Tilpasse innstillinger og standardinnstillinger

Om innstillinger

Innstillinger omfatter plassering av paneler, valg av målenheter og visningsvalg for grafikk og typografi.

Forskjellen på innstillinger og standardinnstillinger er hvilket område de gjelder for. Innstillingene bestemmer hvordan visse InCopy-funksjoner skal se ut og fungere. Standardinnstillingene gjelder for InCopy-dokumenter.

Merk:

InCopy-innstillinger er skriptbare. Hvis du vil dele et homogent innstillingssett på tvers av brukergrupper, lager du et skript som angir innstillingene, og lar alle brukerne i gruppen kjøre skriptene på sine datamaskiner. Ikke kopier og lim inn innstillingsfiler for en bruker på en annen datamaskin. Dette kan gjøre applikasjonen ustabil. Du finner mer skriptinformasjon i skripthåndboken for InCopy på webområdet for Adobe.

Angi standardinnstillinger

Hvis du endrer innstillinger når ingen dokumenter er åpne, blir endringene standardinnstillinger for nye dokumenter. Hvis et dokument er åpent når du endrer innstillingene, påvirker endringene bare dette dokumentet.

Hvis du endrer innstillinger når ingen objekter er markert, blir endringene standardinnstillinger for nye objekter.

Endre standardinnstillinger for nye dokumenter

 1. Lukk alle dokumenter.
 2. Endre menyobjekter eller innstillinger for paneler eller dialogbokser.
Merk:

Hvis du bruker samme sidestørrelse og språk i de fleste dokumenter, kan du endre disse standardinnstillingene uten at noen dokumenter er åpne. Hvis du for eksempel vil endre standard sidestørrelse, lukker du alle dokumenter og velger Fil > Dokumentoppsett og en sidestørrelse. Hvis du vil angi en standardordliste, lukker du alle dokumenter og velger Rediger > Innstillinger > Ordliste (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Ordliste (Mac OS). Velg språk på Språk-menyen.

Angi standardinnstillinger for nye objekter i et dokument

 1. Velg Rediger > Fjern all markering i et åpent dokument.
 2. Endre menyobjekter eller innstillinger for paneler eller dialogbokser.

Tilpass skaleringen av brukergrensesnitt

Tilpass innstillingene for skalering i InCopy for å få en jevn skalering av brukergrensesnittet med utgangspunkt i skjermoppløsningen din. Elementene i brukergrensesnittet skaleres tilsvarende for å sikre komfortabel visning på høyoppløselige skjermer. Når du starter InCopy med nye innstillinger, vil det identifisere skjermoppløsningen din og tilpasse skaleringen av brukergrensesnittet for applikasjonen tilsvarende.
Merk
 Skalering av brukergrensesnitt støttes ikke på skjermer med lav oppløsning.

Slik angir du skalering av brukergrensesnitt:

 • (Win) Velg Rediger > Innstillinger > Skalering av brukergrensesnitt
 • (macOS) Velg InCopy > Innstillinger > Skalering av brukergrensesnitt

Velg følgende alternativer i dialogboksen "Skalering av brukergrensesnitt" for å tilpasse brukergrensesnittet:

 • Grensesnitt: Juster glidebryteren for Størrelse av brukergrensesnitt for å øke eller redusere skaleringen av brukergrensesnittet etter behov. Høyoppløselige skjermer krever generelt en høyere skaleringsfaktor. Det blir vist en forhåndsvisning av det skalerte brukergrensesnittet ved siden av glidebryteren. Start InCopy på nytt for å ta i bruk de oppdaterte innstillingene. Hvis du velger å starte på nytt senere, vil endringene tre i kraft neste gang du starter InCopy.
  Merk: Antallet stopp som vises for glidebryteren, avhenger av skjermoppløsningen. Det blir vist flere stopp for skjermer med høyere oppløsning.
 • Skaler markøren proporsjonalt: Når dette alternativet er aktivert (dette er standard), skaleres markørikonene ut fra brukergrensesnittet.
 • Visningsstørrelse for markeringsramme: Juster glidebryteren for å skalere visningsstørrelsen for markeringsrammen.

Hvis du har problemer med å skalere brukergrensesnittet, kan du se de vanlige spørsmålene.

Gjenopprette alle innstillinger og standardinnstillinger

 1. Gjør ett av følgende:
  • Start InCopy, og trykk deretter på Skift+Ctrl+Alt (Windows). Velg Ja når du får spørsmål om du vil slette innstillingsfilene.

  • Start InCopy mens du holder nede Skift+Tilvalg+Kommando+Ctrl (Mac OS). Velg Ja når du får spørsmål om du vil slette innstillingsfilene.

Tilbakestille advarselsdialogbokser

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Generelt (Mac OS).
 2. Velg Tilbakestill alle advarselsdialogbokser hvis du vil vise alle advarsler, også de du tidligere har valgt ikke å vise. (Når det vises en advarsel, kan du merke av for et valg som angir at advarselen ikke skal vises igjen.)

Mer som dette

Adobe-logoen

Logg på kontoen din