Laste ned og installere hjelp

Hvor kan jeg laste ned applikasjonen?

Creative Cloud-applikasjoner

Last ned Photoshop, Illustrator, Lightroom og mer.

Kom i gang

Acrobat-applikasjoner

Last ned Acrobat (abonnement), Fill & Sign, Søk og mer.

Kom i gang 

Element-apper

Last ned Photoshop Elements.
Kom i gang     

Last ned Premiere Elements.
Kom i gang 

  Alle andre Adobe-apper   Last ned Reader, Acrobat 2020, RoboHelp og mer. Kom i gang  

Har du problemer med å installere?

Andre vanlige problemer 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet