Konfigurer skysignaturleverandører

Oversikt

Når kontoen eller gruppen din er konfigurert til å godta skysignaturer (en digital signatur der underskriverens digitale sertifikat er sikkert lagret i skyen), kan Adobe Acrobat Sign-konto- eller gruppeadministratorer forhåndsvelge skysignaturleverandører for å forenkle signeringsprosessen. Identitetsleverandører (IdP-er) og klareringstjenesteleverandører (TSP-er) med Cloud Signature Consortium standardintegreringer til Acrobat Sign kan velges på forhånd for bruk med skysignaturer.

Forhåndsvalg av én eller flere skysignaturleverandører lar administratorer:

  • Definere forskjellige identitetsløsningsleverandører / innstillinger for interne eller eksterne underskrivere
  • Vis en forhåndsvalgt foretrukket identitetsløsning
  • La underskrivere hoppe over skjermen for valg av identitetsløsning (hvis bare én leverandør er forhåndsvalgt)

Eventuelle begrensninger for identitetsløsninger som kan brukes for å signere en avtale, låses i avtalen på tidspunktet den sendes.

Slik konfigurerer du

Innstillingene for forhåndsvalg av skysignaturleverandører aktiveres på kontonivå for en Acrobat Sign-kontoadministrator. Hvis innstillinger på gruppenivå er tillatt, må du være oppmerksom på at de overstyrer eventuelle verdier på kontonivå. 

Når innstillingene er lagret i brukergrensesnittet for Acrobat Sign-administrator, kan alle leverandører som er aktivert (som vist av avmerkingsboksen nedenfor) være tilgjengelige for underskriveren på tidspunktet for signering. Avsendere trenger ikke gjøre noe for at innstillingen skal tre i kraft, og endring av innstillingene for skysignaturleverandøren påvirker ikke avtaler som allerede pågår.

Innstillingene for skysignaturleverandør finner du i brukergrensesnittet ved å gå til: Konto > Kontoinnstillinger > Digitale signaturer

Gå til Digital signaturer-menyen

På signeringstidspunktet vises en rullegardinliste for underskriveren med identitetsløsninger å velge mellom for å autentisere identiteten og fullføre signaturprosessen.

Mottakervalg

Hvis underskriveren ikke har blitt bekreftet tidligere eller har en eksisterende digital identitet hos en av de godtatte identitesløsningsleverandørene, er det en konfigurerbar kobling i dette skjermbildet.

Vær oppmerksom på at standardkoblingen er konfigurert til en side på Adobe.com.

Konfigurer etter underskrivertype

Acrobat Sign-administratorer kan konfigurere forskjellige skysignaturleverandører for bruk av interne og eksterne underskrivere.

Delen som er uthevet med gult nedenfor etablerer standardleverandørene for skysignaturleverandører for alle underskrivere. Administratorer kan aktivere et annet sett med kontroller for eksterne mottakere ved å merke av for alternativet Bruk andre innstillinger for digitale signaturer for eksterne underskrivere (uthevet med blågrønt nedenfor).

Tillatte skysignaturleverandører

Konfigurer den foretrukne skysignaturleverandøren

Når underskrivere signerer, vises det alternativet for forestrukket skysignaturleverandør som forhåndsvalgt for dem. Hvis mer enn én skysignaturleverandør er aktivert, kan underskriver endre valget til en annen godkjent skysignaturleverandør.

Foretrukket skysignaturleverandør

Begrensede identitetsleverandører

Det er noen identitetsleverandører (IdP-er) som begrenser tilgangen til sine kommersielle tjeneste til forhåndsgodkjente kunder. Det betyr at tjenesten ikke er tilgjengelig før leverandøren har godkjent kontoen for bruk. For å aktivere en begrenset IdP må abonnentkontoen oppgi sin konto-ID (som vist nedenfor uthevet i gult) til IdP-en for å konfigurere skysignaturtjenesten.

Begrenset tilgang-ID

Inntil underskrivere er godkjent av den begrensede IdP-en, vil de vanligvis se en feilmelding fra leverandøren hvis de prøver å bruke en begrenset skysignaturleverandør. Eksempler på begrensede IdP-er inkluderer BankID Sverige og NEM ID. Egendefinerte leverandører skysignaturleverandører for bedrifter er også begrenset til autoriserte kontoer.

Merk:

Konto-ID er en egenskap på kontonivået. Alle grupper fra en konto deler samme Konto-ID, så når den begrensede idP-en er godkjent for en konto, blir den godkjent for alle grupper i den kontoen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din