Slik avgjør du hvilke versjoner av Adobe-applikasjonene som er installert

Noen ganger er det nødvendig å innhente en tydelig og kortfattet rapport som viser versjonene av Adobe-applikasjoner som er installert på en macOS- eller Windows-datamaskin. Dette kan gjøres manuelt, men det kan også være nødvendig å innhente denne informasjonen i et tekstbasert format som kan behandles med et skript eller innhentes sentralt. Denne artikkelen beskriver metoder som disse dataene kan samles på.

Windows

Kjør følgende kommando i PowerShell for å vise en liste over Adobe-applikasjoner og versjonsnumrene for disse:

Get-ItemProperty HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Format-Table –AutoSize | findstr Adobe

macOS

Kjør følgende kommando i terminalen for å vise en liste; den kan omdirigeres til en fil eller ledes til et annet program for videre behandling; det er også mulig å kopiere den til XML-format:

system_profiler SPApplicationsDataType

Adobe-logoen

Logg på kontoen din