Oppdatere SSO-sertifikat

Hvis du har satt opp SSO for identitetsleverandøren din (IdP) med Adobe Admin Console, og sluttbrukerne dine ikke kan logge på Adobe-applikasjonene og -tjenestene sine, kan SAML-sertifikatet ha utløpt.

Problem

Du står overfor noe av dette:
  • Brukere logges av og kan ikke logge på Adobe Creative Cloud-applikasjoner for nett, mobil eller skrivebordet
  • Brukere ser feilmeldinger når de prøver å logge på
  • Administrator kan ikke legge til/fjerne/administrere brukere eller produktprofiler

Feilmelding

Ved påloggingsforsøk ser sluttbrukere feilmeldinger som ligner på følgende:
  • Validering av SAML-sertifisering mislyktes
  • Den digitale signaturen i SAML-svaret kunne ikke valideres med identitetsleverandørens sertifikat

Løsning

Logg på Adobe Admin Console og legg inn en kundestøttesak med et oppdatert SSO-sertifikat. Adobe vil oppdatere sertifikatet i Admin Console og gi deg beskjed.

Tilleggsinformasjon: Sertifikatkrav

Du kan bruke et oppdatert SSO-sertifikat fra IdP-en din eller en hvilken som helst annen sertifiseringsinstans (CA). Sørg for samsvar med følgende konfigurasjon:

  • Sertifikatet er i PEM-format
  • Sertifikatets filendelse er: .cer, .pem, eller .cert
  • Sertifikatet er i flerlinjeformat

Hvis du vil vite mer om sertifikatkravene, kan du se Feilsøking av Federated ID.

Beslektede emner

Adobe-logoen

Logg på kontoen din