Bruk Adobe Fill & Sign-tjenesten til å fylle ut og signere skjemaer på nettet på en enkel måte. Signer skjemaet ved å skrive inn eller tegne signaturen eller bruke et bilde. Send de utfylte skjemaene til andre, og lagre skjemaene sikkert i Adobe Document Cloud.

 

Filformatene Adobe Fill & Sign støtter

Adobe Fill & Sign støtter skjemaer av følgende filtyper:

 • PDF: Adobe Fill & Sign støtter de fleste PDF-filer. Følgende to typer PDF-filer støttes imidlertid ikke for øyeblikket:
  • Sikrede PDF-filer – Ved opplasting av en sikker PDF-fil, vil du se en feilmelding som informerer om at PDF-filen inneholder redigeringsbegrensninger som ikke støttes.
  • Enkelte LiveCycle Designer-skjemaer – For dynamiske XFA PDF-filer som er opprettet med LiveCycle vil det vises en feilmelding som informerer om at dynamisk XFA ikke støttes.
 • Microsoft Office-filer: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX
 • Bildefiler: JPG, PNG, GIF, TIF
 • Tekstfiler: TXT, RTF, ODT

Merk:

Du kan laste opp maksimalt 100 filer, og størrelsen på hver enkelt fil må være 100 MB eller mindre.

Fyll ut skjemaet ditt

 1. Logg deg på Adobe Document Cloud-startsiden på https://documentcloud.adobe.com med Adobe ID-en og passordet ditt, eller via sosiale medier (Facebook eller Google).

 2. Klikk på Fyll ut og signer under Hurtigstart.

  Velg Fyll ut og signer
 3. Velg en PDF-fil som du vil fylle ut og signere, på en av følgende måter, og klikk deretter på Fortsett:

  • Velg en PDF-fil fra Nylige- eller Filer-listen.
  • Du kan også legge inn en PDF-fil fra datamaskinen eller dra og slippe PDF-filen i området som er uthevet.
  Velg en fil

  Det valgte PDF-dokumentet klargjøres som et skjema, og vises i nettleservinduet med sine respektive verktøy og alternativer.

  Merk:

  Passordbeskyttede PDF-filer støttes ikke. Du må fjerne passordet før du laster opp PDF-filer.

 4. Fyll ut eller legg til tekst i skjemaet ved å klikke på Legg tiltekst  påverktøylinjen. Klikk i dokumentet der du vil legge til teksten, og begynn deretter å skrive.

  Legg til tekst i skjemaet

  Bruk feltverktøylinjen for å gjøre ønskede endringer:

  • Hvis du vil flytte et tekstfelt, flytter du pekeren nærmere feltkanten til et drahåndtak vises, og så holder du og flytter feltet dit du vil. Alle andre felt flytter du ved å merke det og dra det dit du vil.
  • Hvis du vil endre størrelse på et tekstfelt, bruker du knappene for å øke eller redusere skriftstørrelse på verktøylinjen (de to første knappene fra venstre).
   Alle andre felt endrer du størrelse på ved hjelp av det sirkelformede drahåndtaket, ved å holde på feltet og endre størrelsen slik du vil.
  • Hvis du vil endre felttype, klikker du på Alternativer-menyen (...) og merker det aktuelle feltet.
  • Hvis du vil slette et felt ellerskrevettekst, klikker du på papirkurvknappen.
 5. Legge til merknader eller symboler: Merknadsverktøy vises på verktøylinjen – Kryssmerke, Hakemerke, Sirkel, Linje og Stiplet. Du kan bruke disse merknadsverktøyene til å fylle ut avmerkingsbokser og alternativknapper, og til å sette ring rundt, understreke eller stryke over tekst.

  Fyll ut og signer-verktøylinje

  Klikk på en merknad på verktøylinjen for å velge den, og klikk deretter i skjemaet der du vil plassere merknaden. (Hvert klikk plasserer den valgte merknaden i den aktuelle plasseringen på skjemaet.) Klikk på Legg til tekst-verktøyet på verktøylinjen for å slutte med å lime inn merknader.

  Velg merknaden og bruk piltastene på tastaturet til å justere feltplasseringen. Bruk Skift-tasten sammen med piltastene for å plassere feltet nøyaktig.

  Merk:

  Skaler den første merknaden du plasserte, slik at den passer til avmerkingsboksen eller alternativknappen i dokumentet, og den neste merknaden du legger til vil da få den samme størrelsen og passe med resten av boks- eller sirkelfeltene.

Signere eller legg til initialer i skjemaet

 1. Følg fremgangsmåten som ble beskrevet i forrige avsnitt, Fyll ut skjemaet, for å åpne skjemaet du vil signere.

 2. Klikk på Signer-ikonet på verktøylinjen, og velg deretter om du vil legge til signaturen eller bare initialene.

  Legg til signaturen eller initialene dine

  Hvis du allerede har lagt til signaturer eller initialer, vises de som alternativer å velge fra.

 3. Velg signaturen eller initialene blant signeringsalternativene, og klikk på stedet i skjemaet hvor du vil sette inn signaturen. Gå til neste trinn.

  Hvis det er første gang du signerer, vil du se Signatur- eller Initialer-panelet. Nedenfor er et eksempel på Signatur-panelet.

  Legg til signatur i panelet

  Skriv: Skriv inn navnet i feltet.

  Tegn: Utform signaturen i feltet ved hjelp av mus, styreflate eller berørringsskjerm. Hvis du vil tegne på nytt eller rette feil, bruker du Fjern-knappen.

  Merk:

  Skriv inn navnet ditt i feltet Oppgi navnet ditt i bunnteksten hvis dette feltet ikke er fylt ut automatisk.

  Bilde: Bla gjennom og velg et bilde av signaturen.

  Slik bruker du et bilde som signatur:

  • Signer med navnet ditt i svart på et rent, tomt, hvitt papir. Signer midt på papiret slik at du ikke fotograferer eller skanner kantene.
  • Fotografer eller skann signaturen. Hvis du tar et bilde av signaturen, må du passe på at siden er belyst og at det ikke er skygger på signaturen.
  • Overfør bildet eller skanningen til datamaskinen. Acrobat/Reader godtar JPG-, JPEG-, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- og BMP-filer. Du trenger ikke å beskjære bildet. Acrobat/Reader importerer bare signaturen hvis bildet eller skanningen er relativt rent.

  Lagre: Når denne boksen er merket, blir den innlagte signaturen lagret i profilen din for gjentatt bruk.

  Slett Signatur: Hvis du vil slette den lagrede signaturen fra profilen, klikker du på Slett-knappen ved siden av signaturen.

  Slett signaturer
 4. Klikk på Bruk, og klikk deretter på stedet i skjemaet hvor du vil plassere signaturen eller initialene.

  Hvis du vil flytte den plasserte signaturen eller initialen, klikker du på feltet for å utheve det, og deretter bruker du piltastene. Hvis du vil slette feltet, bruker du alternativene på feltverktøylinjen. Hvis du vil endre størrelse på det, bruker du det blå håndtaket til høyre, som vist på bildet nedenfor.

  Endre størrelse på signatur ved bruk av blått håndtak

  Merk:

  Når et skjema har blitt signert og sendt, kan du ikke lenger redigere data (tekstfelt, merknader og signaturer) du har lagt inn i Fyll ut og signer. Du kan legge inn tilleggsdata, men du kan ikke fjerne eller endre data som ble lagt inn før skjemaet ble sendt.

Sende utfylt skjema

Du kan dele en offentlig kobling til skjemaet.

 1. Klikk på Send en kopi oppe til høyre, og klikk deretter på Opprett kobling. Da opprettes en Adobe Sign-sertifisert kopi av skjemaet.

  Opprett kobling

  Filen blir lastet opp til Adobe Sign, og det opprettes en offentlig kobling.

  Merk:

  Hvis du vil gjøre endringer i skjemaet etter at du har opprettet en kobling, må det opprettes en ny kobling. Du kan ikke redigere skjemaet hvis du har signert det.

 2. Klikk på Kopier kobling og deretter på Lukk.

 3. Del koblingen med mottakerne i en e-postmelding.

  En kopi av det utfylte skjemaet blir oppbevart på Adobe Sign-kontoen din. Nylige-listen nederst på siden viser alle filene du har fylt ut i det siste. Alternativt kan du klikke på For signering i sidefeltet på Adobe Document Cloud-startsiden og velge Avtaler fra nedtrekkslisten for å få en liste over filene du har sendt til signering.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet