VIP-programveiledning: Valg av abonnementsperiode

Med VIP er administrasjonen av lisenser veldig håndterbar og fleksibel, og du kan velge blant ulike abonnementsperioder for å imøtekomme organisasjonens eller institusjonens behov. Du trenger ikke å fornye eller reforhandle kontrakten – bare lisensene må fornyes etter hver periode, og du kan justere antallet og endre produktene etter behov. Se delen om fornyelse hvis du vil vite mer.

Alternativer for abonnementsperiode: Årlig, Utvidet og Treårig bindingstid

VIP tilbyr tre abonnementsperioder for å innfri organisasjonens behov:

Årsabonnement

Med et årsabonnement kan VIP-medlemmer betale forskuddsvis for et 12-måneders lisensabonnement. Årsdatoen settes automatisk til 12 måneder etter enten (1) datoen da Adobe godtok den første bestillingen, eller (2) datoen for den første kjøpsautorisasjonen, avhengig av hva som kommer først. Merk: Alle abonnementsperioder går som standard tilbake til årsabonnement ved fornyelse.

Utvidet og forhåndsbetalt abonnement

Før de registrerer seg for VIP, kan medlemmer velge å betale forskuddsvis for en forlenget periode på opptil 36 måneder (48 måneder for medlemmer innenfor offentlig sektor og utdanning). Dette alternativet gjør det enda enklere å dekke innkjøps- og budsjetteringsbehovene dine. Med dette alternativet får du en utvidet lisensperiode og kan velge en årsdato som passer med organisasjonens budsjettplan. Snakk med kontoadministratoren din om dette alternativet før du registrerer deg for VIP.

Merk:

Alle abonnementsperioder går som standard tilbake til årsabonnement ved fornyelse.

Abonnement med treårig bindingstid

Når du velger et abonnement med treårig bindingstid, godtar du å bestille og fornye et bestemt antall lisenser i løpet av den treårige bindingstiden, før årsdatoen.  I tillegg er du innforstått med at det angitte antallet lisenser fornyes automatisk på årsdatoen i VIP Marketplace hvis du går over til VIP Marketplace. Adobe godtar til gjengjeld å tilby deg faste prisrabatter* i løpet av den treårige bindingstiden. Du vil fornye (årlig) to ganger i løpet av 3-års perioden med det angitte lisensantallet.

Når du registrerer deg for en treårig bindingstid, vil VIP-medlemmer få større rabatter enn hvis du har et abonnementet med bindingstid på ett år. Treårig bindingstid er ikke tilgjengelig for VIP-medlemmer som har utvidede abonnementer med forhåndsbetaling.

I løpet av den treårige bindingstiden kan du legge til ytterligere lisenser til prisrabatten* som Adobe forpliktet seg til å tilby da du inngikk avtalen om treårig bindingstid. Hvis du er kvalifisert, blir en kobling til avtalen om treårig bindingstid vist under fanen Regnskap i Adobe Admin Console. Denne vil være synlig for den primære kundeadministratoren til VIP-medlemmet.

Merk:

 

*Spesifikk prissetting avtales alltid mellom kontoadministratoren og VIP-medlemmet. Hvis du kjøper gjennom en forhandler, vil forhandleren automatisk være kontoadministrator. Adobe vil tilby samme pris til Adobes direkte kanalpartnere i løpet av en treårig bindingstid. Enkelte valutaer kan påvirkes av svingninger i valutakurser.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet