Adobes generelle vilkår for bruk: tidspunkt og prosess

Bakgrunnen for disse endringene av Vilkårene for bruk er at vi ønsker å gjøre det enklere for brukerne og organisasjonen din å lagre, administrere, sikre og samarbeide om fremtidige kreative prosjekter. Du kan se en forhåndsvisning av den fullstendige versjonen av de oppdaterte Vilkårene for bruk her. Vi presiserer at innhold som er lagret på Creative Cloud for teams- eller enterprise-lagringsplassen, kan åpnes og kontrolleres av Bedriften (dvs. en organisasjon som f.eks. en bedrift, offentlig myndighet eller en utdanningsinstitusjon) som stiller teams- eller enterprise-planen til rådighet.

I månedene etter at de oppdaterte Vilkårene trer i kraft, planlegger vi å lansere noen produktendringer for å forbedre Bedriftens kontroll over innholdet og samtidig øke fleksibiliteten for bruken av Creative Cloud-lagringsplassen for arbeidsgruppen din. Produktoppdateringene kan omfatte nye funksjoner i Admin Console:

  • Det blir enklere for Bedrifter å tilbakekalle ressurser som er lagret på Creative Cloud for teams- og enterprise-lagringsplassen når ansatte forlater organisasjonen.
  • Lagringskapasiteten til brukerne kombineres til oppsamlet lagring for Bedriften.
  • Det gir en oversikt over Bedriftens bruk av lagringsplassen for hver aktive bruker.

Vanlige spørsmål

De oppdaterte Vilkårene trer i kraft den 16. april 2020, og brukerne blir bedt om å godta de oppdaterte Vilkårene for å fortsette tilgangen til Creative Cloud-applikasjonene og -tjenestene.

Oppdateringen av Vilkårene for bruk gjelder for alle brukere med en Adobe ID-konto, noe som betyr:

  • Alle brukere på en Creative Cloud for teams-plan.
  • Visse brukere på en Creative Cloud for enterprise-plan.

Brukere som kun har Federated eller Enterprise ID-er på Creative Cloud for enterprise ETLA- eller VIP-kontoer, er ekskludert fra oppdateringen av Vilkårene for bruk og trenger ikke godta oppdaterte Vilkår.

Før du godtar de oppdaterte Vilkårene den 16. april 2020, sender vi ut e-poster til alle teams- og enterprise-brukere som påvirkes av endringene (inkludert administratorer). E-postene beskriver de viktigste endringene av Brukervilkårene knyttet til Creative Cloud for teams- eller enterprise-lagringsplassen; og informerer brukerne om at de kanskje bør flytte personlig innhold ut av Creative Cloud for teams- eller enterprise-lagringsplassen sin før de godtar de oppdaterte Vilkårene, med instruksjoner om hvordan man gjør dette.

Fordi du er administrator, sørger vi for at du får full oversikt over de kommende endringene, slik at du kan svare på spørsmål eller bekymringer fra brukerne dine på en effektiv måte. Vi foreslår også at du informerer arbeidsgruppen din på forhånd om hvor viktig det er at de godtar de oppdaterte Vilkårene.

Når de oppdaterte Vilkårene trer i kraft den 16. april 2020, blir administratorene også bedt om å godta de oppdaterte Vilkårene.

Hvis brukere har bekymringer, kan de flytte det personlige innholdet sitt ut av Creative Cloud for teams- eller enterprise-lagringsplassen sin. Her finner du Vanlige spørsmål for mer informasjon. Hvis, mot all formodning, det meste av innholdet deres er personlig og de ikke ønsker å flytte det, kan de bytte ut e-postadressen (med en personlig) som er knyttet til Adobe-kontoen deres og be om at du, administratoren, gir dem rettighetene via en annen e-postadresse. I dette tilfellet er det viktig å vite at alt innholdet forblir på den personlige kontoen deres, der de kanskje ikke har en personlig Creative Cloud-plan. Den nye bedriftskontoen blir tildelt på nytt, uten noe av det eksisterende innholdet deres.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?