeforankringen som viser miniatyrbildene for alle sidene i det publiserte innholdet.

B (Zoom inn)

Zoom inn på siden.

C (Zoom ut)

Zoom ut på siden.

D (Full skjerm)

Vis siden i fullskjermmodus.

E (Del)

Åpne dialogboksen Del publikasjon. Denne dialogboksen inneholder delingsvalgene for å kopiere URL-adressen for det aktuelle dokumentet (og dele den via e-post), eller dele dokumentet på Facebook.

F (Bygg inn)

Kopier koden som kreves for å bygge inn innholdet på webområdet ditt. Du kan også angi en startside for dokumentet, så åpnes det innebygde innholdet på det valgte sidenummeret. Velg Deaktiver fullskjerm for innebyggingsvindu hvis du ikke vil at brukerne skal se dokumentet i fullskjerm.

Merk:

(E og F) Alternativene Del og Bygg inn er ikke tilgjengelige hvis du har valgt Skjul alternativene Del og Bygg inn i det publiserte dokumentet da dokumentet ble publisert. 

G (Last ned PDF)

Last ned innholdet i PDF-utskriftsformat.

H (Slå av volum)

Demp all lyd og video i dokumentet.

I (Rapporter misbruk)

Åpne dialogboksen Rapporter misbruk. Denne dialogboksen inneholder valg for type misbruk og informasjon.

Nylig publiserte dokumenter

Menyen Nylig publisert viser en liste over de fem siste dokumentene som er publisert.

Klikk på et dokument i denne listen for å åpne det publiserte innholdet i standardnettleseren.

 1. Hvis du vil vise listen over nylig publiserte dokumenter, velger du Fil > Nylig publisert.

Bruke kontrollpanelet for Publish Online

InDesign inneholder et kontrollpanel for Publish Online der du har tilgang til alle de publiserte dokumentene dine. Hvis du vil åpne kontrollpanelet i InDesign Publish Online, velger du Fil > Kontrollpanel for Publish Online Kontrollpanelet inneholder to faner.

Publikasjoner

På Publikasjoner-fanen vises en liste over dokumentene du har publisert.

Kontrollpanel for Publish Online
Kontrollpanel for Publish Online

Deling med andre

Åpne dialogboksen Del publikasjon. Denne dialogboksen inneholder delingsvalgene for å kopiere URL-adressen for det aktuelle dokumentet (og dele den via e-post), eller dele dokumentet på Facebook.

Bygg inn

Kopier koden som kreves for å bygge inn innholdet på webområdet ditt. Du kan også angi en startside for dokumentet, så åpnes det innebygde innholdet på det valgte sidenummeret. Velg Deaktiver fullskjerm for innebyggingsvindu under alternativene for innebygging hvis du ikke vil at brukerne skal se dokumentet i fullskjerm.

Slett

Slett det publiserte dokumentet.

Analyse

Oversikt

Denne fanen inneholder statistikk for alle dokumentene du har publisert.

Analyse for Publish Online
Analyse

Visninger

Antall ganger de publiserte dokumentene dine har blitt vist.

Lesere

Antall brukere som har sett på de publiserte dokumentene dine.

Gj.sn. lesetid

Gjennomsnittstiden en bruker samhandler med det publiserte dokumentet ditt per visning.

Total lesetid

Den totale tiden brukt av alle brukere mens de aktivt så på de publiserte dokumentene dine.

Visninger på enheter

Distribusjonen av totalt antall visninger på datamaskiner, mobil og nettbrett.

Dokumenttrender

Denne fanen inneholder analyser for hvert enkelt dokument du har publisert.

Dokumenttrender
Dokumenttrender

Visninger

Antall ganger det publiserte dokumentet ditt har blitt vist.

Lesere

Antall brukere som har sett på det publiserte dokumentet ditt.

Deaktivere eller aktivere Publish Online

Som standard er Publish Online tilgjengelig når du installerer InDesign 2015. Du kan imidlertid fjerne referanser til brukergrensesnittet i InDesign for denne funksjonen.

 1. Åpne dialogboksen Innstillinger ved å velge Rediger > Innstillinger > Generelt.

 2. Gå til fanen Publish Online i dialogboksen Innstillinger.

 3. Hvis du vil fjerne referanser til brukergrensesnittet, fjerner du merket for Publish Online og klikker på OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet