Digital Publishing Solution (DPS 2015) er en del av Adobe Experience Manager for mobil.

Du kan bruke InDesign CS6 eller nyere til å opprette artikler for Adobe Experience Manager for mobil.

Du kan bruke InDesign CC 2014, InDesign CC eller InDesign CS6 til å opprette artikler og porteføljer for Digital Publishing Suite (DPS). InDesign CC 2015 støtter ikke DPS-arbeidsflyt for porteføljer. For informasjon om hvordan du en tidligere versjon av InDesign parallelt med den nyeste 2015-versjonen av InDesign CC, kan du lese informasjonen om parallell installasjon på hjelpesidene.

InDesign CC 2015

 • Støtter arbeidsflyt for AEM for mobil
 • Inkluderer følgende komponenter:
  • Eksporter artikkel for AEM for mobil med eksportdialogen i InDesign.
  • Overlays-panel

InDesign CC 2014, InDesign CC, InDesign CS6

 • Støtter opprettelse av innhold for Digital Publishing Suite (DPS)
 • Inkluderer følgende komponenter:
  • Overlays-panel (brukes både til DPS- og DPS 2015-arbeidsflyter)
  • Folio Builder-panel
  • DPS App Builder
  • Adobe Content Viewer for Desktop (frarådet)
 • Støtter opprettelse av innhold for AEM for mobil