Digital Publishing Solution (DPS 2015) er en del av Adobe Experience Manager for mobil.

Innhold vises ikke i en app

Innholdet mitt vises ikke i appen min.

Løsning

Kontroller et følgende:

  • Hvis du har bygget en app med «Aktiver forhåndsvisning» valgt, klikker du på ikonet Forhåndsvisning i Innhold og layouter i portalen for å gjøre innhold tilgjengelig i forhåndsvisningsappen.
Innhold og layouter
  • Kontroller at du har opprettet en samling med minst ett element, og at du la den samlingen til i samlingen på øverste nivå. Samling på øverste nivå kalles enten «standard» eller «standard telefon» og «standard nettbrett», avhengig av dine prosjektinnstillinger.
  • Sørg for at innholdet ditt er tilgjengelig i appen. Hvis du for eksempel oppretter og publiserer en samling, må du huske å legge den til i en eksisterende samling slik at brukere kan navigere til den.
Samlinger
  • Hvis innhold vises på riktig måte på nettbrett, men ikke på telefon, eller omvendt, kan du kontrollere prosjektinnstillingene dine. Hvis prosjektet ditt innholder to navigasjonssamlinger på øverste nivå, må du legge til innhold på øverste nivå på både samlingen "standardtelefon" og "standardnettbrett".