VIP-programveiledning: VIP Select

VIP-medlemmer kan spare enda mer når de kvalifiserer for VIP Select, ved å kjøpe ti eller flere lisenser** i løpet av en abonnementsperiode. I tillegg kan de spare ved å kjøpe 50, 100 eller enda flere lisenser.

VIP-pyramide

Rabattnivåer

Tilbakeblikk som måten å kvalifisere seg for VIP Select på

KVALIFISER DEG FOR VIP SELECT-RABATTNIVÅ MED ET ENKELTKJØP

VIP-medlemmer trenger kun å legge inn en enkeltbestilling på minst 10 lisenser for å kvalifisere til VIP Select-rabattnivå. Legg inn en bestilling på nødvendig antall for automatisk å oppgradere medlemskapet ditt til VIP Select-rabattnivå og få fordelene som følger med.

KVALIFISER FOR VIP SELECT-RABATTNIVÅ VED FORNYELSE

Hvis du ønsker å bestille ti eller flere lisenser i løpet av abonnementsperioden, kan du kvalifisere deg for VIP Select-rabattnivå med et automatisk tilbakeblikk før fornyelse. 31 dager før årsdatoen oppdaterer Adobe det totale antallet lisenser som ble kjøpt i løpet av den gjeldende abonnementsperioden. Det er dette totalbeløpet som avgjør VIP Select-rabattnivået ditt ved neste fornyelse. Hvis dette totalantallet er mer enn 10 lisenser, vil fornyelsesbestillinger – uansett størrelse – kvalifisere for VIP Select-rabattnivå.

VIP Select-tilbakeblikk

Merk:

 

**Gjelder kun kvalifiserende abonnementslisenser. Innkjøp av forbruksvarer, abonnementer på Adobe Acrobat Sign Solutions for offentlig sektor eller Adobe Express for utdanningssektoren teller ikke mot oppnåelse av VIP Select-rabattnivå eller oppnåelse av et minimumsantall av lisenser for et medlem i løpet av en treårig bindingstid. 

VIP Select-medlemmer er kvalifisert for treårig bindingstid

Etter å ha kvalifisert seg for VIP Select, har organisasjonen din mulighet til å motta faste priser* i opptil tre år ved å forplikte seg til å kjøpe 10+ lisenser for opptil tre år før årsdatoen.

Treårig bindingstid MULIGGJØR UTVIDET BUDSJETTERING OG FLERÅRIG SPARING PÅ ALLE KJØP

Et VIP-medlem godtar å bestille og fornye et bestemt antall lisenser i opptil tre år før årsdatoen. Ved overgang til VIP Marketplace godtar VIP-medlemmet at det angitte antallet lisenser fornyes automatisk på vedkommendes årsdato i VIP Marketplace. Adobe godtar til gjengjeld å tilby faste prisrabatter* i løpet av medlemmets treårige bindingstid. En treårig bindingstid muliggjør budsjettering i opptil tre år. Med treårig bindingstid kvalifiserer du for et rabattnivå på alle VIP-kjøp i løpet av den treårige bindingstiden (opptil tre år, gjennom to fornyelser). I tillegg kan du legge til trinnvise lisenser eller Sign-transaksjoner samtidig som du kun fornyer det påkrevde antallet i den treårige bindingstiden.

Merk:

 

*Spesifikk prissetting avtales alltid mellom kontoadministratoren og VIP-medlemmet. Hvis du kjøper gjennom en forhandler, vil forhandleren automatisk være kontoadministrator. Adobe vil tilby samme pris til Adobes direkte kanalpartnere i løpet av en treårig bindingstid. Enkelte valutaer kan påvirkes av svingninger i valutakurser.

Ytterligere rabatter med 3-års bindingstid (for kommersielle og offentlige kunder):

Sammenligning av tilleggsrabatt

For kommersielle og offentlige kunder: En treårig bindingstid gir en enda større rabatt enn abonnementene på ett år. VIP Select-medlemmer som takker ja til en treårig bindingstid, får rabattnivået sitt overført til det tilsvarende rabattnivået for treårig bindingstid, som gir ytterligere rabatter. Hvis for eksempel et VIP-medlem med rabattnivå 2 takker ja til en treårig bindingstid, blir vedkommendes VIP-avtale overført til rabattnivå 12. Og hvis et VIP-medlem med rabattnivå 3 eller 4 takker ja til en treårig bindingstid, vil medlemmets VIP-avtale tilsvarende bli overført til henholdsvis rabattnivå 13 og 14.

Hvis du vil finne ut mer om spesifikke rabatter for hvert Adobe-produkt, kan du kontakte kontoadministratoren. Vedkommende kan forklare hvordan du kan spare gjennom høyere lisensantall og treåring bindingstid.

Merk:

Det første du må være oppmerksom på, er at innkjøp av forbruksvarer, abonnementer på Adobe Acrobat Sign Solutions for offentlig sektor eller Adobe Express for utdanningssektoren ikke teller mot oppnåelse av VIP Select-rabattnivåer eller oppnåelse av et minimumsantall av lisenser for et medlem i løpet av en treårig bindingstid.

For det andre kan forbruksprodukter (herunder Acrobat Sign-transaksjoner), abonnementer på Adobe Acrobat Sign Solutions til offentlig sektor og Adobe Express til utdanningssektoren legges til i en VIP-avtale som allerede har en treårig bindingstid. For slike tilbud gjelder imidlertid ikke rabattnivåene i VIP-avtalen.

Trinn for å komme i gang med 3-årig bindingstid

 1. Registrer deg i VIP

  Kontakt en kontoadministrator – en Adobe-representant eller en autorisert Adobe-forhandler. Du kan registrere deg og legge inn den første bestillingen samtidig.

 2. Kvalifiser deg for VIP Select

  Du kvalifiserer automatisk for VIP Select-rabattnivå når du kjøper minst ti lisenser – enten i én enkelt bestilling eller via automatisert tilbakeblikk, som fastslår om du kjøpte ti eller flere lisenser i løpet av perioden.

 3. Godta en treårig bindingstid

  Når du har kvalifisert deg for VIP Select-rabattnivå, vil du motta en velkomstmelding på e-post for VIP Select med et tilbud til organisasjonen din om treårig bindingstid.

  Se VIP Select-hjelp for å finne ut mer om hvordan du godtar treårig bindingstid.

 4. Legg til lisenser når som helst til en fast pris*

  Kjøp nye lisenser eller Sign-transaksjoner til prisene* som Adobe tilbyr når du godtar treårig bindingstid, selv om du ikke har kjøpt det aktuelle produktet ennå.

Merk:

 

*Spesifikk prissetting avtales alltid mellom kontoadministratoren og VIP-medlemmet. Hvis du kjøper gjennom en forhandler, vil forhandleren automatisk være kontoadministrator. Adobe vil tilby samme pris til Adobes direkte kanalpartnere i løpet av en treårig bindingstid. Enkelte valutaer kan påvirkes av svingninger i valutakurser.

Eksempler på avtaler med treårig bindingstid

Når du takker ja til treårig bindingstid, godtar du å bestille og fornye et bestemt antall lisenser i løpet av den treårige bindingstiden, før årsdatoen. I tillegg er du innforstått med at det angitte antallet lisenser fornyes automatisk på årsdatoen i VIP Marketplace hvis du går over til VIP Marketplace. Adobe godtar til gjengjeld å tilby deg faste prisrabatter* i løpet av den treårige bindingstiden. Du vil fornye (årlig) to ganger i løpet av 3-års perioden med det angitte lisensantallet. Her er to eksempler:

Eksempel A: Et skoledistrikt eller firma kvalifiserer for VIP Select med 120 lisenser. De godtar umiddelbart treårig bindingstid og samtykker i å opprettholde minimum 120 lisenser i den treårige bindingstiden. Det er ingen forpliktelse om å ha mer enn 120 lisenser etter at avtalen om treårig bindingstid er inngått. Et VIP-medlem kan kjøpe 150 lisenser det andre året, men plikter kun å kjøpe 120 lisenser det tredje året.

Eksempel B: En avdeling på et universitet eller en offentlig organisasjon kvalifiserer for VIP Select med 100 lisenser. Senere legger de til 20 lisenser, og godtar deretter treårig bindingstid og samtykker i å opprettholde minimum 120 lisenser i løpet av den treårige bindingstiden. Et VIP-medlem kan kjøpe 150 lisenser det andre året, men plikter kun å kjøpe 120 lisenser det tredje året.

Merk:

 

*Spesifikk prissetting avtales alltid mellom kontoadministratoren og VIP-medlemmet. Hvis du kjøper gjennom en forhandler, vil forhandleren automatisk være kontoadministrator. Adobe vil tilby samme pris til Adobes direkte kanalpartnere i løpet av en treårig bindingstid. Enkelte valutaer kan påvirkes av svingninger i valutakurser.

Du må fornye minimumsantallet lisenser du er forpliktet til, på eller før årsdatoen hvert år i den treårige bindingstiden. Du og kontoadministratoren din varsles om at det obligatoriske antallet må fornyes innen utgangen av fornyelsesperioden. Dersom det påkrevde lisensantallet ikke fornyes innen årsdatoen, kan alle aktive lisenser som er kjøpt med en rabatt for treårig bindingstid, bli returnert og statusen for VIP-medlemskapet vil tilbakestilles til nivå 1. Alle rabatter knyttet til treårig binding vil bli avsluttet. Dersom du fortsatt ønsker Adobe-lisenser, må du kjøpe disse på nytt med nåværende priser og rabatter basert på transaksjoner, og deretter utrullere lisensene til brukere på nytt.

Manglende innfrielse av treårig lisensforpliktelse

Kampanjepriser er bare tilgjengelig for det første kvalifiserte kjøpet. Under 3-årig binding vil kampanjelisenser endres tilbake til standardlisenspriser ved fornyelse, da det bare er standardpriser som er gitt til forhandleren for kjøp av flere lisenser og fornyelser.

Hvis organisasjonen er kvalifisert for et flerårig kampanjetilbud, og har noen lisenser som må fornyes i løpet av en treårig bindingstid, kan du fornye disse lisensene som er kjøpt i løpet av kampanjen til kampanjepriser, til kampanjetilbudet for disse lisensene utløper. Når et kampanjetilbud utløper, er disse lisensene fornyet under treårig binding med standardprisen som er satt på tidspunktet for godkjenning.

Kampanjepriser under treårig binding

Adobe er alltid nyskapende og kan når som helst utgi nye produkter som er tilgjengelige for kjøp via VIP. Hvis et nytt produkt utgis og blir tilgjengelig for kjøp gjennom VIP etter at du har forpliktet deg til 3-årig bindingstid, vil utgangsprisen for dette produktet også bli inkludert i prisfastsettelsen for den 3-årige bindingstiden.

Adobe kan når som helst avbryte tilgjengeligheten av et produkt. Hvis dette skjer i løpet av en treårig bindingstid, kan ikke medlemmet lenger kjøpe produktet etter den siste salgsdatoen.

Produkttilgjengelighet i løpet av en forpliktende treårig abonnementsperiode

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet