Digital Publishing Solution (DPS 2015) er en del av Adobe Experience Manager for mobil.

Når en bruker bruker Experience Manager-tjenester for mobil med en nettleser som har blokkeringsprogramvare for annonser aktivert, kan følgende problemer oppstå:

  • Når man oppretter en artikkel eller en enhet hvor navnet innholder stringen «advert», vil opprettelsen mislykkes.
  • Når man prøver å publisere en migrert samling som inneholder annonser, vil publiseringen mislykkes.

Disse problemene oppstår selv om du har hvitelistet domenet publish.adobe.com.

Løsningen som benyttes nå er å deaktivere verktøyet for annonseblokkering i nettleseren når man benytter disse tjenestene.