Digital Publishing Solution (DPS 2015) er en del av Adobe Experience Manager for mobil.

Hvis kortene dine ikke vises som du forventer i oppsettet, kan du se noen av de vanlige årsakene nedenfor:

  • Rekkefølgen på tilordningsreglene er feil: Kontroller at de generelle tilordningsreglene er nederst i listen og de mer spesifikke tilordningsreglene er på toppen. Når du oppretter en regel, legges den til øverst på listen. Når du har lagt til reglene, må du dobbeltsjekke for å se at de vises i riktig rekkefølge.
  • Et kort har for mange kolonner: Hvis et kort har flere kolonner enn oppsettet det vises på, vises ikke innhold som viser til det kortet på oversiktssiden oppsettet brukes på. Sørg for at kortet ikke har flere kolonner enn oppsettet.
  • Du tester med publisert innhold: Hvis du tester oppsettet og kortene med publisert innhold, kan det hende du ser at oversiktssiden ikke oppdateres på appen før det har gått tre til fem minutter. Med publisert innhold oppstår det en forsinkelse mens eiendelene overføres til nedlastingstjenerne. Adobe anbefaler at du bruker en forhåndsvisningsapp når du lager og tester oppsettene dine. Når du har foretatt en endring, kan du bruke Forhåndsvisning-ikonet slik at endringene vises tidligere.