Problem

Når du logger på en egen operativsystemkonto på samme datamaskin og deretter starter en Adobe-app, blir du bedt om å logge på igjen.

Løsning

Bruk Adobe ID-en og passordet for å logge på den første gangen du starter en Adobe-app, for hver operativsystemkonto du bruker på en enkelt datamaskin.

Dette er forventet atferd fordi Adobe har forbedret sikkerheten rundt hvordan apper lagrer lisensinformasjon.

Merk:

Denne bruken av Adobe ID-en for å bruke et program fra forskjellige operativsystemkontoer på samme datamaskin teller ikke som flere aktiveringer mot Adobe ID-en din så lenge du bruker programmet fra bare én operativsystemkonto om gangen.