Adobe-lisenssertifikater som er installert i nøkkelringen eller sertifikatbutikken, vises som ikke klarert

Feilbeskrivelse

Adobe-apper krever signerte approfiler. Under henting av signerte approfiler installeres sertifikatene som kreves for godkjenning av signatur i nøkkelringen på macOS og i sertifikatlageret på Windows.

Adobe-lisensiering bruker X.509, standardkompatible DER-sertifikater for lisensiering og rettigheter. Adobe-apper bruker sertifikatene kun for programvarelisensformål. Disse er en del av sertifikatklareringskjeden, som har en selvsignert rot. Et selvsignert sertifikat er et identitetsbevis som er signert av den samme enheten, som er sertifisert.

Når du installerer sertifikatene, installeres bare en del av sertifikatene i sertifikatklareringskjeden. Rotsertifikatet er ikke installert, og sertifikatene i sertifikatklareringskjeden vises derfor i nøkkelringen og sertifikatlageret med følgende meldinger:

  • Windows: Windows har ikke nok informasjon til å bekrefte dette sertifikatet
  • macOS: Sertifikatet er ikke klarert

Det er ingen grunn til bekymring, fordi Adobe-apper kun bruker sertifikatene for lisensieringsformål. Fjerning av sertifikater har ingen negativ effekt fordi sertifikatene er installert på nytt i nøkkelringen eller sertifikatlageret under gjentatte forsøk på å hente signerte appprofiler.

Løsning

Det selvsignerte root sertifikatet er tilgjengelig som en separat (valgfri) installerbar profil fra Adobe. En bekymret bruker kan installere profilen, som ber om tillatelse til å installere det selvsignerte root sertifikatet i hele systemet og markere det som klarert. Når det selvsignerte root sertifikatet er installert og merket som klarert, vises ikke flere feilmeldinger for de installerte sertifikatene.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?