Lage batchfiler og skripter for bedriftsdistribusjoner | CC eller CC 2014

Distribuere unntak ved hjelp av batch- og skriptfiler

Du kan lage batch- og shell-skriptfiler for å forenkle prosessen med å kjøre Exception Deployer under distribusjon. 

Generelt er distribusjonsprosessen som følger:

 1. (Kun Windows) Kjør Exceptions Deployer i Før-modus (Pre Mode) for å installere Acrobat.
 2. (Windows og Mac OS) Installer innholdet i Build-mappen.
 3. (Windows og Mac OS) Kjør Exceptions Deployer i Etter-modus (Post Mode) for å installere andre produkter og komponenter som må installeres etter innholdet i Build-mappen. 

Kjør Exception Deployer i Før-modus (Acrobat for Windows)

 1. Opprett en tom tekstfil med navnet BeforeSetup.bat
 2. Kopier og lim inn følgende kode i den tomme tekstfilen:
PushD "%~dp0"
Set installdir=%~dp0
@echo off

Echo "Installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to start the installation."
PAUSE
ExceptionDeployer --workflow=install --mode=pre --installLanguage=en_US
Echo "Finished installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to finish."
PAUSE
 1. Lagre filen.
 2. Høyreklikk på batchfilen og kjør den som administrator.
 3. Kjør innholdet i Build-mappen.

Kjør Exception Deployer i Etter-modus (Windows)

 1. Fullfør denne prosedyren etter at innholdet i Build-mappen er installert.
 2. Opprett en tom tekstfil med navnet AfterSetup.bat
 3. Kopier og lim inn følgende kode i den tomme tekstfilen:
PushD "%~dp0"
Set installdir=%~dp0
@echo off

Echo "Installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to start the installation."
PAUSE
ExceptionDeployer --workflow=install --mode=post --installLanguage=en_US
Echo "Finished installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to finish."
PAUSE
 1. Lagre filen.
 2. Høyreklikk på batchfilen og kjør den som administrator.

Kjør Exception Deployer i Etter-modus (Mac OS)

 • Viktig: Det finnes for øyeblikket ingen unntak på Mac.
 1. Opprett en tom tekstfil med navnet Exceptions.sh.
 2. Kopier og lim inn følgende kode i den tomme tekstfilen:
#!/bin/sh

read -p "Press [Return] key to start the installation."
sudo ./ExceptionDeployer.app --workflow=install --mode=post --installLanguage=en_US
read -p "Press [Return] key to exit the installation."

Lagre filen. Gjør skriptet kjørbart. 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?