Styring av autentisering av bedriftsenheter for Creative Cloud-skrivebordsapplikasjoner og Acrobat Pro

Gjelder for:

 • Person: systemadministrator
 • OS: macOS og Windows
 • Enhet: bedriftseide stasjonære maskiner
 • Surface: nyeste versjon av Creative Cloud- og Acrobat Pro-skrivebordsapplikasjoner

Støtter foreløpig ikke:

 • Webtjenester (som Adobe Sign, Adobe Assets, Adobe Libraries)
 • Mobilapplikasjoner
 • Acrobat Reader
 • Dreamweaver

Oversikt

Konfigurasjonsinnstilling på bedriftsnivå gjør det mulig for organisasjoner å konfigurere autentiseringsmekanismen for Creative Cloud-skrivebordsapplikasjoner, inkludert Acrobat Pro Desktop. Funksjonen er ment å skulle kombineres med bedriftens mekanisme for enhetsdistribusjon. Ved å bruke denne konfigurasjonen kan du sikre at brukerne automatisk blir omdirigert til bedriftens IDP med det krevde domenet, når de logger på.

Merk:

Bedriften må gjøre krav på domenet i Adobe Admin Console for å aktivere denne funksjonen. En bedrift kan også gjøre krav på flere domener, men en policy må gjelde for ett enkelt domene på en gitt maskin. Hvis du har gjort krav på flere domener, kan du velge å omdirigere forskjellige brukere til forskjellige domener.

Fordeler med å tilpasse autentiseringsvalg

Konfigurering av organisasjonens autentiseringsinnstillinger kan gi følgende fordeler:

 Omdiriger brukere automatisk til bedriftens identitetsleverandør når applikasjoner åpnes, for domener som er gjort krav på i Admin Console

 Begrens pålogging til kun organisasjons-ID-er

 Fjern alternativer for pålogging med sosiale kontoer fra bekreftelsesskjermen

Konfigurere enheter for styring av autentisering av bedriftsenheter

Utfør følgende trinn (basert på operativsystemet til enheten)
for å konfigurere Enterprise Device Authentication Management for en enhet i organisasjonen din.

macOS

 1. Opprett en plist-fil som spesifiserer domenet som er gjort krav på som brukeren blir omdirigert til.

  <?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?>
  <!DOCTYPE plist PUBLIC &quot;-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN&quot; &quot;http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd&quot;>
  <plist version=&quot;1.0&quot;>
  <dict>
  <key>AuthInfo</key>
  <dict>
  <key>login_domain</key>
  <string>@<domenet du har gjort krav på></string>
  </dict>
  </dict>
  </plist>
 2. Plasser plist-filen på følgende plassering på enheten:

  /Library/Preferences/com.adobe.NGL.AuthInfo.plist

 3. Start Creative Cloud-skrivebordsprogrammet på nytt.

  Vi anbefaler at du starter enheten på nytt for å gjøre dette.

Windows

 1. Åpne Windows Registerredigering.
  Trykk Windows + R, skriv regedit og trykk Enter.

 2. Gå til følgende plassering:

  Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\

 3. Legg til en nøkkel – NGL.

 4. Legg til enda en nøkkel i NGL – AuthInfo.

 5. Opprett en strengverdi i AuthInfo:
  Navn: login_domain
  Verdi: Navnet på domenet som er gjort krav på som brukeren blir omdirigert til.

  Windows-registerverdi

 6. Start Creative Cloud-skrivebordsprogrammet på nytt.

  Vi anbefaler at du starter enheten på nytt for å gjøre dette.

Kjent problem

Etter at du har konfigurert en enhet, hvis en bruker logger av Creative Cloud-skrivebordsprogrammet, kan ikke brukeren lukke påloggingsmodalen.

Løsning

Adobe retter opp dette problemet i neste utgivelse av Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Foreløpig kan du lukke programmet ved å velge Fil > Lukk.

Vanlige spørsmål

Nei. Denne konfigurasjonen påvirker ikke tillitsforhold.

Nei. Brukere må autentisere seg med en Federated ID-konto.

Nei. Jokertegn er ikke tillatt når du spesifiserer et domene. Du må spesifisere et eksakt domene, uten jokertegn.

Denne konfigurasjonen fungerer ikke hvis nettleserbasert pålogging er konfigurert av administratoren.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?