Finnish Trust Network (FTN)

FTN-logo

Oversikt

Finnish Trust Network (FTN) er en aggregator av digitale identiteter (digitale ID-er) utstedt til finske borgere og organisasjoner av Finance Finland (Finanssiala), en gruppe med finske banker og Mobiilivarmenne, en gruppe med finske mobiloperatører. Underskrivere kan bruke sin FTN-legitimasjon til å autentisere identiteten deres og bruke en e-signatur via Digital Identity Gateway eller en ekstern digital signatur (skysignatur) i Adobe Acrobat Sign.  Begge tjenestene leveres av Intesi Group.

Følgende signaturtype oppnås ved signering med FTN-tjenesten:

  • Avansert elektronisk signatur (AES) som samsvarer med eIDAS-forordningen

Når du bruker FTN til å bruke en skysignatur i Acrobat Sign, utstedes et digitalt sertifikat av Intesi Group basert på underskriverens identitet som er godkjent av FTN-tjenesten. Disse detaljene registreres i dokumentrevisjonsrapporten. Hvis du vil vite mer om kjøp av denne tjenesten direkte fra Adobe, kan du kontakte din salgs- eller kundesuksessrepresentant.

For administratorer

Hvis du bruker FTN til å bruke en ekstern digital signatur (skysignatur), kan du se gjennom dokumentasjonen på Konfigurere skysignaturleverandører for mer informasjon om hvordan du konfigurerer en begrenset identitetsleverandør.

Hvis du bruker FTN til å bruke en bekreftet e-signatur ved hjelp av Digital Identity Gateway, må du se gjennom Gateway for digital identitet-dokumentasjonen for mer informasjon om hvordan du konfigurerer en digital identitetsleverandør for bruk med Acrobat Sign i organisasjonen din.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?