Brukerveiledning Avbryt

VIP-programveiledning: VIP Select

VIP-medlemmer kan spare enda mer når de kvalifiserer for VIP Select, ved å kjøpe ti eller flere lisenser** i løpet av en abonnementsperiode. I tillegg kan de spare ved å kjøpe 50, 100 eller enda flere lisenser.

VIP-pyramide

Rabattnivåer

Tilbakeblikk som måten å kvalifisere seg for VIP Select på

Kvalifiser deg for VIP Select med et enkeltkjøp

VIP-medlemmer med færre enn ti lisenser kvalifiserer automatisk for VIP Select med en enkeltbestilling på ti eller flere lisenser. Legg ganske enkelt inn en bestilling for et minimumsantall av lisenser, så oppgraderes medlemskapet automatisk til VIP Select og de tilsvarende fordelene.

Kvalifiser deg for VIP Select ved fornyelse

Hvis du ønsker å bestille ti eller flere lisenser i løpet av abonnementsperioden, kan du kvalifisere deg for VIP Select med et automatisk tilbakeblikk. 31 dager før årsdatoen oppdaterer Adobe det totale antallet lisenser som ble kjøpt i løpet av den gjeldende abonnementsperioden. Hvis dette totalantallet er mer enn ti lisenser, kvalifiserer påfølgende bestillinger av en hvilken som helst størrelse for den første VIP Select-rabatten. Tersklene på 50 og 100 lisenser vil da selvfølgelig gi enda større rabatter.

VIP Select-tilbakeblikk

VIP Select-medlemmer er kvalifisert for 3-årig bindingstid

Når du har kvalifisert deg for VIP Select, har organisasjonen eller utdanningsinstitusjonen mulighet til å motta faste priser i opptil tre år hvis du binder deg til minst ti lisenser:

Muliggjør utvidet budsjettering og flerårig sparing – på alle kjøp

VIP Select med 3-årig bindingstid muliggjør budsjettering i flere år (opptil 3 år for utdanningssektoren) til en fast pris* for et definert lisensantall. Du kvalifiserer for rabatt på alle VIP-kjøp i løpet av perioden (opptil 3 år, ved 2 fornyelser). I tillegg kan du legge til trinnvise lisenser eller Sign-transaksjoner – med det eneste forbehold at bindingsantallet opprettholdes.

Ytterligere rabatter med 3-års bindingstid (for kommersielle og offentlige kunder):

Sammenligning av tilleggsrabatt

For kommersielle og offentlige kunder: Binding i 3 år gir en enda større rabatt enn abonnementene på 1 år. Når VIP Select-medlemmer godtar 3-årig bindingstid, overføres lisensnivået til et nivå med tilleggsrabatter.

Hvis du vil finne ut mer om spesifikke rabatter for hvert Adobe-produkt, kan du kontakte kontoadministratoren. Han/hun viser deg hvordan du kan spare gjennom høyere lisensantall og – enda viktigere – gjennom 3-åring bindingstid.

Merk:

Innkjøp av forbruksvarer eller abonnementer på Adobe Acrobat Sign-løsninger for offentlig sektor teller ikke mot oppnåelse av VIP Select-nivåer eller oppnåelse av et minimumsantall av lisenser for et medlem i løpet av en 3-årig bindingstid. Det er imidlertid mulig å legge til Acrobat Sign-transaksjoner i et eksisterende medlemskap med 3-årig bindingstid for å dra fordel av en fast pristakst.

Trinn for å komme i gang med 3-årig bindingstid

 1. Registrer deg i VIP

  Kontakt en kontoadministrator – en Adobe-representant eller en Adobe-forhandler. Du kan registrere deg og legge inn den første bestillingen samtidig.

 2. Kvalifiser deg for VIP Select

  Du kvalifiserer automatisk for VIP Select når du kjøper minst ti lisenser – enten i én enkelt bestilling eller via automatisert tilbakeblikk, som fastslår om du kjøpte ti eller flere lisenser i løpet av perioden.

 3. Godta en 3-årig bindingstid

  Når du har kvalifisert deg for VIP Select, vil du motta en velkomst-e-post for VIP Select med et tilbud til organisasjonen eller institusjonen om å godta 3-årig bindingstid.

 4. Legg til lisenser når som helst til en fast pris*

  Kjøp nye lisenser eller Sign-transaksjoner med prisene for den 3-årige bindingstiden som du godtok tidligere, selv om du ikke har kjøpt det aktuelle produktet ennå.

Eksempler på avtaler med 3-årig bindingstid

Når du godtar 3-årig bindingstid, samtykker du i å opprettholde et bestemt antall lisenser – til nedsatte priser. Du vil fornye (årlig) to ganger i løpet av 3-års perioden med det angitte lisensantallet. Her er to eksempler:

Eksempel A: Et skoledistrikt eller firma kvalifiserer for VIP Select med 120 lisenser. De godtar umiddelbart 3-årig bindingstid og samtykker i å opprettholde minimum 120 lisenser i forpliktelsesperioden. Det er ingen forpliktelse om å opprettholde trinnvise lisenser tilføyd etter at du har godtatt avtalen.

Eksempel B: En avdeling på et universitet eller en offentlig organisasjon kvalifiserer for VIP Select med 100 lisenser. Senere legger de til 20 lisenser, og godtar deretter 3-årig bindingstid og samtykker i å opprettholde minimum 120 lisenser i forpliktelsesperioden.

Produkttilgjengelighet i løpet av en forpliktende 3-årig abonnementsperiode

Adobe er alltid nyskapende og kan når som helst utgi nye produkter som er tilgjengelige for kjøp via VIP. Hvis et nytt produkt utgis og blir tilgjengelig for kjøp gjennom VIP etter at du har forpliktet deg til 3-årig bindingstid, vil utgangsprisen for dette produktet også bli inkludert i prisfastsettelsen for den 3-årige bindingstiden.

Adobe kan når som helst avbryte tilgjengeligheten av et produkt. Hvis dette skjer i løpet av en 3-årig bindingstid, vil kundene ikke lenger kunne kjøpe produktet etter den siste salgsdatoen.

Merk:

* Spesifikk prisfastsettelse avtales alltid mellom VIP Select-medlemmet og Adobe-representanten eller Adobe-forhandleren.

**Innkjøp av forbruksvarer eller abonnementer på Adobe Acrobat Sign-løsninger for offentlig sektor teller ikke mot oppnåelse av VIP Select-nivåer eller oppnåelse av et minimumsantall av lisenser for et medlem i løpet av en 3-årig bindingstid. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din