Adobe Document Cloud for SharePoint og OneDrive er en integrert pakke med PDF-tjenester som lar deg gjøre følgende:

 • Åpne og vise PDF-filer på nettet med Adobes høykvalitets nettbaserte PDF-forhåndsviser.
 • Opprett Adobe PDF-filer som tar vare på skrifter, formatering og oppsett.
 • Manipulere eksisterende PDF-dokumenter ved å slette, omordne eller rotere sider i en PDF-fil.
 • Kombinere flere Microsoft-filer og PDF-filer i én enkelt PDF-fil som du kan bruke til arkivering eller distribusjon.
 • Konvertere PDF-filer til redigerbare Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- eller RTF-filer fra mobilenheten eller på nettet, og ta vare på skrifter, formatering og oppsett.
 • Legg til kommentarer i PDF-filer med klistrelapper, uthevinger og et frihåndstegneverktøy for å skrive notater til deg selv mens du viser PDF-filene.

Nettlesere som støttes

Adobe Document Cloud PDF-behandler støttes i alle moderne nettlesere som Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Chrome, Firefox og Safari.

Merk: Hvis du bruker Internet Explorer 11 eller Microsoft Edge, kan du se Nettleserkonfigurasjon for IE og Edge.

Åpne PDF

Åpne og vis PDF-filer på nettet med Adobes høykvalitets nettbaserte PDF-forhåndsviser. Klikk på en PDF-fil for å åpne den.

Klikk på PDF-fil for å åpne

PDF-filen vises i Adobe Document Cloud-forhåndsvisning. Fra den øverste menyen kan du legge til merknader, søke etter ord, laste ned PDF-filer og redigere PDF-filer for å ordne sider, kombinere filer, eksportere PDF-filer til andre formater.

Handlinger i PDF-filer
A. Legg til merknader B. Finn i dokument C. Last ned fil D. Rediger for å organisere sider, kombinere filer og eksportere PDF-filer. 

Du kan også bruke en av følgende metoder for å åpne en PDF-fil på nettet i Adobe Document Cloud-forhåndsvisning.

 1. Velg en PDF-fil fra OneDrive- eller SharePoint-filutforskeren. 
 2. Velg Åpne > Åpne i Adobe Document Cloud fra den øverste menyen.
Åpne PDF-fil fra menylinjen

Høyreklikk på en PDF-fil og velg Åpne > Åpne i Adobe Document Cloud.

Åpne PDF-fil i Adobe Document Cloud

Velg Åpne > Åpne i Adobe Document Cloud på forhåndsvisningssiden.

Åpne fra SharePoint- eller OneDrive-forhåndsvisning

Konvertere filer til PDF

Du kan konvertere Microsoft Office-dokumenter til høykvalitets Adobe PDF-filer som tar vare på skrifter, formatering og oppsett.

Tillegget lar deg konvertere fra følgende populære filtyper til PDF:

Konverter til PDF fra Støttede filtyper
Microsoft Word DOC, DOCX
Microsoft Excel XLS, XLSX
Microsoft PowerPoint PPT, PPTX
Bildefilformater BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
Rikt tekstformat RTF
Tekstfil TXT
Adobe Illustrator AI
Adobe InDesign INDD
Adobe Photoshop PSD
Fyll ut og signer-skjemaformat FORM

Fremgangsmåte for å konvertere en fil til PDF:

 1. Fra filutforskeren i OneDrive eller SharePoint gjør du ett av følgende:

  • Høyreklikk på filen som du vil konvertere til PDF, og velg Adobe Document Cloud > Opprett PDF fra Adobe.
  • Fra den øverste menyen velger du Adobe Document Cloud > Opprett PDF fra Adobe.
  Konvertere filer til PDF

   

  Merk: Gjør følgende hvis du har flere filbehandlingsprogrammer installert:

  • Høyreklikk på filen som du vil konvertere til PDF, og velg Handlinger > Adobe Document Cloud > Opprett PDF fra Adobe.
  • Fra den øverste menyen velger du Handlinger > Adobe Document Cloud > Opprett PDF fra Adobe.
  Opprette PDF
 2. Du kan bli bedt om å logge på Adobe Document Cloud. Logg på med Adobe ID og passord. 

