Problem (bare Windows)

Hvis Lightroom Classic 8.2 er installert på en datamaskin med lisensieringstypen Funksjon begrenset, startes ikke Lightroom, og du ser følgende feilmelding:

Produktet er ikke lisensiert

Merk:

Dette problemet oppstår på nye datamaskiner der FRL-pakker ikke er installert tidligere.

Løsning

  1. Start eventuelle andre Creative Cloud-apper som allerede var installert på sluttbrukerdatamaskinen, ved hjelp av en FRL-pakke. Om nødvendig distribuerer du en ny FRL-pakke som inneholder alle andre Creative Cloud-apper.
  2. Start Lightroom Classic 8.2.

Lightroom starter uten problemer.