Digital Publishing Solution (DPS 2015) er en del av Adobe Experience Manager for mobil.

Får ikke tilgang til en iOS-app på enheten

Når du legger til en iOS-app på enheten, forblir den mørklagt og utilgjengelig.

Løsning

Gjør ett av følgende:

  • Pass på så enhets-ID-en (UDID) tas med i Mobileprovision-filen. Når du har lagt til UDID-en, velger du den før du oppdater Mobileprovision-filen. Dobbeltsjekk at du bruker den nyeste versjonen av Mobileprovision-filen.
  • Kontroller at .p12-sertifikatet er gyldig. Se om sertifikatet trenger oppdatering.

Hvis du vil ha mer informasjon om opprettelse av de relevante filene og sertifikatene for iOS-appen, kan du se iOS-utgiverveiledning.