Digital Publishing Solution (DPS 2015) er en del av Adobe Experience Manager for mobil.

Feil: Får ikke kontakt med serveren

En feil vises ved opprettelse av et nytt prosjekt:

«Får ikke kontakt med serveren. Kontroller forbindelsen eller prøv på nytt senere. Dette prosjektet kan ha blitt opprettet med status som ventende. Se etter prosjektet ditt i prosjektlisten.»

Får ikke kontakt med serveren-feil

Løsning

Hvis du ikke finner prosjektet i listen, prøver du å opprette det på nytt.

Hvis du finner prosjektet i listen, kan det være feilkonfigurert. For å kontrollere om det er riktig, vent i 10 minutter, før du klikker for å redigere prosjektet og deretter klikker på Lagre. Hvis prosjektet fremdeles har status som ventende, ta kontakt med DPS’ teknisk støtte for bedrift for å få hjelp.

Tilleggsinformasjon

Tidsavbrudd på serveren kan oppstå ved tider med høy trafikk. Adobe jobber med å forberede påliteligheten for å unngå denne typen feil.