Bruke Adobe Acrobat for SharePoint og OneDrive

Adobe Acrobat for SharePoint og OneDrive tilbyr en integrert pakke med PDF-tjenester, slik at du kan utføre forskjellige operasjoner i PDF-filene dine. Den støtter også tilgjengelighetsfunksjoner som høytlesingsfunksjonalitet, tastaturtabulatorer og støtte for høy kontrast. Med denne PDF-opplevelsen kan du:

 • Vise PDF-filer på nettet med Adobes avanserte nettbaserte forhåndsviser.
 • Redigere PDF-filer ved å endre tekst, sette inn eller slette bilder.
 • Opprette PDF-filer som beholder originale skrifter, formatering og oppsett, med mulighet for å legge til passordbeskyttelse.
 • Omordne, slette, rotere sider eller dele en PDF i flere dokumenter.
 • Slå sammen Microsoft-filer og PDF-filer til én PDF, og deretter redusere filstørrelsen for enklere arkivering eller deling.
 • Konverter PDF-filer til redigerbare Word-, Excel-, PowerPoint- eller RTF-filer hvor som helst, slik at du beholder det opprinnelige designet.
 • Annotere PDF-filer med festede notater, uthevinger og frihåndstegninger for effektiv notatskriving.
 • Sikre tilgjengelighet med støtte for skjermleser, tastaturnavigasjon og støtte for modus for høy kontrast for å hjelpe de med synshemming.

Nettlesere som støttes

Adobe Acrobat for SharePoint og OneDrive støttes i alle moderne nettlesere som Microsoft Edge, Chrome, Firefox og Safari.

Merk:
 • Hvis du bruker Microsoft Edge, kan du se Nettleserkonfigurasjon for Edge.
 • Document Cloud-integrasjonen vil ikke fungere hvis informasjonskapsler fra tredjepart er blokkert i nettleseren. Kontroller at informasjonskapsler fra tredjepart ikke er blokkert i nettleseren du bruker.

Åpne en PDF-fil på nettet

Du kan åpne og vise en PDF på nettet med Adobes høykvalitets nettbaserte PDF-forhåndsviser. Dobbeltklikk på filen for å åpne den i Adobe Acrobat. Alternativt kan du velge filen og gjøre ett av følgende:

 • Fra toppmenyen velger du Åpne > Åpne i Adobe Acrobat.
 • Høyreklikk på PDF-filen og velg Åpne > Åpne i Adobe Acrobat.
 • Hvis filen er åpen i SharePoint eller OneDrive-forhåndsvisning, velger du Åpne > Åpne i Adobe Acrobat.

Åpne en PDF-fil i skrivebordsprogrammet

Du må legge til SharePoint/OneDrive-kontoen i Adobe Acrobat eller Acrobat Reader for å åpne filene i skrivebordsprogrammet. For mer informasjon, se Koble til nettkontoene dine for lagring for å få tilgang til filene i Acrobat.

Åpne PDF-filer i skrivebordsprogrammet ved å velge Skrivebord øverst til venstre på den nettbaserte PDF-forhåndsvisningen. PDF-filen åpnes i Adobe Acrobat- eller Acrobat Reader-applikasjonen. Hvis begge programmer er installert, har Adobe Acrobat forrang. Følgende versjoner av skrivebordsapplikasjoner støttes:

 • Adobe Acrobat Pro (v22.001.20142 og nyere)
 • Adobe Acrobat Reader (v22.001.20142 og nyere)
 • Adobe Acrobat Standard (v22.001.20142 og nyere)
Merk:

Skrivebord-knappen er ikke tilgjengelig for filer som er lagret i OneDrive til en annen bruker.

Konvertere filer til PDF

Du kan konvertere Microsoft Office-dokumenter til høykvalitets Adobe PDF-filer som tar vare på skrifter, formatering og oppsett.

Tillegget lar deg konvertere fra følgende populære filtyper til PDF:

Konverter til PDF fra Støttede filtyper
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Bildefilformater .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rikt tekstformat .rtf
Tekstfiler .txt
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Fyll ut og signer-skjemaformat .form

Fremgangsmåte for å konvertere en fil til PDF:

 1. Fra filutforskervinduet velger du filen du vil konvertere til PDF, før du velger Handlinger > Adobe Document Cloud fra toppmenyen eller høyreklikk-menyen, deretter velger du Opprett PDF fra Adobe.

