Tilpasse innstillinger og standardinnstillinger

Om innstillinger

Innstillinger omfatter plassering av paneler, valg av målenheter og visningsvalg for grafikk og typografi.

Forskjellen på innstillinger og standardinnstillinger er hvilket område de gjelder for. Innstillingene bestemmer hvordan visse InCopy-funksjoner skal se ut og fungere. Standardinnstillingene gjelder for InCopy-dokumenter.

Merk:

InCopy-innstillinger er skriptbare. Hvis du vil dele et homogent innstillingssett på tvers av brukergrupper, lager du et skript som angir innstillingene, og lar alle brukerne i gruppen kjøre skriptene på sine datamaskiner. Ikke kopier og lim inn innstillingsfiler for en bruker på en annen datamaskin. Dette kan gjøre programmet ustabilt. Du finner mer skriptinformasjon i skripthåndboken for InCopy på webområdet for Adobe.

Angi standardinnstillinger

Hvis du endrer innstillinger når ingen dokumenter er åpne, blir endringene standardinnstillinger for nye dokumenter. Hvis et dokument er åpent når du endrer innstillinger, påvirker endringene bare dette dokumentet.

Hvis du endrer innstillinger når ingen objekter er markert, blir endringene standardinnstillinger for nye objekter.

Endre standardinnstillinger for nye dokumenter

 1. Lukk alle dokumenter.
 2. Endre menyobjekter eller innstillinger for paneler eller dialogbokser.
Merk:

Hvis du bruker samme sidestørrelse og språk i de fleste dokumenter, kan du endre disse standardinnstillingene uten noen åpne dokumenter. Hvis du for eksempel vil endre standard sidestørrelse, lukker du alle dokumenter og velger Fil > Dokumentoppsett og en sidestørrelse. Hvis du vil angi en standardordliste, lukker du alle dokumenter og velger Rediger > Innstillinger > Ordliste (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Ordliste (Mac OS). Velg språk på Språk-menyen.

Angi standardinnstillinger for nye objekter i et dokument

 1. Velg Rediger > Fjern all markering i et åpent dokument.
 2. Endre menyobjekter eller innstillinger for paneler eller dialogbokser.

Gjenopprette alle innstillinger og standardinnstillinger

 1. Gjør ett av følgende:
  • Start InCopy, og trykk deretter på Skift+Ctrl+Alt (Windows). Velg Ja når du får spørsmål om du vil slette innstillingsfilene.

  • Start InCopy mens du holder nede Skift+Tilvalg+Kommando+Ctrl (Mac OS). Velg Ja når du får spørsmål om du vil slette innstillingsfilene.

Tilbakestille advarselsdialogbokser

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Generelt (Mac OS).
 2. Velg Tilbakestill alle advarselsdialogbokser hvis du vil vise alle advarsler, også de du tidligere har valgt ikke å vise. (Når det vises en advarsel, kan du merke av for et valg som angir at advarselen ikke skal vises igjen.)

Mer som dette