Fyll ut, signer og send skjemaer enkelt or raskt fra skrivebordet, nettleseren eller nettbrettet.

Et interaktivt eller utfyllbart skjema inneholder felt som du kan velge eller fylle ut. For slike skjemaer viser Fyll ut og signer-verktøyet bare Signer-alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fyller ut et interaktivt skjema, kan du se Fylle ut interaktive skjemaer.

Et flatt skjema inneholder ikke interaktive felter. Det kan være et papirskjema eller en PDF-fil som ikke er optimalisert for skjemautfylling. Fyll ut og signer-verktøyet oppdager automatisk skjemafelt som tekstfelt, kombofelt, avmerkingsbokser og valgknapp. Du kan også manuelt legge til tekst og andre symboler hvor som helst i skjemaet ved å bruke Fyll ut og signer-verktøyet, hvis det er nødvendig.

Signere skjemaet ved å skrive inn eller tegne signaturen eller bruke et bilde. Send de utfylte skjemaene til andre, og lagre skjemaene sikkert i Adobe Document Cloud.

Merk:

Dette dokumentet inneholder informasjon om hvordan du fyller ut og signerer skjemaene elektronisk fra skrivebordet med Acrobat eller Acrobat Reader. Se inndelingen nederst på siden med de relaterte koblingene for informasjon om hvordan du gjør det samme med en nettleser eller med nettbrettappen.

Fylle ut PDF-skjemaet

 1. Åpne PDF-skjemaet i Acrobat eller Reader.

 2. Velg Verktøy > Fyll ut og signer eller velg Fyll ut og signer i den høyre ruten. Verktøyet Fyll ut og signer åpnes med verktøylinjen øverst.

  Verktøylinjen Fyll ut og signer
  Verktøylinjen Fyll ut og signer
 3. Skjemafeltene oppdages automatisk. Hold musepekeren over et felt for å vise en blå boks. Klikk hvor som helst i den blå boksen, og markøren plasseres i riktig posisjon automatisk. Skriv inn teksten for å fylle ut feltet. 

  Hold musepekeren over et felt for å vise det oppdagede skjemafeltet
  Hold musepekeren over for å vise det oppdagede tekstfeltet
  Avmerkingsboks-felt oppdaget automatisk
  Avmerkingsboks-felt oppdaget automatisk

  Hvis det ikke vises noen blå boks når du holder musepekeren over feltet, kan du fylle ut eller legge til tekst manuelt. Klikk på Legg til tekst  på verktøylinjen. Klikk i dokumentet der du vil legge til teksten, og begynn deretter å skrive.

  Fyll ut og legg til tekst

  Bruk feltverktøylinjen for å gjøre ønskede endringer.

  • Hvis du vil endre størrelse på et felt, bruker du knappen for å øke eller redusere skrift på verktøylinjen (de to første knappen fra venstre).
  • Hvis du vil flytte et felt, flytter du pekeren nærmere feltkanten til det vises et drahåndtak, og deretter holder du og flytter feltet dit du vil.
  • Hvis du vil slette et felt eller tekst som er skrevet inn, klikker du papirkurvknappen.
  • Hvis du vil konvertere et vanlig tekstfelt til et kombinasjonsfelt, eller omvendt, klikker du kombinasjonsknappen (den andre knappen fra venstre).
  • Hvis du vil bruke merknader eller symboler, klikker du på alternativmenyen  og velger merknaden.

  Bruk kombinasjonsfelt for å fylle ut eller legge til tekst i kontinuerlige bokser i en line/rad. Kombinasjonsfeltet fordeler angitt brukertekst jevnt på tvers av bredden til tekstfeltet, som vist nedenfor.

  Kombinasjonsfelt og vanlig tekstfelt

  Når du skriver og tegnene ikke får plass i hver boks, justerer du avstanden med håndtaket der endre størrelse her peker i bildet ovenfor.

 4. Legge til merknader eller symboler: Merknadsverktøy vises på verktøylinjen – Kryssmerke, Hakemerke, Sirkel, Linje og Stiplet. Du kan bruke disse merknadsverktøyene til å fylle ut avmerkingsbokser og alternativknapper, og bruke sirkelen til å sirkle inn tekst eller linjen til å gjennomstreke tekst.

  Merknadsverktøy

  Klikk en merknad på verktøylinjen for å velge den, og klikk deretter på skjemaet der du vil plassere merknaden. (Hvert klikk plasserer den valgte merknaden på den tilhørende plasseringen i skjemaet.)

  Merk:

  Skaler den første merknaden du plasserte, slik at den passer til avmerkingsboksen eller alternativknappen i dokumentet, og den neste merknaden du legger til vil da få den samme størrelsen og passe med resten av boks-/sirkelfeltene.

Signere eller legg til initialer i skjemaet

Hvis du vil signere et PDF-skjema, kan du skrive inn, tegne eller sette inn et bilde av den håndskrevne signaturen eller initialene.

Sende skjemaet

Når du har fylt ut skjemaet, kan du dele PDF-filen med andre. Følg fremgangsmåten nedenfor for å dele skjemaet:

 1. På Fyll ut og signer-verktøylinjen klikker du på Send en kopi og deretter på Opprett kobling. Det opprettes en kobling.

  Opprett kobling med Adobe Sign
 2. Klikk på Kopier kobling, og del den med andre i en e-postmelding. Alle som har tilgang til koblingen, kan vise filen, men kan ikke gjøre noen endringer i den.

  Kopiere kobling

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet