Fylle ut og signere skjemaer på nettet

Bruk Adobe Fill & Sign-tjenesten til å fylle ut og signere skjemaer på nettet på en enkel måte. Signer skjemaet ved å skrive inn eller tegne signaturen eller bruke et bilde. Send de utfylte skjemaene til andre, og lagre skjemaene sikkert i Adobe Document Cloud.

Filformatene Adobe Fill & Sign støtter

Adobe Fill & Sign støtter skjemaer av følgende filtyper:

 • PDF: Adobe Fill & Sign støtter de fleste PDF-filer. Følgende to typer PDF-filer støttes imidlertid ikke for øyeblikket:
  • Sikrede PDF-filer – Ved opplasting av en sikker PDF-fil, vil du se en feilmelding som informerer om at PDF-filen inneholder redigeringsbegrensninger som ikke støttes.
  • Enkelte LiveCycle Designer-skjemaer – For dynamiske XFA PDF-filer som er opprettet med LiveCycle vil det vises en feilmelding som informerer om at dynamisk XFA ikke støttes.
 • Microsoft Office-filer: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX
 • Bildefiler: JPG, PNG, GIF, TIF
 • Tekstfiler: TXT, RTF, ODT
Merk:

Du kan laste opp maksimalt 100 filer, og størrelsen på hver enkelt fil må være 100 MB eller mindre.

Fylle ut skjemaet

 1. Logg deg på Acrobat Web på https://documentcloud.adobe.com med Adobe ID-en og passordet ditt, eller via sosiale medier (Facebook eller Google).

 2. Klikk på E-Sign > Fyll ut og signer på den øverste navigasjonslinjen.

  Velg Fyll ut og signer

 3. Velg en PDF-fil som du vil fylle ut og signere, på en av følgende måter, og klikk deretter på Fortsett:

  • Velg en PDF-fil fra Nylige- eller Dokumenter-listen.
  • Legg til en PDF-fil fra datamaskinen eller dra og slipp PDF-filen i området som er uthevet.
  • Du kan også dra og slippe filer til Fyll ut og signer-verktøyet på Signer-siden.
  Velge en fil fra Nylige- eller Dokumenter-listen

  Velge en fil på datamaskinen

  Merk:

  Passordbeskyttede PDF-filer støttes ikke. Du må fjerne passordet før du laster opp PDF-filer.

 4. Det valgte PDF-dokumentet klargjøres som et skjema, og vises i nettleservinduet med sine respektive verktøy og alternativer. Fyll ut eller legg til tekst i skjemaet ved å velge Skriv inn tekst i venstre rute. Klikk i dokumentet der du vil legge til teksten, og begynn deretter å skrive.

  Legg til tekst i skjemaet

  Bruk feltverktøylinjen for å gjøre ønskede endringer:

  • Hvis du vil flytte et tekstfelt, flytter du pekeren nærmere feltkanten til et drahåndtak vises, og så holder du og flytter feltet dit du vil. Alle andre felt flytter du ved å merke det og dra det dit du vil.
  • Hvis du vil endre størrelse på et tekstfelt, bruker du knappene for å øke eller redusere skriftstørrelse på verktøylinjen (de to første knappene fra venstre).
   Alle andre felt endrer du størrelse på ved hjelp av det sirkelformede drahåndtaket, ved å holde på feltet og endre størrelsen slik du vil.
  • Hvis du vil endre felttype, klikker du på Alternativer-menyen (...) og merker det aktuelle feltet.
  • Hvis du vil slette et felt eller skrevet tekst, klikker du på papirkurvknappen.
 5. Legge til merknader eller symboler: Merknadsverktøy vises på venstre rute – Kryssmerke, Hakemerke, Punkt, Sirkel og Linje. Du kan bruke disse merknadsverktøyene til å fylle ut avmerkingsbokser og alternativknapper, og til å sette ring rundt, understreke eller stryke over tekst.

  Fyll ut og signer-verktøylinje

  Klikk på en merknad på verktøylinjen for å velge den, og klikk deretter på plasseringen i skjemaet der du vil plassere merknaden. (Hvert klikk plasserer den valgte merknaden i den aktuelle plasseringen på skjemaet.) Klikk på Legg til tekst-verktøyet på verktøylinjen for å slutte med å lime inn merknader.

  Velg merknaden og bruk piltastene på tastaturet til å justere feltplasseringen. Bruk Skift-tasten sammen med piltastene for å plassere feltet nøyaktig.

  Merk:

  Skaler den første merknaden du plasserte, slik at den passer til avmerkingsboksen eller alternativknappen i dokumentet, og den neste merknaden du legger til vil da få den samme størrelsen og passe med resten av boks- eller sirkelfeltene.

Signere eller legge til initialer i skjemaet

 1. Følg fremgangsmåten som ble beskrevet i forrige avsnitt, Fyll ut skjemaet, for å åpne skjemaet du vil signere.

 2. Velg om du vil legge til signaturen eller bare initialene.

  Legg til signaturen eller initialene dine

  Hvis du allerede har lagt til signaturer eller initialer, vises de som alternativer å velge fra.

 3. Velg signaturen eller initialene blant signeringsalternativene, og klikk på stedet i skjemaet hvor du vil sette inn signaturen. Gå til neste trinn.

  Hvis det er første gang du signerer, vil du se Signatur- eller Initialer-panelet. Nedenfor er et eksempel på Signatur-panelet.

  Legg til signatur i panelet

  Tast: Skriv inn navnet i feltet.

  Skriv: Utform signaturen i feltet ved hjelp av mus, styreflate eller berøringsskjerm. Hvis du vil tegne på nytt eller rette feil, bruker du Fjern-knappen.

  Merk:

  Skriv inn navnet ditt i feltet Oppgi navnet ditt i bunnteksten hvis dette feltet ikke er fylt ut automatisk.

  Bilde: Bla gjennom og velg et bilde av signaturen.

  Slik bruker du et bilde som signatur:

  • Signer med navnet ditt i svart på et rent, tomt, hvitt papir. Signer midt på papiret slik at du ikke fotograferer eller skanner kantene.
  • Fotografer eller skann signaturen. Hvis du tar et bilde av signaturen, må du passe på at siden er belyst og at det ikke er skygger på signaturen.
  • Overfør bildet eller skanningen til datamaskinen. Acrobat/Reader godtar JPG-, JPEG-, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- og BMP-filer. Du trenger ikke å beskjære bildet. Acrobat/Reader importerer bare signaturen hvis bildet eller skanningen er relativt rent.

  Lagre: Når denne boksen er merket, blir den innlagte signaturen lagret i profilen din for gjentatt bruk.

  Slett Signatur: Hvis du vil slette den lagrede signaturen fra profilen, klikker du på Slett-ikonet (X) ved siden av signaturen.

  Slett signaturer

 4. Klikk på Bruk, og klikk deretter på stedet i skjemaet hvor du vil plassere signaturen eller initialene.

  Hvis du vil flytte den plasserte signaturen eller initialen, klikker du på feltet for å utheve det, og deretter bruker du piltastene. Hvis du vil slette feltet, bruker du alternativene på feltverktøylinjen. Hvis du vil endre størrelse på det, bruker du det blå håndtaket til høyre, som vist på bildet nedenfor.

  Endre størrelse på signatur ved bruk av blått håndtak

  Merk:

  Når et skjema har blitt signert og sendt, kan du ikke lenger redigere data (tekstfelt, merknader og signaturer) du har lagt inn i Fyll ut og signer. Du kan legge inn tilleggsdata, men du kan ikke fjerne eller endre data som ble lagt inn før skjemaet ble sendt.

Sende utfylt skjema

Når du har fylt ut og signert skjemaet, kan du dele skjemaet med andre. Følg fremgangsmåten nedenfor for å dele skjemaet:

Send en kobling til en ikke-redigerbar kopi av det utfylte og signerte skjemaet. Kopien er sertifisert med Adobe Acrobat Sign. Mottakere kan ikke endre kopien på en enkel måte. Alle endringer gjør sertifiseringen ugyldig.

 1. Klikk på Få kobling-ikonet på den øverste verktøylinjen, og klikk deretter på Hent kobling.

  Del kobling med andre

  Den delte filen er åpen i Acrobat-visningsprogrammet etter at koblingen er opprettet. Del den kopierte koblingen med andre.

Detaljert sporingsinformasjon er tilgjengelig for filer som deles med en personlig kobling til enkeltpersoner. Kopien er sertifisert med Adobe Acrobat Sign. Mottakere kan ikke endre kopien på en enkel måte. Alle endringer gjør sertifiseringen ugyldig.

 1. I den øverste verktøylinjen, klikker du på Inviter-ikonet.

  Del dokument med andre

 2. Oppgi navnet eller e-postadressen til mottakerne, og klikk deretter på Inviter.

  Inviter deling

  Den delte filen er åpen i Acrobat-visningsprogrammet etter at koblingen er delt med mottakerne.

Sletting av skrivebeskyttede kopier og offentlige lenker

Du kan slette skrivebeskyttede kopier av dokumentene du delte, ved å bruke Fyll ut og signer-verktøyet.

 1. Skrivebeskyttede kopier av dokumenter som er delt ved hjelp av Fyll ut og signer-verktøyet, lagres i arkivmappen. Klikk på Arkivert under Alle avtaler i venstre navigasjonslinje på Dokumenter-fanen.

 2. Hvis du vil slette disse delte lenkene, klikker du på Profil-ikonet øverst til høyre i Acrobat-vinduet og velger deretter InnstillingerInnstillinger for e-signering > Endre innstillinger.

  Redigere innstillinger fra profilen

 3. Siden Innstillinger vises. Klikk på Personvern i navigasjonsfeltet til venstre. Skriv e-postadressen på personvernsiden for å filtrere avtaler knyttet til en bestemt bruker. Klikk på Slett-ikonet ved siden av statusen for å slette en avtale.

  Filtrere avtaler etter e-postadresse

  Merk:

  Hvis du er en del av et team, er Personvern-alternativet for sletting av avtaler bare tilgjengelig for tildelte personvernadministratorer. Kontoadministratorer må tilordne seg selv som personvernadministrator for å få tilgang til alternativet Personvern. Gå til Admin Console (adminconsole.adobe.com) > Produkter og velg Sign-konto- og personvernadministrator som produktrolle.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?