Fylle ut og signere PDF-skjemaer


Bruk Fyll ut og signer-verktøyet til enkelt å fylle ut, signere og sende skjemaer eller dokumenter elektronisk. Dette dokumentet forklarer hvordan du fyller ut, signerer og sender skjemaer fra skrivebordet ved hjelp av Acrobat eller Reader.

Fyll ut og signer PDF-filer

Fyll og signer raskt hvilket som helst PDF-skjema på nettet.

                   Prøv nå gratis

Merk:

Adobe tester en ny Fyll ut og signer-opplevelse i Acrobat DC. Hvis fremgangsmåten og brukergrensesnittet som omtales i dette dokumentet, ikke samsvarer med din versjon av Acrobat etter oppdatering til den siste versjonen, kan du se Fylle ut og signere PDF-skjemaer | Ny opplevelse.

Slik fyller du ut PDF-skjemaet

 1. Åpne PDF-dokumentet eller -skjemaet i Acrobat eller Acrobat Reader.

 2. Klikk på Fyll ut og signer i høyre rute, eller klikk på signeringsikonet på verktøylinjen.

  Fyll ut og signer-verktøy

 3. Klikk på Fyll ut og signer. De spesifikke verktøyene og alternativene vises på verktøylinjen. Bruk dem til å fylle ut skjemaet.

  Verktøylinjen Fyll ut og signer

  A. Merknader for å fylle ut skjemaet B. Velg farge C. Signer skjema D. Be om signaturer 

 4. Hold musen over et skjemafelt og, hvis du ser en blå boks, fortsett med dette trinnet (ellers hopper du til neste trinn):

  • Hvis du ser en blå boks over et skjemafelt når du holder musepekeren over det, betyr det at skjemaet kan fylles ut eller er interaktivt – det inneholder felt som du kan merke eller fylle ut. Klikk hvor som helst i den blå boksen. Markøren plasseres automatisk på riktig sted. Skriv inn teksten for å fylle ut feltet.
  • For en avmerkingsboks eller valgknapp klikker du i feltet for å velge alternativet.
  Hold musepekeren over et felt for å vise det oppdagede skjemafeltet
  Hold musepekeren over for å vise det oppdagede tekstfeltet

  Avmerkingsboks-felt oppdaget automatisk
  Avmerkingsboks-felt oppdaget automatisk

 5. Hold musen over et skjemafelt, og hvis du ikke ser noen blå boks, betyr det at det er et flatt skjema. Du kan fylle ut eller legge til tekst manuelt.

  • Klikk på Legg til tekst  på verktøylinjen. Klikk i dokumentet der du vil legge til teksten, og begynn deretter å skrive.
  Fyll ut og legg til tekst

  • Bruk feltverktøylinjen for å gjøre ønskede endringer:
   • Hvis du vil endre størrelse på et felt, bruker du knappen for å øke eller redusere skrift på verktøylinjen (de to første knappen fra venstre).
   • Hvis du vil flytte et felt, flytter du pekeren nærmere feltkanten til det vises et drahåndtak, og deretter holder du og flytter feltet dit du vil.
   • Hvis du vil slette et felt eller tekst som er skrevet inn, klikker du papirkurvknappen.
   • Hvis du vil konvertere et vanlig tekstfelt til et kombinasjonsfelt, eller omvendt, klikker du på kombinasjonsknappen – den andre knappen fra høyre.
   • Hvis du vil bruke merknader eller symboler, klikker du på alternativmenyen  og velger merknaden.
  • Bruk kombinasjonsfelt for å fylle ut eller legge til tekst i kontinuerlige bokser i en line/rad. Kombinasjonsfeltet fordeler angitt brukertekst jevnt på tvers av bredden til tekstfeltet, som vist nedenfor. Når du skriver og tegnene ikke får plass i hver boks, justerer du avstanden med håndtaket der endre størrelse her peker i bildet ovenfor.
  Kombinasjonsfelt og vanlig tekstfelt

  • Bruk kryssmerke, avkrysningsmerke og prikk for å fylle ut avmerkingsbokser og valgknapper. Bruk sirkelen til å lage sirkler rundt tekst, eller linjen for å streke over tekst. Klikk på en merknad på verktøylinjen for å velge den, og klikk deretter på skjemaet der du vil plassere merknaden. (Hvert klikk plasserer den valgte merknaden på den tilhørende plasseringen i skjemaet.)
  Merknadsverktøy

  Merk:

  Skaler den første merknaden du plasserte, slik at den passer til avmerkingsboksen eller alternativknappen i dokumentet, og den neste merknaden du legger til vil da få den samme størrelsen og passe med resten av boks-/sirkelfeltene.

Signere eller sette inn initialer i skjemaet

Hvis du vil signere et PDF-skjema, kan du skrive inn, tegne eller sette inn et bilde av den håndskrevne signaturen eller initialene.

 1. Åpne PDF-dokumentet eller -skjemaet i Acrobat eller Reader, og klikk på Fyll ut og signer i ruten til høyre.

 2. Klikk på Signer-ikonet på Fyll ut og signer-verktøylinjen, og velg deretter om du vil legge til signaturen eller bare initialene.

  Legge til signatur eller initialer

  Hvis du allerede har lagt til signaturer eller initialer, vises de som alternativer å velge fra.

 3. Hvis du allerede har lagt til signaturen eller initialene, velger du den fra Signer-alternativene, og deretter klikker du i PDF-filen der du vil legge til signaturen. Gå til neste trinn.

  Hvis du signerer for første gang, vil du se panelet Signatur eller Initialer. Nedenfor er et eksempel på Signatur-panel.

  Skrive inn, tegne eller importere et signaturbilde
  Du kan velge å skrive inn, tegne eller importere et signaturbilde. Signaturer og initialer som legges til, blir lagret slik at de kan brukes senere.

  • Skriv - Skriv inn navnet ditt i feltet. Du kan velge blant et lite utvalg signaturstiler. Klikk på Endre stil for å vise en annen stil.
  • Tegn - Tegn signaturen i feltet.
  • Bilde - Bla gjennom og velg et bilde av signaturen.
  • Lagre signatur - Når det er merket av for dette alternativet og du er logget på Acrobat Reader eller Acrobat, lagres den tillagte signaturen trygt i Adobe Document Cloud for gjenbruk.

  Klikk på Bruk, og klikk deretter på plasseringen i PDF-filen der du vil plassere signaturen eller initialene.

 4. Hvis du vil flytte den plasserte signaturen eller initialen, klikker du feltet for å utheve det, og deretter bruker du piltastene. Hvis du vil endre størrelse på eller slette feltet, bruker du alternativene på feltverktøylinjen.

Merk:

Hvis du vil bruke et bilde som signatur:

 • Signer med navnet ditt i svart på et rent, tomt, hvitt papir. Signer midt på papiret slik at du ikke fotograferer eller skanner kantene.
 • Fotografer eller skann signaturen. Hvis du tar et bilde av signaturen, må du passe på at siden er belyst og at det ikke er skygger på signaturen.
 • Overfør bildet eller skanningen til datamaskinen. Acrobat/Reader godtar JPG-, JPEG-, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- og BMP-filer. Du trenger ikke å beskjære bildet. Acrobat/Reader importerer bare signaturen hvis bildet eller skanningen er relativt rent.

Slik sender du skjemaet til andre

Når du har fullført skjemaet, kan du dele det med andre.

 1. Åpne PDF-dokumentet eller -skjemaet i Acrobat eller Reader, og klikk på Fyll ut og signer i ruten til høyre.

 2. Klikk på Be om signaturerFyll ut og signer-verktøylinjen.

  Klikk på Neste på Fyll ut og signer-verktøylinjen

 3. Send skjemaet ved å bruke en av disse metodene:

Send en kobling med kopien av det utfylte og signerte skjemaet, som ikke kan redigeres. Kopien er sertifisert med Adobe Sign. Mottakere vil ikke kunne endre kopien på noen enkel måte, og all modifisering gjør sertifiseringen ugyldig.

 1. Klikk på Få en kobling, og klikk deretter på Opprett kobling.

  Opprette kobling til filen for å dele med andre

 2. Alle som har tilgang til koblingen, kan vise, men kan ikke gjøre noen endringer i dokumentet. Del koblingen på en av følgende måter:

  • Klikk på Kopier kobling, og del den med andre i en e-postmelding.
  • Klikk på Legg ved kobling i e-post. Standard e-postklient vises. Emnelinjen er navnet på det utfylte skjemaet, og meldingsteksten har koblingen til det utfylte skjemaet. Endre emne og meldingstekst hvis det er nødvendig. Legg til mottakernes e-postadresser i Til-feltet og klikk på Send.
  Kopier kobling eller legg ved i e-post

Send en skrivebeskyttet kopi av det fullførte dokumentet via e-post. Mottakere kan vise filen, men kan ikke gjøre endringer i dokumentet.

 1. Klikk på Send en kopi.

  Sende en kopi av det utfylte og signerte skjemaet

 2. Angi e-postadressen til personen du vil sende dokumentet til. Du kan også bruke Adressebok-koblingen for å velge e-postadresser.

 3. Feltene Emne og Melding er de samme som dem du bruker når du sender en e-postmelding, og de vises for mottakerne på samme måte. Oppgi ønsket informasjon. Klikk på Send.

 1. Klikk på Be om signaturer, og klikk deretter på Kom i gang.

  Send dokumentet for å få signaturer fra andre

 2. Adobe Sign-vinduet vises. Feltene Navn og Melding er de samme som dem du bruker når du sender en e-postmelding, og de vises for mottakerne på samme måte. Skriv inn ønsket informasjon, og gjør ett av følgende:

  • (Valgfritt) Hvis du vil utforske avanserte alternativer, inkludert godkjenning av underskrivere, påminnelser med mer, klikker du på Flere alternativer.
  • Hvis du vil legge til skjemafelt og angi hvor det skal signeres, klikker du på Angi hvor det skal signeres.

  Skriv inn informasjonen slik ledetekstene vises. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sende dokumenter til signering.

  Legg til underskrivere

Adobe-logoen

Logg på kontoen din