  Merk:

  Hvis du har flere filbehandlingsprogrammer installert, merker du filen og velger Handlinger fra toppmenyen eller høyreklikkmenyen, og deretter Adobe Document Cloud > Opprett PDF fra Adobe.

  Hvis filen allerede er åpen i forhåndsvisningen av dokumentet, velger du Verktøy Konverter til PDF.

  Opprett PDF fra forhåndsvisning

 2. Logg på med Adobe ID og passord hvis forespurt. 

 3. I One Drive-utforskervinduet velger du filen du vil konvertere til PDF, deretter velger du Åpne.

  Merk:

  Pass på at du deaktiverer popup-blokkering i nettleseren slik at du kan se One Drive-utforskeren og velge filen.

  Filen konverteres til PDF og lagres tilbake i OneDrive- eller SharePoint-dokumentbiblioteket. Det vises også en forhåndsvisning av filen.

Redigere tekst og bilder i en PDF-fil

Du kan redigere tekst eller legge til bilder i en PDF-fil ved hjelp av Adobe Acrobat-appen.

Fremgangsmåte for å redigere bilder i en PDF:

 1. Velg PDF-filen du vil redigere fra Microsoft SharePoint- eller OneDrive-dokumentbiblioteket.

 2. Velg Rediger fra forhåndsvisningsvinduet i Adobe Acrobat. PDF-filen blir redigerbar, og redigeringspanelet åpnes til venstre. Hvis PDF-filen genereres fra et skannet dokument, kjører Acrobat-appen automatisk OCR for å gjøre tekst og bilder redigerbare.

 3. I redigeringsmodus kan du utføre følgende operasjoner:

  Du kan legge til eller sette inn ny tekst i en PDF ved hjelp av de tilgjengelige skriftene i Acrobat-appen.

  1. Fra redigeringspanelet velger du Tekst under Legg til innhold.

  2. Dra for å definere bredden på tekstblokken du vil legge til.

  3. Legg til tekst-verktøyet oppdager intelligent følgende tekstegenskaper for tekst som er nær klikkepunktet:

   • Skriftnavn, størrelse og farge
   • Tegn, avsnitt og linjeavstand
   • Vannrett skalering

   Disse tekstegenskapene brukes automatisk i teksten som du legger til på klikkepunktet. Du kan endre tekstegenskapene ved hjelp av alternativene under Formater tekst i venstre rute.

  4. Skriv inn teksten. Når du legger til tekst i en PDF, velger Acrobat-appen som standard skriftattributter i nærheten for den nye teksten. Enhver skrift som ikke er tilgjengelig i Acrobat, erstattes når du redigerer tekst med en reserveskrift som standard for det aktuelle skriptet.

  5. Hvis du vil endre størrelse på tekstboksen, drar du et valghåndtak.
  6. Hvis du vil flytte tekstboksen, plasserer du pekeren over linjen til markeringsrammen (unngå valghåndtakene). Når markøren endres til Flytt peker drar du boksen til den nye plasseringen. Hvis du vil beholde justeringen med de andre listeelementene, holder du nede Shift mens du drar.

  Når du redigerer tekst, tilpasses flyten for avsnittet til tekstboksen i henhold til endringene. Hver tekstboks er uavhengig. Innsetting av tekst i én tekstboks vil ikke skyve ned en tilstøtende tekstboks eller flyte til neste side.  

  1. Fra redigeringspanelet velger du Tekst under Legg til innhold.

  2. Velg teksten du vil redigere. Tekstboksen blir blå når du velger den, og en hurtigmeny vises med følgende alternativer:

   • Gjør teksten i tekstboksen uthevet eller kursiv.
   • Slett tekstboksen.
   • Klipp ut eller kopier tekstboksen.
   • Merk alle.
   Velg Verktøy, Rediger PDF, Rediger
   De prikkete omrissene identifiserer teksten og bildene du kan redigere.

  3. Rediger teksten ved å gjøre ett av følgende:
   • Skriv inn ny tekst for å erstatte den merkede teksten, eller trykk på Slett for å fjerne den.
   • Administrer listeelementer ved hjelp av listekontrollene (punktlister og nummererte lister) i panelet med Formater tekst til venstre. Du kan opprette lister og konvertere et listeelement til et avsnitt eller endre listetyper.
   • Velg en skrift, en skriftstørrelse eller andre formateringsalternativer i panelet med Formater tekst til venstre. Du kan også prøve de avanserte formateringsalternativene, for eksempel linjeavstand, tegnavstand, horisontal skalering, strøkbredde og farge.
   Formateringsalternativer
   Formateringsalternativer i ruten til venstre

  4. Merk et område utenfor det merkede området for å oppheve merkingen, og begynn på nytt.

  Du kan flytte tekstbokser på en side. Verktøyet Rediger lager et omriss rundt hver tekstboks, slik at det er tydelig hvilken tekst som påvirkes. Redigeringer er begrenset til siden. Du kan ikke dra en tekstblokk til en annen side eller flytte enkelttegn eller ord i en tekstboks. Du kan imidlertid kopiere tekstbokser og lime dem inn på en annen side.

  Endring av størrelsen på en tekstboks fører til tilpassing av flyten for teksten innenfor grensene til den nye tekstboksen. Størrelsen på teksten endres ikke. I likhet med andre tekstredigeringer er endring av størrelse begrenset til den gjeldende siden. Teksten flyter ikke til neste side.

  1. Fra Rediger-panelet velger du Tekst under Legg til innhold.

  2. Velg tekstboksen du vil flytte eller endre størrelse på.

   Flytte tekstboksen
   En markeringsramme med valghåndtak omgir tekstboksen du klikket på.

  3. Gjør ett av følgende:

   Flytt

   Plasser pekeren over linjen til markeringsrammen (unngå valghåndtakene). Når markøren endres til Flytt peker , drar du boksen til ønsket plassering. Hold nede Shift mens du drar, for å begrense flyttingen loddrett eller vannrett.

   Flytte tekstboks

   Endre størrelse

   Plasser pekeren over ett av de runde valghåndtakene, og dra håndtaket for å endre størrelse på tekstblokken.

   Endre størrelse på tekstboks

  Du kan legge til elementer i en nummerert eller punktmerket liste, opprette listeelementer, konvertere et avsnitt til et listeelement og omvendt. Du kan også endre listetyper.

  1. Fra Rediger-panelet velger du Tekst under Legg til innhold.

   Merk:

   Acrobat oppdager avsnitt og lister separat. Det kan derfor hende at både avsnitt og liste vises i samme markeringsramme under redigering. Når du har lagret filen, vises avsnitt- og listeelementer i separate markeringsrammer.

  2. Du kan legge til eller fjerne elementer fra listen på alle nestede nivåer, ved hjelp av de samme kjente kontrollene som du bruker i Microsoft® Office. Trykk for eksempel på Enter etter et listeelement for å sette inn en ny rad. Trykk på Tilbake for å fjerne den nye raden og plassere markøren bak slutten av forrige listeelement.

   Slik oppretter du en nummerert eller punktmerket liste:

   1. Plasser markøren i dokumentet på plasseringen der du vil legge til en liste.
   2. Velg riktig listetype under Formater tekst.

   Slik konverterer du et eksisterende avsnitt til et listeelement:

   • Plasser markøren i avsnittet, og velg deretter riktig listetype under Formater tekst.

   Slik konverterer du et eksisterende listeelement til et avsnitt:

   1. Velg alle elementer i listen. Den riktige listetypen utheves under Formater tekst.
   2. Klikk på den uthevede listetypen.

   Slik konverterer du fra én listetype til en annen:

   1. Plasser markøren i listeelementet, eller merk alle elementene.
   2. Velg riktig listetype under Formater tekst.
   Legge til eller redigere liste i en PDF

   Merk:

   Bruk tastaturet til å legge til et listeelement. Før et avsnitt kan du for eksempel skrive inn nummerert «a» etterfulgt av sluttparentes «)», og deretter legge til et mellomrom. Det legger til en nummerert liste som starter med «a)».

  1. Fra redigeringspanelet velger du Bilde under Legg til innhold.

  2. Velg bildet du vil legge til fra Google Disk eller andre delte disker.

  3. Adobe Acrobat-appen legger til bildet i PDF-filen. Du kan utføre hvilke som helst av følgende handlinger:

   • Dra i kantene for å endre størrelse på bildet.
   • Fra venstre rute bruker du alternativene til å 
    • Roter bildet med urviseren.
    • Roter bildet mot urviseren.
    • Slett bilde.
    • Erstatte bildet med et annet bilde.
   Justere bildet

Kombinere filer til PDF

Du kan kombinere opptil tolv filer i én enkelt PDF-fil. Kombiner filer støtter flere filtyper i tillegg til PDF-filer.

Merk:

Du kan ikke kombinere PDF-filer som er sikret, passordbeskyttet, inneholder 3D-elementer eller er en del av en PDF-portefølje.

I tillegg til PDF-filer lar tillegget deg kombinere følgende populære filtyper i en PDF-fil:

Konverter til PDF fra Støttede filtyper
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Bildefilformater .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
Rikt tekstformat .rtf
Tekstfiler .txt
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Fyll ut og signer-skjemaformat .form

Fremgangsmåte for å kombinere filer til en PDF-fil:

 1. Fra filutforskervinduet velger du filene du vil kombinere til PDF, før du velger Handlinger > Adobe Document Cloud fra toppmenyen eller høyreklikk-menyen, og deretter Kombiner filer av Adobe.

  Merk:

  Hvis du har flere filbehandlingsprogrammer installert, merker du filen og velger Handlinger fra toppmenyen eller høyreklikkmenyen, og deretter Adobe Document Cloud > Kombiner filer fra Adobe.

  Hvis filen allerede er åpen i forhåndsvisningen av dokumentet, velger du Alle verktøy Kombiner filer.

  Kombinere filer fra Document Cloud-visning

 2. Logg på Adobe Acrobat hvis du blir bedt om det.

 3. Verktøysettet Kombiner filer vises til venstre. Gjør ett av følgende, og velg deretter Kombiner.

  • Klikk på Legg til filer for å legge til flere filer. 
  • For å slette en fil, velger du filen og velger slett 
  • Acrobat føyer suffikset -kombinert til filnavnet. Skriv inn det nye filnavnet slik du ønsker.
  En forhåndsvisning av de valgte filene

  • (Valgfritt) Hvis en fil har flere sider, vises den som en stabel. Hold musepekeren over filen og klikk på pilknappen for å utvide den. Bruk dra-og-slipp til å endre rekkefølgen på sidene slik du vil at de skal vises i den kombinerte PDF-filen.
  • (Valgfritt) Bruk alternativene i sidepanelet til høyre for å ordne filene i rutenettvisning eller listevisning. Du kan også bruke knappene + og - nederst til høyre i vinduet til å zoome inn eller ut på miniatyrforhåndsvisningen.

  Filene kombineres i en PDF-fil og lagres tilbake i OneDrive- eller SharePoint-dokumentbiblioteket. Det vises også en forhåndsvisning av filen.

Eksportere PDF til Word/Excel/PowerPoint

Du kan konvertere PDF-filer til Microsoft Word/Excel/PowerPoint, RTF (Rich Text Format) eller bildefiler.

Adobe Acrobat bruker OCR på PDF-filer som inneholder bilder, vektorgrafikk, skjult tekst eller en kombinasjon av disse elementene. Tillegget bruker for eksempel OCR på PDF-filer som er opprettet fra skannede dokumenter. Tillegget bruker også OCR på tekst som ikke kan tolkes fordi teksten ble kodet feil i kildeprogrammet.

Merk:

OCR er konvertering av bilder av tekst (skannet tekst) til redigerbare tegn, slik at du kan søke i, rette og kopiere teksten.

Adobe Acrobat lar deg eksportere til følgende filtyper fra PDF:

Eksporter PDF til

Støttede filtyper

Microsoft Word

.doc, .docx

Microsoft Excel

.xlsx

Microsoft PowerPoint

.pptx

Rikt tekstformat

.rtf

Bilde

.jpg, .tiff, .png

Slik eksporterer du PDF-filer:

 1. Fra filutforskervinduet velger du filen, før du velger Handlinger > Adobe Document Cloud fra toppmenyen eller høyreklikk-menyen, og deretter Eksporter PDF fra Adobe.

  Merk:

  Hvis du har flere filbehandlingsprogrammer installert, merker du filen og velger Handlinger fra toppmenyen eller høyreklikkmenyen, og deretter Eksporter PDF fra Adobe.

  Hvis filen allerede er åpen i forhåndsvisningen av dokumentet, velger du Konverter og deretter formatet for dokumentet du vil eksportere.

  Eksporter PDF

 2. Logg på Adobe Acrobat hvis du blir bedt om det.

 3. Velg Dokumentspråk og deretter knappen Konverter til [selected format].

  (Hvis du for eksempel har valgt alternativet Microsoft Word, vises knappens navn som Konverter til DOCX.)

 4. Den valgte PDF-filen eksporteres til ønsket format med samme navn, og åpnes for forhåndsvisning. Det eksporterte dokumentet lagres automatisk i dokumentbiblioteket på OneDrive eller SharePoint.

  Merk:

  Mappeplasseringen til den lagrede filen åpnes når du eksporterer PDF-filen til filtyper som .rtf, .jpeg, .jpg, .png og .tiff.

Organisere en PDF-fil

Du kan manipulere eksisterende PDF-dokumenter ved å slette, omordne eller rotere sidene.

Fremgangsmåte for å organisere sider i en PDF-fil:

 1. Velg filen fra filutforskervinduet før du velger Handlinger > Adobe Document Cloud fra toppmenyen eller høyreklikk-menyen, og deretter Organiser sider fra Adobe.

  Merk:

  Hvis du har flere filbehandlingsprogrammer installert, merker du filen og velger Handlinger fra toppmenyen eller høyreklikkmenyen, og deretter Adobe Document Cloud > Organiser sider fra Adobe.

  Hvis filen allerede er åpen i dokumentforhåndsvisningen, velger du Alle verktøy > Organiser sider.
  Ordne sider fra Rediger-menyen på verktøylinjen

 2. Logg på Adobe Document Cloud hvis du blir forspurt.

 3. Verktøysettet Ordne sider vises til venstre. Bruk knappene + og - nederst til høyre i vinduet til å zoome inn eller ut på sideminiatyrforhåndsvisningen. Gjør ett av følgende og velg Lagre endringer.

  • Roter sidene mot venstre, mot høyre eller slett dem.
  • Hvis du vil omordne sidene, drar du sideminiatyren til den nye plasseringen. Sidene omnummereres.
  • Hvis du vil legge til sider i PDF-filen, velger du Sett inn sider, klikker på + -ikonet der du vil legge til sider og velger filen fra filutforskeren.
  • Hvis du vil opprette en ny PDF med valgte sider, velger du Trekk ut sider før du velger sidene og trykker på knappen med Trekk ut sider.
  • Hvis du vil dele opp filen i flere sider, velger du Del opp i flere filer. Velg skillelinjene for å markere begynnelsen på forskjellige filer, og velg deretter Del.
  Organiser sider-verktøysett

Beskytte en PDF

Bruk Beskytt PDF-verktøyet for å legge til passordsikkerhet i en PDF. Når passordet er definert, må brukerne oppgi passordet for å se PDF-filen.

 1. Åpne en PDF i Adobe Acrobat. 

 2. Velg Alle verktøy > Beskytt en PDF.

 3. I dialogboksen Beskytt PDF skriver du inn passordet i feltet Angi passord, og bekrefter det samme i det andre feltet. For hvert tastetrykk evaluerer passordstyrkemåleren passordet ditt og indikerer passordstyrken. Velg Angi passord.

  Skriv inn passordet ditt, bekreft og klikk deretter på Angi passord

 4. PDF-filen din er nå passordbeskyttet. I forhåndsvisningsvinduet skriver du inn passordet i ledeteksten for å vise PDF-filen.

Komprimer en PDF-filstørrelse

Bruk Komprimer PDF-verktøyet til å redusere størrelsen på PDF-filen. Størrelsen på filen optimaliseres ved å fjerne innebygde skrifter, komprimere bilder og fjerne elementer som ikke trengs lenger.

 1. Åpne en PDF i Adobe Acrobat. 

 2. Velg Alle verktøy > Komprimer en PDF.

 3. I dialogboksen Komprimer PDF velger du komprimeringsnivået i henhold til ønsket størrelse og kvalitet, deretter velger du Komprimer.

  Komprimer PDF

  PDF-filen komprimeres og lagres på SharePoint- eller OneDrive-kontoen.

Fylle ut og signere dokumenter

For å fylle ut og signere PDF-filer, velger du E-signering fra den øverste globale linjen. Fyll ut og signer-verktøyene vises til venstre, slik at du kan fylle ut skjemafelt og signere som beskrevet i følgende avsnitt.

 1. Fra venstre panel velger du  og klikker deretter på feltet der du vil legge til tekst.
  Den viser et tekstfelt sammen med en verktøylinje, som vist nedenfor. 

 2. Merk tekstfeltet på nytt og skriv inn teksten.

 3. Hvis du vil omplassere tekstboksen slik at den er på linje med tekstfeltet, merker du tekstboksen og holder pekeren over den. Når du ser et plussikon med piler, flytter du tekstboksen til ønsket posisjon.

 4. Merk tekstboksen for å redigere teksten. Når du ser markøren og tastaturet, redigerer du teksten og klikker et annet sted for å angi teksten.

 5. Hvis du vil endre tekststørrelsen, velger du A eller A etter behov.

  fyll-tekst-felt

  Merk:

  Skaler den første merknaden du plasserte, slik at den passer til avmerkingsboksen eller alternativknappen i dokumentet, og den neste merknaden du legger til vil da få den samme størrelsen og passe med resten av boks-/sirkelfeltene.

 6. Hvis du vil endre tekstfargen, merker du av for  fra hurtigverktøylinjen, og velger deretter ønsket farge fra fargepaletten.

  Standardfargen for signaturer er svart. Hvis du vil endre farge på signaturer, må du oppheve valget av Hold signaturer svarte

  text-color

 7. Hvis du vil bytte til en annen inndatatype, velger du og deretter ett av de tilgjengelige alternativene, som Signatur, Initialer, Kryssmerke og Hakemerke.

  Endre inndatatype

 1. Hold markøren over feltet med alternativknappen. Den viser automatisk standard hake eller det valgte radiofeltsymbolet.

 2. Velg alternativfeltet for å skrive inn symbolet.

 3. Hvis du vil endre symbolet, velger du feltet på nytt og trykker deretter på fra menyen og velger et annet symbol. Den merker feltet med det valgte symbolet.

  change-radio-symbol

 1. Opprett signatur og initialer hvis du ikke allerede har gjort det. Det gjør du slik:

  1. Fra verktøylinjen med Hurtighandling velger du 
  2. Hvis du vil legge til en signatur, velger du Legg til signatur. Skriv inn eller tegn signaturen i dialogboksen som vises, og velg Ferdig.
  3. Hvis du vil legge til initialene dine, velger du > Legg til initialer. I dialogboksen som vises skriver du inn eller tegner initialene dine og velger Ferdig.

  Merk: Du kan også legge til et bilde som signatur eller initialer. Hvis du vil legge til et eksisterende bilde, trykker du på bildeikonet fra den øverste menyen. Hvis du vil ta et nytt bilde som skal legges til som signatur, trykker du på kameraikonet og fullfører arbeidsflyten.

 2. Slik legger du til en signatur:

  1. Velg signaturen fra det venstre panelet, flytt over til feltet der du vil legge det til, og klikk deretter der for å plassere signaturen.
   Ellers velger du  fra verktøylinjen med Hurtighandlinge, og deretter velger du signaturen din.
  2. Signaturen din vises i feltet.
   Merk: Når du har lagt til en signatur eller initialer i et skjema og lagret det, kan du ikke redigere det igjen.
  3. Hvis du vil justere plasseringen av signaturen, holder du markøren over signaturen til du ser et plussikon. Deretter klikker du på og flytter signaturen som du vil. 
  4. Hvis du vil justere størrelsen på signaturen, holder du markøren over den blå sirkelen i hjørnet. Deretter holder du den og drar den dit du vil.
  resize-signature

  Forsiktig!

  Når du har lagt til en signatur eller en initial i et skjema og lagret den, kan du ikke redigere det på nytt. Når du legger til en signatur eller en initial, ser du følgende advarsel.

 3. Slik legger du til initialene dine:

  1. Velg initialen i det venstre panelet, flytt over til feltet der du vil legge det til, og klikk deretter for å plassere signaturen.
   Ellers velger du  fra verktøylinjen Hurtighandlinger, deretter velger du initialen din.
   Initialene dine vises i feltet.
  2. Hvis du vil justere plasseringen av signaturen, holder du markøren over signaturen til du ser et plussikon. Deretter klikker du på og flytter signaturen som du vil. 
  3. Hvis du vil justere størrelsen på signaturen, holder du markøren over den blå sirkelen i hjørnet. Deretter holder du den og drar den dit du vil.
  Merk:

  Hvis du vil bruke et bilde som signatur eller initialer:

  • Signer med navnet ditt i svart på et rent, tomt, hvitt papir. Signer midt på papiret slik at du ikke fotograferer eller skanner kantene.
  • Fotografer eller skann signaturen. Hvis du tar et bilde av signaturen, må du passe på at siden er belyst og at det ikke er skygger på signaturen.
  • Overfør bildet eller skanningen til datamaskinen. Acrobat/Reader godtar JPG-, JPEG-, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- og BMP-filer. Du trenger ikke å beskjære bildet. Acrobat/Reader importerer bare signaturen hvis bildet eller skanningen er relativt rent.

Legge til kommentarer i en PDF-fil

Bruk kommentarfunksjonene i Adobe Acrobat til å skrive notater til deg selv mens du viser eller leser dokumenter. Du kan legge til kommentarer i PDF-filer med tekstkommentarer, klistrelapper, uthevinger og tegneverktøy. Gjør følgende for å legge til kommentarer:

Merk:
 • Når to brukere viser samme PDF-fil samtidig, og den ene legger til kommentarer i PDF-filen, blir den andre brukeren bedt om å oppdatere siden for å få den nyeste versjonen av PDF-filen.
 • Du kan ikke legge til kommentarer eller redigere PDF-filer som er sikre, beskyttet eller skrivebeskyttet. Knappene for kommentering og redigering er skjult for slike filer.
 • Du kan ikke legge til kommentarer i PDF-filer fra mobilenheter ved å bruke nettlesere.
 • Kommentarruten vises til høyre hvis du legger til en klistrelappkommentar, klikker på en eksisterende kommentar eller åpner en fil med eksisterende kommentarer.
 1. Åpne PDF-filen i Adobe Acrobat.

 2. Velg ønsket kommenteringsverktøy fra hurtigverktøylinjen, og velg der du vil plassere notatet. Følgende kommentartyper er tilgjengelige:

  • Legg til kommentarer som festet notat eller tekstkommentar.
  • Uthev, Understrek, eller Gjennomstrek tekst.
  • Tegn for frihånd.
  Legg til kommentarer
  Legg til kommentarer eller tekstkommentar

  Uthev, Understrek, Gjennomstrek
  Uthev, Understrek, Gjennomstrek

  Tegn for frihånd
  Tegn for frihånd

  Merk:

  Når du bruker Legg til tekst kommentar, blir den samme teksten lagt ut som en kommentar, og vises i kommentarfeltet.

  Når du velger tekst i PDF-filen blir flere kommenteringsverktøy tilgjengelige for bruk – Legg til kommentarer, Uthev merket tekst, Gjennomstrek merket tekst, Understrek merket tekst, Kopier tekst.

  Merk:

  Hvis du er logget på og abonnementet ditt inkluderer tilgang til redigeringsverktøyet, vil du også se alternativet Rediger tekst.

  Tilleggsverktøy når du merker tekst i en PDF-fil

  A. Legg til kommentarer B. Uthev tekst C. Understrek tekst D. Gjennomstrek tekst E. Kopier tekst 

Endre utseende på kommentarene

Du kan endre fargen på kommentarene dine ved å gjøre ett av følgende:

 1. Velg kommentaren. Det vises et popup-vindu.

  Endre fargen på kommentaren

  Merk:

  På samme måte kan du velge og endre linjetykkelsen på Tegneverktøy-merknaden, og justere skriftstørrelsen på Legg til tekst-merknaden.

 2. Velg fargen for å åpne fargepanelet.

 3. Velg ønsket.

 4. Endringene lagres automatisk om 20 sekunder. Eventuelt kan du lagre ved å trykke på Ctrl+S i Windows og Cmd+S i macOS.

Angre eller gjør om endringer

 • Velg Angre- ikonet på verktøylinjen for å angre endringer.
 • Velg Utfør likevel -ikonet på verktøylinjen for å utføre endringer likevel.

Rediger kommentarer, slett kommentarer eller slett tegning

Gjør følgende for å redigere en kommentar:

 • Velg kommentaren. Kommentarpanelet vises til høyre. Fra Alternativer (...)-menyen velger du Rediger.
 • For å redigere Legg til tekst-kommentaren, merker du tekstkommentaren og skriver for å gjøre endringene.

Hvis du vil slette kommentarer, velger du kommentaren og gjør ett av følgende:

 • Kommentarpanelet vises til høyre. Fra Alternativer (...)-menyen velger du Slett.
 • Fra popup-vinduet velger du Slett-ikonet.

Gjør følgende for å slette tegnekommentarer:

 • Velg verktøyet Slett tegning fra verktøylinjen og dra over delene av tegningen du vil slette.

Tilpass Acrobats utseende i Microsoft SharePoint eller OneDrive

Du kan endre Acrobats utseende til lyst eller mørkt tema. Du kan også endre innstillingen til å alltid følge temaet som er valgt i Microsoft SharePoint eller OneDrive. Gjør følgende:

 1. fra Mer-menyen (   ) nær profilbildet ditt i Acrobat-visningen, velger du Innstillinger.

  Acrobat-innstillinger

 2. I Innstillinger-vinduet velger du ønsket tema fra nedtrekkslisten Utseende.

  Velg utseendetema

 3. Velg Lagre. Innstillingen i Acrobat har forrang over utseendeinnstillingen til Microsoft SharePoint eller OneDrive.

Vanlige spørsmål

Filnavnformatene som er nevnt nedenfor, er ikke tillatt:

 • De spesielle katalognavnene "." og ".."
 • Filnavn eller filer med disse filtypene: CON, PRN, AUX, NUL, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 og LPT9.
 • Filnavn som slutter med mellomrom eller punktum.
 • Filnavn som begynner med punktum.
 • Filnavn med spesialtegnet #.

Hvis du har en fil med langt filnavn i One Drive eller SharePoint, kan ikke PDF-opplevelsen i Adobe Document Cloud for Office 365 utføre den ønskede handlingen, og viser feilmeldingen "Det er problem med behandling av filene dine."

Feil ved behandling av filer med langt navn eller bane

Løsning
Forkort filnavnet i One Drive eller SharePoint, og utfør deretter handlingen med PDF-opplevelsen i Adobe Document Cloud for Office 365.

Merk:

Microsofts grafiske API begrenser bruken av lange filnavn eller filbaner. Adobe samarbeider med Microsoft om å løse problemet.

PDF-opplevelsen i Adobe Document Cloud for Office 365 er bare synlig i den moderne visningen av One Drive og SharePoint. Klikk på Avslutt klassisk opplevelse nederst til venstre i One Drive eller SharePoint for å bruke PDF-opplevelsen for Adobe Document Cloud.

Avslutt klassisk opplevelse

Midlertidige kopier opprettes også når det brukes en betalt funksjon, slik som Organiser sider eller Eksporter en PDF. Hver gang en bruker benytter en betalt funksjon opprettes derfor et likt antall midlertidige kopier i opptil 24 timer, deretter slettes disse. Verken Adobe eller Microsoft® har tilgang til disse dataene. For mer informasjon kan du se Sikkerhetsoversikt for Adobe Acrobat med Document Cloud-tjenester.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?