 3. Filen konverteres til PDF og lagres tilbake i OneDrive- eller SharePoint-dokumentbiblioteket. Det vises også en forhåndsvisning av filen.

  En forhåndsvisning av den konverterte PDF-filen

Kombinere filer til PDF

Du kan kombinere opptil tolv filer i én enkelt PDF-fil. Kombiner filer støtter flere filtyper i tillegg til PDF-filer.

Merk:

Du kan ikke kombinere PDF-filer som er sikret, passordbeskyttet, inneholder 3D-elementer eller er en del av en PDF-portefølje.

I tillegg til PDF-filer lar tillegget deg kombinere følgende populære filtyper i en PDF-fil:

Konverter til PDF fra Støttede filtyper
Microsoft Word DOC, DOCX
Microsoft Excel XLS, XLSX
Microsoft PowerPoint PPT, PPTX
Bildefilformater BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
Rikt tekstformat RTF
Tekstfil TXT
Adobe Illustrator AI
Adobe InDesign INDD
Adobe Photoshop PSD
Fyll ut og signer-skjemaformat FORM

Fremgangsmåte for å kombinere filer til en PDF-fil:

 1. Fra filutforskeren i OneDrive eller SharePoint gjør du ett av følgende:

  • Velg filene du vil kombinere, høyreklikk og velg Adobe Document CloudKombiner filer fra Adobe.
  • Fra den øverste menyen velger du Adobe Document CloudKombiner filer fra Adobe.
  Kombinere filer til PDF

   

  Merk: Gjør følgende hvis du har flere filbehandlingsprogrammer installert:

  • Merk filene og høyreklikk, og velg Handlinger > Adobe Document Cloud > Kombiner filer fra Adobe.
  • Fra den øverste menyen velger du Handlinger > Adobe Document Cloud > Kombiner filer fra Adobe.
  Kombinere filer til PDF
  • Velg RedigerKombiner filer fra forhåndsvisningsvinduet i Document Cloud.
  Kombinere filer fra Document Cloud-visning
 2. Du kan bli bedt om å logge på Adobe Document Cloud. Logg på med Adobe ID og passord. 

 3. Det vises en forhåndsvisning av filene. Klikk på Legg til filer for å legge til flere filer. Hvis du vil slette filene, velger du filen og klikker på sletteikonet . Skriv inn det nye filnavnet, og klikk på Kombiner.

  En forhåndsvisning av de valgte filene

  (Valgfritt) Hvis en fil har flere sider, vises den som en stabel. Hold musepekeren over filen og klikk på pilknappen for å utvide den. Bruk dra-og-slipp til å endre rekkefølgen på sidene slik du vil at de skal vises i den kombinerte PDF-filen.

  Filene kombineres i en PDF-fil og lagres tilbake i OneDrive- eller SharePoint-dokumentbiblioteket. Det vises også en forhåndsvisning av filen.

Eksportere PDF til Word/Excel/PowerPoint

Du kan konvertere PDF-filer til Microsoft Word/Excel/PowerPoint, RTF (Rich Text Format) eller bildefiler.

Adobe PDF-tillegget bruker OCR på PDF-filer som inneholder bilder, vektorgrafikk, skjult tekst eller en kombinasjon av disse elementene. Tillegget bruker for eksempel OCR på PDF-filer som er opprettet fra skannede dokumenter. Tillegget bruker også OCR på tekst som ikke kan tolkes fordi teksten ble kodet feil i kildeprogrammet.

Merk:

OCR er konvertering av bilder av tekst (skannet tekst) til redigerbare tegn, slik at du kan søke i, rette og kopiere teksten.

Tillegget lar deg eksportere til følgende populære filtyper fra PDF:

Eksporter PDF til Støttede filtyper
Microsoft Word DOC, DOCX
Microsoft Excel XLSX
Microsoft PowerPoint PPTX
Rikt tekstformat RTF
Bilde .jpg, .tiff, .png

Fremgangsmåte for å eksportere PDF:

 1. Fra filutforskeren i OneDrive eller SharePoint gjør du ett av følgende:
  • Høyreklikk på PDF-filen som du vil eksportere, og velg Adobe Document Cloud > Eksporter PDF fra Adobe.
  • Velg PDF-filen du vil eksportere, og velg Adobe Document CloudEksporter PDF fra Adobe fra den øverste menyen.
  Eksportere en PDF-fil til et annet format

   

  Merk: Gjør følgende hvis du har flere filbehandlingsprogrammer installert:

  • Høyreklikk på PDF-filen, og velg Handlinger > Adobe Document Cloud > Eksporter PDF fra Adobe.
  • Fra den øverste menyen velger du Handlinger > Adobe Document Cloud > Eksporter PDF fra Adobe.
  Eksporter PDF
  • Åpne PDF-dokumentet. Fra forhåndsvisningsvinduet i Document Cloud velger du Rediger > Eksporter PDF på verktøylinjen.
  Eksporter PDF
 2. Du kan bli bedt om å logge på Adobe Document Cloud. Logg på med Adobe ID og passord.

 3. Siden Eksporter PDF vises. Gjør følgende:

  1. Velg ønsket filformat fra rullegardinlisten Eksporter til.
  2. Velg språket for dokumentet du eksporterer, fra rullegardinlisten Dokumentspråk.
  Velge filformat og dokumentspråk
 4. Klikk på Eksporter til[valgt format].

  (På skjermbildet i trinn 3 ovenfor for eksempel, vises knappens navn som Eksporter til docx.)

 5. Den valgte PDF-filen eksporteres til ønsket format med samme navn, og åpnes for forhåndsvisning. Det eksporterte dokumentet lagres automatisk i dokumentbiblioteket på OneDrive eller SharePoint.

  Merk:

  Mappeplasseringen til den lagrede filen åpnes når du eksporterer PDF-filen til filtyper som .rtf, .jpeg, .jpg, .png og .tiff.

Organisere en PDF-fil

Du kan manipulere eksisterende PDF-dokumenter ved å slette, omordne eller rotere sidene.

Fremgangsmåte for å organisere sider i en PDF-fil:

 1. Fra filutforskeren i OneDrive eller SharePoint gjør du ett av følgende:
  • Høyreklikk på PDF-filen som du vil organisere, og velg Adobe Document Cloud > Ordne sider fra Adobe.
  • Velg PDF-filen som du vil organisere, og velg Adobe Document Cloud Ordne sider fra Adobe fra den øverste menyen.
  Organiser sider i en PDF-fil

   

  Merk: Gjør følgende hvis du har flere filbehandlingsprogrammer installert:

  • Høyreklikk på PDF-filen, og velg Handlinger > Adobe Document Cloud > Ordne sider fra Adobe.
  • Fra den øverste menyen velger du Handlinger > Adobe Document Cloud > Ordne sider fra Adobe.
  Ordne sider
  • Åpne PDF-dokumentet. Fra forhåndsvisningsvinduet i Document Cloud velger du Rediger > Organiser sider på verktøylinjen.
  Ordne sider fra Rediger-menyen på verktøylinjen
 2. Du kan bli bedt om å logge på Adobe Document Cloud. Logg på med Adobe ID og passord.

  Siden Organiser sider vises. Den viser miniatyrbilder av sidene i den valgte PDF-filen.

  Sideminiatyrer
  Sidespesifikke kommandoer vises når du fører musen over en sideminiatyr.
 3. Gjør følgende hvis du vil slette sider:

  • Hvis du skal slette en enkeltside, holder du musepekeren over sideminiatyren og klikker på sletteikonet  som vises i sideminiatyrvisning.
  • Hvis du skal slette flere sider, velger du sidene du vil slette, og klikker på sletteikonet  på verktøylinjen.
 4. Gjør følgende hvis du vil rotere sider:

  • Hvis du skal rotere en enkeltside, holder du musepekeren over sideminiatyren og klikker på Roter mot venstre- eller Roter mot høyre-ikonet som vises i sideminiatyrvisningen.
  • Hvis du skal rotere flere sider, velger du sidene og klikker på Roter mot venstre- eller Roter mot høyre-ikonet på verktøylinjen.
 5. Hvis du vil omordne sidene, drar du sideminiatyren til den nye plasseringen. Sidene omnummereres.

 6. Hvis du skal lagre endringene i den eksisterende filen, klikker du på Ordne. Hvis du vil lagre endringene i en ny fil, skriver du inn filnavnet og klikker på Ordne. Filen lagres tilbake i OneDrive- eller SharePoint-dokumentbiblioteket.

Legge til kommentarer i en PDF-fil

Bruk kommentarfunksjonene i Document Cloud til å skrive notater til deg selv mens du viser eller leser dokumenter. Du kan legge til kommentarer i PDF-filer med klistrelapper, uthevinger og tegneverktøy. Alle kommentarene i PDF-filen vises i det høyre panelet. Gjør følgende for å legge til kommentarer:

Merk:

 • Når to brukere viser samme PDF-fil samtidig, og den ene legger til kommentarer i PDF-filen, blir den andre brukeren bedt om å oppdatere siden for å få den nyeste versjonen av PDF-filen.
 • Du kan ikke legge til kommentarer eller redigere PDF-filer som er sikre, beskyttet eller skrivebeskyttet. Knappene for kommentering og redigering er skjult for slike filer.
 • Du kan ikke legge til kommentarer i PDF-filer fra mobilenheter ved å bruke nettlesere.

 1. Åpne PDF-filen i Document Cloud-forhåndsvisning.

 2. Klikk for å velge ønsket kommenteringsverktøy på verktøylinjen, og klikk der du vil plassere kommentaren. Følgende kommentartyper er tilgjengelige:

  • Klistrelapp: Velg og klikk der du vil plassere notatet.
  • Uthev tekst: Velg for å utheve tekst i PDF-filen.
  • Tegneverktøy: Velg tegneverktøyet og marker i PDF-filen.
  Legge til kommentarer i PDF-fil
  A. Legg til klistrelapp B. Uthev tekst C. Bruk tegneverktøy 

  Når du merker tekst i PDF-filen, blir disse tilleggsverktøyene tilgjengelig for bruk:

  • Gjennomstrek tekst: Velg for å gjennomstreke tekst.
  • Understrek tekst: Velg for å understreke den merkede teksten.
  Tilleggsverktøy når du merker tekst i en PDF-fil
  A. Uthev tekst B. Gjennomstrek tekst C. Understrek tekst D. Kopier tekst 
 3. Klikk på Legg inn.

 4. Document Cloud lagrer PDF-filen automatisk etter 30 sekunder. Klikk på Lagre på verktøylinjen for å lagre filen umiddelbart.

  Lagre PDF-filen

Endre utseende på kommentarene

Du kan endre fargen på kommentarene dine ved å gjøre ett av følgende:

 1. Velg kommentaren. Det vises et popup-vindu.

  Endre fargen på kommentaren
 2. Klikk på fargen for å åpne fargepanelet.

 3. Velg fargen du vil bruke, og klikk på Lagre.

Redigere eller slette kommentarer

Gjør følgende for å redigere en kommentar:

 • Velg kommentaren. Kommentarpanelet vises til høyre. Fra alternativmenyen (...) klikker du på Rediger.

Hvis du vil slette kommentarer, velger du kommentaren og gjør ett av følgende:

 • Kommentarpanelet vises til høyre. Fra alternativmenyen (...) klikker du på Slett.
 • Fra popup-vinduet klikker du på sletteikonet .
Slett kommentar

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet