MitID

MitID-logo

Oversikt

MitID er en digital identitet (digital ID) tilgjengelig for innehavere av et dansk CPR-nummer (Det Centrale Person Registernummer) for å få tilgang til bank- og borgertjenester i Danmark. Underskrivere kan bruke sine MitID-legitimasjon til å autentisere identiteten deres og bruke en e-signatur via Digital Identity Gateway eller en ekstern digital signatur (skysignatur) i Adobe Acrobat Sign.

Når det brukes til applikasjon av en ekstern digital signatur (skysignatur med digitalt sertifikat)

Følgende typer elektronisk signatur oppnås ved signering med MitID-tjenestene:

  • Kvalifisert elektronisk signatur (QES) i samsvar med EUs eIDAS-forordning (MitID).

Denne tjenesten er tilgjengelig fra følgende leverandør:

Når du bruker MitID til å bruke en skysignatur i Acrobat Sign, utstedes et digitalt sertifikat av Intesi Group basert på underskriverens identitet som er godkjent av MitID-tjenesten. Disse detaljene registreres i dokumentrevisjonsrapporten. Hvis du vil vite mer om kjøp av denne tjenesten direkte fra Adobe, kan du kontakte din salgs- eller kundesuksessrepresentant.  

For administratorer:

Hvis du bruker MitID til å bruke en ekstern digital signatur (skysignatur), kan du gjennomgå dokumentasjonen på Konfigurere skysignaturleverandører for mer informasjon om hvordan du konfigurerer en begrenset identitetsleverandør.

 

Når brukt til å påføre en bekreftet e-signatur

MitID er tilgjengelig for bruk i Acrobat Signs Digital Identity Gateway fra to leverandører:

For administratorer

Hvis du bruker MitID til å bruke en bekreftet e-signatur ved hjelp av Digital Identity Gateway, må du gjennomgå Gateway for digital identitet-dokumentasjonen for mer informasjon om hvordan du konfigurerer en digital identitetsleverandør for bruk med Acrobat Sign i organisasjonen din.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet