Adobe Document Cloud for SharePoint og OneDrive er en integrert pakke med PDF-tjenester som lar deg gjøre følgende:

 • Åpne og vise PDF-filer på nettet med Adobes høykvalitets nettbaserte PDF-forhåndsviser.
 • Opprette passordbeskyttede Adobe PDF-filer som tar vare på skrifter, formatering og oppsett.
 • Manipulere eksisterende PDF-dokumenter ved å slette, omordne eller rotere sider i en PDF-fil.
 • Kombinere flere Microsoft-filer og PDF-filer i én enkelt PDF-fil som du kan bruke til arkivering eller distribusjon.
 • Konvertere PDF-filer til redigerbare Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- eller RTF-filer fra mobilenheten eller på nettet, og ta vare på skrifter, formatering og oppsett.

Nettlesere som støttes

Adobe Document Cloud PDF-behandler støttes i alle moderne nettlesere som Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Chrome, Firefox og Safari.

Merk: Hvis du bruker Internet Explorer 11 eller Microsoft Edge, kan du se Nettleserkonfigurasjon for IE og Edge.

Åpne PDF

Åpne og vis PDF-filer på nettet med Adobes høykvalitets nettbaserte PDF-forhåndsviser. Klikk på en PDF-fil for å åpne den.

Klikk på PDF-fil for å åpne

PDF-filen vises i Adobe Document Cloud-forhåndsvisning. Fra den høyre ruten kan du bruke alternativene for å eksportere PDF-filen til andre formater, eller organisere sider.

Redigere PDF-fil fra forhåndsvisningsvindu

Du kan også bruke en av følgende metoder for å åpne en PDF-fil på nettet i Adobe Document Cloud-forhåndsvisning.

Fra menylinjen

 1. Velg en PDF-fil fra OneDrive- eller SharePoint-filutforskeren. 
 2. Velg Åpne > Åpne i Adobe Document Cloud fra den øverste menyen.
Åpne PDF-fil fra menylinjen

Fra høyreklikkmenyen

Høyreklikk på en PDF-fil og velg Åpne > Åpne i Adobe Document Cloud.

Åpne PDF-fil i Adobe Document Cloud

Fra SharePoint- eller OneDrive-forhåndsvisning

Velg Åpne > Åpne i Adobe Document Cloud på forhåndsvisningssiden.

Åpne fra SharePoint- eller OneDrive-forhåndsvisning

Konvertere filer til PDF

Du kan konvertere Microsoft Office-dokumenter til høykvalitets Adobe PDF-filer som tar vare på skrifter, formatering og oppsett.

Klikk her for å finne ut mer om filtyper du kan konvertere til PDF

Tillegget lar deg konvertere fra følgende populære filtyper til PDF:

Konverter til PDF fra Støttede filtyper
Microsoft Word DOC, DOCX
Microsoft Excel XLS, XLSX
Microsoft PowerPoint PPT, PPTX
Bildefilformater BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
Rikt tekstformat RTF
Tekstfil TXT
Adobe Illustrator AI
Adobe InDesign INDD
Adobe Photoshop PSD
Fyll ut og signer-skjemaformat FORM

Fremgangsmåte for å konvertere en fil til PDF:

 1. Høyreklikk på filen du vil konvertere til PDF, fra OneDrive- eller SharePoint-filutforskeren, og velg Handlinger > Opprett PDF fra Adobe.

  Konvertere den valgte filen til PDF-format
 2. Du kan bli bedt om å logge på Adobe Document Cloud. Logg på med Adobe ID og passord. 

 3. Filen konverteres til PDF og lagres tilbake i OneDrive- eller SharePoint-dokumentbiblioteket. Det vises også en forhåndsvisning av filen.

  En forhåndsvisning av den konverterte PDF-filen

Kombinere filer til PDF

Du kan kombinere opptil tolv filer i én enkelt PDF-fil. Kombiner filer støtter flere filtyper i tillegg til PDF-filer.

Merk: Du kan ikke kombinere PDF-filer som er sikret, passordbeskyttet, inneholder 3D-elementer eller er en del av en PDF-portefølje.

 

Klikk her for å finne ut mer om filtypene du kan kombinere i en PDF-fil

I tillegg til PDF-filer lar tillegget deg kombinere følgende populære filtyper i en PDF-fil:

Konverter til PDF fra Støttede filtyper
Microsoft Word DOC, DOCX
Microsoft Excel XLS, XLSX
Microsoft PowerPoint PPT, PPTX
Bildefilformater BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
Rikt tekstformat RTF
Tekstfil TXT
Adobe Illustrator AI
Adobe InDesign INDD
Adobe Photoshop PSD
Fyll ut og signer-skjemaformat FORM

Fremgangsmåte for å kombinere filer til en PDF-fil:

 1. Velg filene du vil kombinere, fra OneDrive- eller SharePoint-filutforskeren, og velg Kombiner filer fra Adobe.

  Kombinere sider til PDF
 2. Du kan bli bedt om å logge på Adobe Document Cloud. Logg på med Adobe ID og passord. 

 3. Hvis du har valgt en fil som ikke er PDF, konverteres den til en PDF-fil og det vises en forhåndsvisning av filen.

  En forhåndsvisning av de valgte filene

  (Valgfritt) Hvis en fil har flere sider, vises den som en stabel. Hold musepekeren over filen og klikk på pilknappen for å utvide den. Bruk dra-og-slipp til å endre rekkefølgen på sidene slik du vil at de skal vises i den kombinerte PDF-filen.

 4. Angi et navn for den kombinerte PDF-filen, og klikk deretter på Lagre som.

 5. Filene kombineres i en PDF-fil og lagres tilbake i OneDrive- eller SharePoint-dokumentbiblioteket. Det vises også en forhåndsvisning av filen.

  En forhåndsvisning av den kombinerte PDF-filen

Eksportere PDF til Word/Excel/PowerPoint

Du kan konvertere PDF-filer til Microsoft Word/Excel/PowerPoint, RTF (Rich Text Format) eller bildefiler.

Adobe PDF-tillegget bruker OCR på PDF-filer som inneholder bilder, vektorgrafikk, skjult tekst eller en kombinasjon av disse elementene. Tillegget bruker for eksempel OCR på PDF-filer som er opprettet fra skannede dokumenter. Tillegget bruker også OCR på tekst som ikke kan tolkes fordi teksten ble kodet feil i kildeprogrammet.

Merk: OCR er konvertering av bilder av tekst (skannet tekst) til redigerbare tegn, slik at du kan søke i, rette og kopiere teksten.

 

Klikk her for å finne ut mer om filtyper du kan eksportere fra PDF

Tillegget lar deg eksportere til følgende populære filtyper fra PDF:

Eksporter PDF til Støttede filtyper
Microsoft Word DOC, DOCX
Microsoft Excel XLSX
Microsoft PowerPoint PPTX
Rikt tekstformat RTF
Bilde .jpg, .tiff, .png

Fremgangsmåte for å eksportere PDF:

 1. Høyreklikk på PDF-filen du vil eksportere og velg Handlinger > Eksporter PDF fra Adobe fra OneDrive- eller SharePoint-filutforskeren.

  Eksportere en PDF-fil til et annet format
 2. Du kan bli bedt om å logge på Adobe Document Cloud. Logg på med Adobe ID og passord.

 3. Siden Eksporter PDF vises. Gjør følgende:

  1. Velg ønsket filformat fra rullegardinlisten Konverter til.
  2. Velg språket for dokumentet du eksporterer, fra rullegardinlisten Dokumentspråk.
  Velge filformat og dokumentspråk
 4. I øvre høyre hjørne klikker du på knappen Konverter til [valgt format].

  (På skjermbildet ovenfor for eksempel, vises knappens navn som Konverter til Word.)

 5. Den valgte PDF-filen eksporteres til ønsket format med samme navn, og lagres tilbake i OneDrive- eller SharePoint-dokumentbiblioteket.

  Laste ned eller forhåndsvise den eksporterte filen

  Hvis du vil laste ned filen til datamaskinen din, klikker du på Last ned. Hvis du vil forhåndsvise den eksporterte filen i Microsoft Office-format, klikker du på Åpne Microsoft Preview 365.

Organisere en PDF-fil

Du kan manipulere eksisterende PDF-dokumenter ved å slette, omordne eller rotere sidene.

Fremgangsmåte for å organisere sider i en PDF-fil:

 1. Høyreklikk på PDF-filen du vil organisere, og velg Handlinger > Organiser sider fra Adobe fra OneDrive- eller SharePoint-filutforskeren.

  Organiser sider i en PDF-fil
 2. Du kan bli bedt om å logge på Adobe Document Cloud. Logg på med Adobe ID og passord.

  Siden Organiser sider vises. Den viser miniatyrbilder av sidene i den valgte PDF-filen.

  Sideminiatyrer
  Sidespesifikke kommandoer vises når du fører musen over en sideminiatyr.
 3. Gjør følgende hvis du vil slette en enkeltside:

  • Hold musepekeren over sideminiatyren og klikk på Slett-knappen som vises i sideminiatyrvisningen.

  Gjør følgende hvis du vil slette flere sider:

  • Bruk Angi sider-filteret på verktøylinjen og angi sideområdet du vil rotere. Du kan velge PartallssiderOddetallssiderLiggende siderStående sider eller Velg alle.
  • Klikk på Slett-knappen på verktøylinjen.
 4. Gjør følgende hvis du vil rotere en enkeltside:

  • Hold musepekeren over sideminiatyren og klikk på knappen Roter mot venstre eller Roter mot høyre som vises i sideminiatyrvisningen.

  Gjør følgende hvis du vil rotere flere sider:

  • Bruk Angi sider-filteret på verktøylinjen og angi sideområdet du vil rotere. Du kan velge PartallssiderOddetallssiderLiggende siderStående sider eller Velg alle.
  • Klikk på knappen Roter mot venstre eller Roter mot høyre som vises på verktøylinjen.
 5. Hvis du vil omordne sidene, drar du sideminiatyren til den nye plasseringen. Sidene omnummereres.

 6. Klikk på Lagre. Hvis du vil lagre endringene i den eksisterende filen, klikker du på Lagre i Lagre som-dialogboksen. Hvis ikke, endrer du filnavnet i Lagre som-dialogboksen før du klikker på Lagre.

  Filen lagres tilbake i OneDrive- eller SharePoint-dokumentbiblioteket.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet