Laste ned og installere hjelp

Hvor kan jeg laste ned applikasjonen?

Creative Cloud-applikasjoner

Last ned Photoshop, Illustrator, Lightroom og mer.

Kom i gang

Acrobat-applikasjoner

Last ned Acrobat (abonnement), Fill & Sign, Søk og mer.

Kom i gang 

Element-apper

Last ned Photoshop Elements.
Kom i gang     

Last ned Premiere Elements.
Kom i gang 

  Alle andre Adobe-apper   Last ned Reader, Acrobat 2020, RoboHelp og mer. Kom i gang  

Har du problemer med å installere?

Andre vanlige problemer 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?