Digital Publishing Solution (DPS 2015) er en del av Adobe Experience Manager for mobil.

Dette dokumentet inneholder løsninger på feil som kan oppstå når man bruker Migration-verktøyet til å konvertere Digital Publishing Suite-innhold til Experience Manager for mobil.

Feilmeldinger etter man har klikket på Migrate-knappen

Kontoen ble ikke funnet eller er ikke en programkonto

Detaljer: Porteføljer kan kun migreres fra en konto som har en programrolle.

Løsning: Kontroller at Adobe-IDen til kontoen er riktig, og at den er tilordnet en programrolle på DPS-kontrollpanelet.

Porteføljer i denne migrasjonsforespørselen overlapper med en pågående migrasjon

Detaljer: En annen migrasjonssoperasjon pågår, og denne prøver å migrere samme porteføljesett.

Løsning: Vent til den pågående migrasjonen er ferdig, og prøv på nytt.

Det er for mange porteføljer i migrasjonsforespørselen, maksimalt 25 porteføljer støttes per forespørsel

Detaljer: Kun 25 porteføljer eller full gjengivelse i én migrasjon er tillatt.

Løsning: Velg enten færre enn 25 eller velg fullstendig gjengivelse, og prøv på nytt.

Du er ikke autorisert til å migrere innhold. Ta kontakt med prosjektadministratoren din.

Detaljer: Du må ha tillatelser for å legge til innhold og flytte migrasjonen.

Løsning: Kontroller tillatelsene dine for å sørge for at du har tillatelse til å legge til innhold.

Det oppsto en feil med migrasjonsforespørselen

Detaljer: En feil hindret start av migrasjonsforespørselen.

Løsning: Prøv igjen senere, eller ta kontakt med Adobes kundestøtte.

Feilmeldinger fra migrasjonslogger

Porteføljeformatet for «folio name» er for gammelt, det er kun versjon 1.7.0 og senere som støttes.

Porteføljeformatet for formatet «article name» i porteføljen «folio name» er for gammelt, det er kun versjon 1.7.0 og senere som støttes.

Detaljer: Migrasjon støtter kun porteføljer eller artikler for versjon 1.7.0 og nyere.

Løsning: Konverter porteføljen til et nyere format.

Porteføljen «folio name» mangler ett av de nødvendige metadataene (Produkt-ID, publiseringsdato eller manifestXRef) og kan ikke migreres.

Detaljer: Porteføljedataene er ufullstendige og én av parametrene mangler. Hvis den er laget med Folio Producer, skal ikke denne feilen oppstå. Hvis den gjør det, må du kontakte Adobes kundestøtte.

Løsning: Korriger de manglende dataene og prøv igjen.

Det oppsto en feil med konverteringen av porteføljen «folio name».

Det oppsto en feil med konverteringen av artikkelen «article name» i porteføljen «folio name».

Detaljer: Som oftest viser denne feilen at det er et problem med migrasjonstjenesten.

Løsning: Kontakt Adobe Support.

Porteføljen «folio name» er ødelagt og vil ikke bli migrert.

Artikkelen «article name» i porteføljen «folio name» er ødelagt og vil ikke bli migrert.

Detaljer: Denne feilen viser at porteføljefilen er ødelagt. Hvis ikke, kontakter du Adobe DPS Support.

Løsning: Reparer den ødelagte porteføljen og prøv igjen.

Porteføljen «folio name» i «landscape»-orientering støttes ikke.

Artikkelen «article name» i porteføljen «folio name» i «landscape»-orientering støttes ikke.

Detaljer: Brukeren valgte feil orientering for porteføljene som skal migreres. Brukergrensesnittet prøver ikke automatisk å oppdage anbefalt orientering for porteføljene dine. I visse tilfeller er det imidlertid ikke mulig i forstadiet til migreringen eller hvis renderingen din inneholder porteføljer både i landskaps- og portrettorientering.

Løsning: Velg riktig orientering og prøv igjen eller ignorer denne feilen hvis den ikke er gyldig.

Porteføljen «folio name»: Det oppsto et kommunikasjonsproblem med distribusjonstjenesten. Operasjonen mislyktes etter fem forsøk.

Et problem oppsto under kommunikasjon med distribusjonstjenesten. Operasjonen mislyktes etter fem forsøk.

Detaljer: Denne feilen viser at det er et problem med kommunikasjon med den gamle distribusjonstjenesten.

Løsning: Prøv igjen etter om en stund. Kontakt Adobe Support hvis ikke dette løser problemet.

Fant ikke porteføljen «folio name» i distribusjonstjenesten.

Detaljer: Denne feilen viser at det finnes samsvarsfeil i dataene som distribusjonsserveren returnerer.

Løsning: Prøv igjen. Kontakt Adobe Support hvis feilen vedvarer.

Porteføljen «folio name»: Det oppsto et kommunikasjonsproblem med serveren. Operasjonen mislyktes etter forsøk.

Det oppsto et kommunikasjonsproblem med serveren. Operasjonen mislyktes etter fem forsøk.

Detaljer: Denne feilen viser at det er et problem med kommunikasjon med den produsenttjenesten.

Løsning: Vent litt, og prøv så igjen. Kontakt Adobe Support hvis feilen vedvarer.

Intern serverfeil under migrering av «folio name». Kontakt Adobes kundestøtte.

Detaljer: Som oftest viser denne feilen at det er et alvorlig problem med migrasjonstjenesten.

Løsning: Kontakt Adobe Support.

ID-genereringsfeil under migrering av «folio». Kontakt Adobes kundestøtte.

Detaljer: Denne feilen viser at en portefølje ikke kunne migreres fordi navnet i det nye systemet overlapper med et annet.

Løsning: Kontakt Adobe Support.

Artikkelen «article name» i porteføljen «folio name» inneholder en ugyldig fil og vil ikke bli migrert.

Detaljer: Denne feilen indikerer at en fil i den spesifiserte artikkelen har et ugyldig filnavn, tegnene «;» og «?» støttes ikke i filnavn.

Løsning: Oppdater porteføljen din og fjern ugyldige tegn.

Varselmeldinger fra migrasjonslogger

Porteføljen «folio ID» med ID «folio ID» er en ugyldig gjengivelse for porteføljen med ID «folio ID», og vil ikke migreres.

Detaljer: Denne meldingen indikerer faktisk ikke et problem. Kontoen din inneholder duplikatporteføljer for den samme renderingen. Vanligvis er ikke disse porteføljene tilgjengelige fra Folio Producer og kan ikke slettes. De vil enten vises i visninger eller ikke, avhengig av parametrene. Hvis problemet ikke skyldes duplikatmapper, kontrollerer du at den migrerte mappen er komplett og korrekt, og ignorerer deretter feilen. 

Løsning: Hvis feil portefølje er migrert, kontakter du Adobe DPS Support for å fjerne ugyldige porteføljer fra den gamle DPS-kontoen din og migrere på nytt.

Det finnes «201» artikler i porteføljen «folio name». Maksgrensen for migrerte artikler er «200» i forhåndsutgaven. Den opprettede samlingen er ufullstendig.

Detaljer: Denne blokkeringen er midlertidig og vil snart bli fjernet. 

Løsning: Ingen midlertidig løsning.

Infomeldinger fra migrasjonslogger

Samlingen «collection name» ble opprettet fra «folio name»

Detaljer: Denne meldingen er et notat som kobler gamle porteføljer sammen med samlinger (det er en lenke til en samling i AEM for mobil).